TOP10 petic, které jste založili na Jednej.cz


19-03-2013Internetová stránka Jednej.cz, sloužící zejména ke tvoření online petic, svolávání demonstrací nebo pomoci při medializaci problémů, slaví půl roku od svého založení. Během této doby jsme si získali více než 7000 fanoušků na Facebooku a do celkem 167 petic se podepsalo více než 130 000 obyvatel České republiky. Příznivců stránky nadále přibývá a již nyní některé petice přinesly očekávané výsledky. Přinášíme tedy výčet deseti petic s největším počtem podpisů.10. místo: Za odstoupení vlády ČR

Tato celostátní petice má za cíl, jak již název napovídá, přinucení vlády k tomu, aby složila demisi. Lid je nespokojen se současnou vládou premiéra Nečase, což se odráží v necelých sedmi stech podpisech, ale také v komentářích. Petici založila Holešovská výzva.

Zde naleznete petici.

9. místo: Petice za dodržení závazků města plynoucích z výsledku výběrového řízení č.j.34769/SMI/12

Do TOP10 se probojovala i čistě komunální petice. Obyvatelé Mělníka v ní vyjadřují nesouhlas s výběrovým řízením na nového provozovatele útulku, klíčovým se zde jeví konflikt dvou organizací, konkrétně Mělnického sdružení ochránců zvířat a Dogpoint. Iniciátoři petice žádají, aby byly vítězi výběrového řízení, již zmíněné společnosti Dogpoint, urychleně předány pozemky i zařízení. Petice si kladla za cíl získat 500 podpisů, přičemž si již získala přízeň 695 občanů České republiky, zejména obyvatel města Mělník, a lze ji tak považovat za úspěšnou.

Zde naleznete petici

8. místo: STOP DILETANTISMU A AROGANCI ÚŘEDNÍKŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!

Na 8. místě se umístila regionální petice absolventů, studentů, učitelů a přátel Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, podpořilo ji však i mnoho lidí z dalších dotčených škol. Problémem, jímž se zabírá, je umělé snížení kapacity tříd prestižních středních škol gymnazijního typu v Moravskoslezském kraji. Celkem 739 obyvatel Ostravy a okolí dalo najevo svůj nesouhlas se snížením množství tříd těchto škol, které jsou v přijímacím řízení schopny přijmout pouze zlomek přihlášených studentů, přestože některé z ostatních středních škol přijímají valnou většinu uchazečů. Iniciativa si vysloužila několikerou zmínku v regionálních denících či v regionálním vysílání veřejnoprávní televize. Celá tato problematika je stále ještě aktuální a iniciátoři petice již dosáhli prvního ze svých dílčích požadavků - zveřejnění seznamu škol, které mají být v Moravskoslezském kraji redukovány.

Zde naleznete petici.

7. místo: AMNESTIE 2013

Amnestie nyní již bývalého prezidenta Václava Klause je od samého vyhlášení objektem zájmu médií i obyvatel našeho státu. Autoři této petice zpochybňují správnost mnohých politických kroků Václava Klause, volají po obšírných změnách a zdůrazňují především svůj nesouhlas s letošní plošnou amnestií. Své znepokojení se současným politickým děním vyjádřilo 759 podepsaných občanů.

Zde naleznete petici.

6. místo: Za vyloučení strany LIDEM z parlamentu ČR

„Samozvaná ilegální politická strana. Nevzešla legitimní cestou z žádných voleb, přesto se nachází v Parlamentu a to dokonce na pozicích nejvyšších.“ Takto označují tvůrci této petice stranu LIDEM. Petenti považují současnou vládu za nelegitimní a požadují odstoupení strany LIDEM z parlamentu. Veškerá usnesení vlády a parlamentní rozhodnutí tak celkem 794 podepsaných považuje za neplatná a nevykonatelná.

Zde naleznete petici.

5. místo: Nechceme politruka pohraniční stráže v čele zdevastovaného školství v Karlovarském kraji

Nejvýše se z regionálních petic dostala iniciativa občanů Karlovarského kraje, požadující odvolání současného radního pro školství, pana Václava Sloupa. Ten dle 1196 podepsaných nemá žádné zkušenosti v oblasti pedagogiky a není tak způsobilý pomoci zdecimovanému školství v kraji. Podepsaným se také nelíbí minulost plk. Sloupa, jenž byl do roku 1989 politickým komisařem pohraniční stráže. Právě v těchto dnech vládnoucí koalice v Karlovarském kraji rozhoduje, zda budou autoři této petice ve svých požadavcích úspěšní.

Zde naleznete petici.

4. místo: NEDEJME SE! - proti zrušení pořadu Nedej se!

Velký úspěch sklidila jediná nepolitická petice v TOP10. Celkem 2628 občanů ČR nesouhlasí se zrušením jediného investigativního pořadu zabývajícího se ochranou přírody a životního prostředí ve veřejnoprávní televizi, Nedej se/Přidej se. Iniciátoři ve spojení s předními českými vědci a univerzitami požadují obnovení pořadu a jeho případné rozšíření působnosti ve veřejném zájmu. Dosáhli však pouze dílčího úspěchu: ČT slíbila kvalitní náhradu za rušený pořad.

Zde naleznete petici.

3. místo: Jsme proti prodloužení koncipientské praxe na pět let!

Třetí nejúspěšnější byla petice protestující proti zvýšení délky koncipientské praxe po ukončení právnického vzdělávání ze tří na pět let. Podle zakladatelů petice je dnešní tříletá lhůta dostatečná a její prodloužení by ještě více prohloubilo propast mezi starými zaopatřenými právníky a mladými, čerstvě dostudovanými advokáty, což by také silně omezilo jejich konkurenceschopnost. K petici se přidalo celkem 3186 občanů a byla odeslána České advokátní komoře, která po sléze požadavky petice v plné míře přijala.

Zde naleznete petici.

2. místo: Za nejmenování Karolíny Peake do funkce ministra obrany ČR

Silně medializovanou kauzou se stalo jmenování Karolíny Peake do funkce ministryně obrany ČR. Na Jednej.cz proto vnikla petice za její odvolání. Během devíti dní jejího působení na postu ministryně přibylo na petici celkem 3680 podpisů. Jelikož však byla Peake po vlně nevole ze strany značné části české společnosti i některých výše postavených úředníků odvolána, mohla být petice ukončena.

Zde naleznete petici.

1. místo: Nesouhlasíme s Klausovou amnestií

Amnestie byla a stále je jedním z hlavních témat médií včetně několika zahraničních, je aktuálním tématem i v politických kruzích. Na Jednej.cz byla vytvořena online petice, která se okamžitě stala fenoménem. Její masivní sdílení na Facebooku i jiných sociálních sítích, velká medializace, ale také hackerský útok na nás zapříčinily, že se pod petici podepsalo rekordních 130 625 občanů České republiky. Podpisy stále přibývají a mezi podporovateli je i několik významných osobností včetně kandidátů na již obsazený post prezidenta. Petice má být spíše než snahou o nápravu vyjádřením nespokojenosti s proběhlou amnestii a signálem novému prezidentovi, že by se podobná amnestie již neměla nikdy více opakovat. V tom také tato petice podle všeho uspěla na plné čáře, jelikož jí v rámci předvolebního boje vlastnoručně podepsal také nynější prezident republiky Miloš Zeman.

Zde naleznete petici.
Komentáře

query failed: Table 'comments' is marked as crashed and should be repaired