Kauza petice NEDEJME SE! - proti zrušení pořadu Nedej se! není u konce


09-01-2013Na emailovou adresu jsme obdrželi vyjádření Vladimíra Justa, spoluautora petice, člena petičního výboru a Miroslava Patrika, předsedy Dětí Země ke kauze ohledně petice NEDEJME SE! - proti zrušení pořadu Nedej se!, která vznikla na naší platformě 17.12.2012 a k současnému dni (9.1.2013) nasbírala 2430 podpisů.

Zde tato vyjádření uveřejňujeme:

"Důrazně upozorňuji na dezinformační kampaň (bohužel ji podléhají i mnozí slušní, ale důvěřiví lidé), kterou vedení ČT, včetně tiskové mluvčí ředitele i pánů Dvořáka a Kubici rozvinulo poté, co se k nim donesla silná vlna protestů z řad odborné veřejnosti a akademické obce proti faktickému zrušení cyklu Nedej se / Přidej se. Cíl, zrušení stávající podoby establishmentu nepohodlného pořadu zůstává nezměněn, pouze jsme svědky náhlé změny strategie.


Zákaz je maskován tím, že má být (což původně nebylo v plánu) uchován název a do budoucího týmu přizváni někteří z bývalých tvůrců, ale pod stejnou vinětou chystají nám bohužel servírovat úplně jiný drink: nový, "hlubší", tzv. dokumentární formát. Do médií pouští vedení ČT nepravdivé a mlhotvorné zprávy, že se pořad Nedej se neruší a nikdy ani na vteřinu rušit nemělo, prý je to vše jen vylhaná poplašná zpráva nás, notorických kverulantů a, řečeno s p. prezidentem, "zpochybňovačů". Fakta jsou ovšem fakta. Navzdory tomu, co tvrdí vedení, pořad zmizel od 1.ledna z obrazovek (což je jasný důkaz, že v prosinci zakázali výrobu dalších dílů), namísto jeho relativně stálých nedělních vysílacích časů s pravidelnou týdenní frekvencí na ČT 2 a s možností reagovat z pozice občanské i odborné veřejnosti na aktuální dění, běží opravdu milé dokumenty typu Vyprávění o lese, magazíny typu Chcete mě apod. V pátek po ránu po deváté se pouze objevily nějaké staré reprízy, jež z definice možnost pojmenovat aktuální, právě probíhající kauzy a ovlivnit jejich řešení nemají.


První zub "nebezpečně kousavému draku", zub aktuálnosti, byl tedy tímto úspěšně vyrván, mohou následovat další. Jsou jen dvě možnosti vysvětlení rozporu mezi tvrzením a skutečností: buď jsou ve vedení ČT notoričtí lháři, a pořad "nezrušili", ač počátkem prosince prokazatelně zastavili jeho výrobu, nebo pravá ruka neví, co dělá levá, a TV řídí jiná, nám neznámá manažerská lobby, která ruší, zakazuje a mění pořady, nezávisle na tom, co vyhlašuje vedení. Tvrdí-li hlavní manažer a šéfproducent budoucího nového formátu p. Kubica opakovaně do médií (naposledy v Deníku Referendum), že pořad nechtějí a nikdy nechtěli rušit, pouze stávající podobu inovovat, "zbavit aktivismu" (?), otevřít dalším tvůrcům a transformovat ve 26 minutový "ekologický dokument" s "hlubším záběrem" a "širšími souvislostmi" (to asi ten starý formát, podporovaný mj. 99% přírodovědné obce, neměl?), měl by vrátit index z FAMU (má-li jaký). Rozpoznat aktuální INVESTIGATIVNÍ (PÁTRACÍ) PUBLICISTIKU, kterou Nedej se 20 let s konkrétními dopady na nejrůznější korupční kauzy provozovalo, a umělecký dokument s ESTETICKÝMI, FILOSOFICKÝMI, EDUKATIVNÍMI, HISTORICKÝMI etc., nikoli tedy prvořadě PÁTRACÍMI ambicemi (nic proti takovému formátu!), by mělo patřit k základní výbavě absolventa FAMU, jinak jde, moc se omlouvám, o žánrovou negramotnost. Nebo o záměrně vypouštěnou mlhu? Závěr je jasný: NEDEJME SE - OBALAMUTIT! Petice nadále platí, a je třeba ji šířit."


Vladimír Just, spoluautor petice, člen petičního výboru a horký zájemce o rozhovor s p. t. ředitelstvím na dané téma

------

"Váženi přátelé!
Dovoluji si ještě ke kauze NEJDE SE! poslat některá fakta, které se mi podařilo v krátké době získat.


1) ČT na začátku roku 2012 rozhodla, že přihlášky pořadů na rok 2013 budou podávat kreativní producenti a bude mezi nimi soutěž námětů na nové pořady pro rok 2013. Zároveň rozhodla, že stávající pořady musí projít refrešem a taky je budou přihlašovat kreativci.


2) V dubnu 2012 nastoupil do ČR pan Kubica a tvrdil, že chce pod sebe „Nedej se“ a „Přidej se“ a že tyto pořady a to hlavně „Nedej se“ musí být zachovány. V květnu 2012 ovšem přišel za Pavlem Bezouškou (dosavadním dlouholetým dramaturgem pořadu) s tím, že vedení ČT odmítá pro nový rok „Nedej se“ a že jestli chce zachránit téma ochrany ŽP na ČT, tak ať vypracuje nový projekt. Musí to být ale dokument, protože ČT2 bude jen pro dokumenty.


3) Nicméně ve stejné době byly již připraveny týmy dokumentaristů, tj. lidi z FAMU a dalších (např. kolem Arniky), kterým pan Kubica měl slíbit, že budou moci ekologické pořady točit. Tito lidé ovlivnili jak nevládky, tak i politiky a vědce nabídkou ekologických dokumentů. O konci pořadu „Nedej se“ ale napadlo ani, pouze se mluvilo o nutnosti připravit cyklus dokumentů.


4) P. Bezouška pod tímto tlakem tedy souhlasil a připravil nový formát s 52 náměty dokumentů o ochraně ŽP. Náměty se v týmu lidí P. Bezoušky tedy vypracovaly, a to i na základě konzultací s lidmi z nevládek a z akademické sféry. Vše tedy bylo připravené pro vysílání na zahájení od ledna 2013.


5) Ovšem, aby to týmům pana Kubici klaplo, bylo nutné zajistit, aby P. Bezouška už v ČT nepracoval, takže měl být "odejit" do důchodu. Termín byl stanoven nejprve ke konci října, pak ke konci listopadu, nakonec k 31.12.2012. Přitom mu byla prý slíbena externí spolupráce.


6) Následně mělo dojít k prezentaci ekologických dokumentů s názvem "Ekologie kolem nás", ale bylo to 4x zrušeno. Přitom ještě před prezentací přišel z vedení ČT příkaz zastavit výrobu pořadů „Nedej se“ a „Přidej se“ bez náhrady, takže se nerozjela ani výroba s formátem "ekologické dokumenty", protože tento nový formát nebyl schválen.


7) Vznikla tak schizofrenní situace, kdy nový formát "dokument", o který měl velký zájem pan Kubice s domluvenými dokumentaristy, nebyl schválen. A starý formát "Nedej se" a "Přidej se" pod vedením P. Bezoušky neměl ve stejné délce 26 minut vysílat.


8) V úterý 18. 12. 2012 proběhla konečně prezentace tvůrců pořadu "Ekologie kolem nás", kterým byli pan Kubica a za Ostravu paní Poláková. Byl tam i P. Bezouška. Prezentace se už konala v době, kdy před ní dostalo vedení ČT značný nespokojený názor diváků a různých osobností, že ekologický pořad „Nedej se“ a „Přidej se“ má na ČT2 skončit bez náhrady.


9) P. Bezouška na prezentaci důrazně upozornil, že pořad "Nedej se" je nezastupitelný formát, ale když ho vedení ČT nechce, neboť má zájem o formát "ekologický dokument", což je jistě také potřeba, tak jej přišel obhajovat. Ovšem s tou výhradou, že publicistika ve formátu „Nedej se / Přidej se“ je nezaměnitelná.


10) Programová rada ČT nakonec souhlasila s jeho názorem a dala P. Bezouškovi nakonec celý projekt na starost. Dále se rozhodlo, že se pořad bude nadále jmenovat opět „Nedej se" s různými přívlastky pro každý díl (např. „Nedej se udusit v Ostravě“) a bude mít také investigativní formát. Proti byli prý jen pan Kubica a paní Poláková z Ostravy.


11) Vedení ČT zřejmě konečně pochopilo, že pan Kubica zatím nemá žádnou jasnou vizi, jen má domluvené lidi na dokumenty, kteří mohou být teď velmi zklamaní, což je jistě škoda.


12) Vedení ČT také asi na prezentaci zjistilo, že jim Kubica nepodává správné informace, čímž se možná stal poněkud nevěrohodným. Otazkou tak je, jak tento neúspěch formátu "ekologický dokument" pod názvem „Ekologie kolem nás“ vysvětlí svým již domluveným dokumentaristům.


13) Zřejmě proto pan Kubica s ředitelem programu ČT Fridrichem (býv. šéf ČT24), který právě s názvem „Nedej se“ nadšeně souhlasil, vymysleli text na webu ČT24 o tom, že pořad „Nedej se“ je vlastně zachráněn. Ovšem nic ještě není jisté, neboť do března 2013 je vše ve hvězdách. Pomalu a se zpožděním vzniká pořad „Nedej se“ s přídomkem „dokument narůžovo“...


14) Nakonec se v podstatě podařilo "zachránit“ název „Nedej se“ s těmi různými přídomky. Nicméně je stále nutné podporovat Petici za zachování pořadu.


15) Je proto nutné pokračovat v posílání dotazů, jak tedy bude pořad v roce 2013 vypadat, proč má třeba šest dramaturgů, když dosud stačil jeden (P. Bezouška), proč se tvrdí, že ekologické vysílání bude rozšířeno, když se dosud vysílalo 26 minut (Nedej se + Prijde se) a bude se vysílat opět 26 minut apod.


Rozšíření "nového" pořadu Nedej se ve smyslu vzniku dokumentů je spíše formální. Je proto nutné se domáhat, aby se zachoval formát pořadu a měl odpovídající kvalitu, tzn. odpovídající zkušené vedení a kvalitní autorské obsazení.


Pokud se tak nestane, může se s nadsázkou začít točit pořad "„Nedej se občane ošálit“.


16) Kam lze posílat dotazy a stanoviska k "novému" pořadu Nedej se na 26 minut s prvy investigativní žurnalistiky a dokumentu?* Petr Dvořák, generální ředitel České televize, Kavčí hory, 140 70,
Praha 4, petr.dvorak@ceskatelevize.cz
* Rada České televize, radact@ceskatelevize.cz
* doc. PhDr. Milan Uhde, předseda Rady ČT, tel.: 736 522 355
* výbor pro ŽP PS Parlamentu ČR, vzp@psp.cz
* předseda výboru pro ŽP PS Parlamentu ČR Mgr. Milan Šťovíček,
stovicekm@psp.cz"

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země
Komentáře

MONIKA

13:25 16.01.2013
JE OSTUDA,ŽE JEDINEČNÝ POŘAD,KTERÝ JE OPRAVDU NA STRANĚ OBYČEJNÝCH LIDÍ,SE SNAŽÍ ZASE JAKO Z DOB KOMANČŮ NĚKDO LIKVIDOVAT..KLASICKÁ UKÁZKA NAŠÍ ZNEUŽITÉ "DEMOKRACIE"..NEDIVÍM SE,ŽE JSOU TLAKY UKONČIT POŘAD,KTERÝ DOKAZUJE,ŽE NA KLÍČOVÝCH  MÍSTECH MUSÍ ODEJÍT ODBORNÍCI,ABY TAM BYLI DOTLAČENI "MODŘÍ PTÁCI"...MOC DRŽÍM PALCE ČESKÉ TELEVIZI A JEJÍM TVŮRCŮM...A NEDEJTE SE...