Jednej.cz - Petice: STOP JUVENILNI JUSTICE - LOVU DĚTI

Podpisy:
1189 ze 50000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Vládě, politické straně, firmě, úřadu,všem
Podporuje:


Text petice:Týka se to každého rodiče !!!

Datum: 16.01.2013 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

matafi3

18:48 20.06.2015

NORSKY  BARNEVERNET  JE  UŽ  V  CESKU  !C  E  S  K  A      J  U  V  E  N  I  L  N  I      J  U  S  T  I  C  E  ,M   Y       V   I   M   E  ,      C   O        D   E   L   A   T   E    ! ! ! ! !Z    A    S    T    A    V    T    E          T    O       ! ! ! ! !ZACNETE  KAŽDÝ  U  SEBE !LIDÉ,  PROBUDTE  SE !     C H T E J I     V A M     K  R  A  S  T      V  A  S  E      D  E  T  I      V  E      V  E  L  K  E  M    ! ! ! !NEW WORLD ORDER,   NWO,   tedy  Nový světový řád  NÁS  CHCE  NEJEN  KONTROLOVAT,  ALE  ZNICIT  NASE  DĚTI  A  TIM  NÁM  VZÍT  NASI  BUDOUCNOST  !J E      M  O  Z  N  O  S  T      T  O      J  E  S  T  E      Z  A  S  T  A  V  I  T   ! ! ! !

M U S I M E     B O J O V A T     S J E D N O C E N E      Z A     K A Z D Y     J E D N O T L I V Y     P R I P A D     V     C E S K U  .        K D O     N A S     S J E D N O T I    ? Z  VIDEA :...DOSAHLO  SE  TOHO,  ŽE  TEN  SOUDCE  UŽ  NEMOHL  PRACOVAT......KAŽDÝ  VE  MESTE  VEDEL,  CO  SE  STALO...
...NA  INTERNETU  TELEVIZNI,  ROZHLASOVY  PORAD  -  KOMUNIKUJEME  TAK  S  TISICI  LIDMI  ZA  MALO  PENEZ...

SKRYVAJICI  SE     C O M M O N     P U R P O S E ,    K O M P A S     (FINANCNI  TOKY  NA  NADNARODNI  KORPORACE  NWO,  NEW WORLD ORDER,  tedy Nového světového řádu)  ZASTRESUJICI     S O C I A L N I   -   C H A R I T A T I V N I     ORGANIZACE  JSOU      3.    C  E  S  T  O  U      M  O  C  I      V  E      S  T  A  T  E      FORMOU     S  I  T  E ,     V  JEJÍZ    S I L O V Y C H     P  O  Z  I  C  I  C  H     J E     V Z D Y      J I M I    V Y S K O L E N Y    C L O V E K     ( S   OBLIBOU  VYBIRANI  PEDOFILOVE ),     ZPRACOVANY     P O D P R A H O V Y M     PUSOBENIM  METOD     N E U R O L I N G V I S T I C K E H O     P R O G R A M O V A N I     -     SOCIALNI  PRACOVNICI    J S O U     T A K T O       Z  B  A  V  O  V  A  N  I        PRIROZENE  LIDSKE     E  M  P  A  T  I  E  ,    V C I T E N I  ...


T  A  J  N  E      S  O  U  D  Y       B  E  Z     M  O  Z  N  O  S  T  I     S  E      B  R  A  N  I  T    :KDO  SE  ODVAZI  BRANIT,    P R Y      B  U  D  E      Z  B  A  V  E  N      R  O  D  I  C  O  V  S  K  Y  C  H      P  R A  V      A       D  A  J  I      H  O      N  A       P  S  Y  C  H  I  A  T  R  I  I   !PŘI     Z  V  E  R  E  J  N  E  N  I       R O D I C I     TOHO,  CO  SE  DĚJE      N  E  K  O  L  I  K  A  L  E  T  E      V  E  Z  E  N  I   ! !...SEBEVRAZDY  CELÝCH  RODIN......RADSI  SVÉ  DĚTI  ZABILA,  NEŽ  ABY  JI  JE  VZALI.  V  NOVINACH  NEUVEDLI,  ŽE  PRACOVALA  V  TE  ORGANIZACI  NA  "OCHRANU"  DETI  A  VEDELA,  CO  S  NIMI  DELAJI...
DAJI  DĚTI     P  E  S  T  O  U  N  U  M  ,    K  T  E  R  Y  M      D  O  V  O  L  I       V  S  E  C  H  N  O     !     -     NA  POKUSY,  PEDOFILII,  NA  ORGANY . . .


Z  DĚTI  PAK  VYRŮSTAJÍ  DEPRIVANTI,  NASLEDUJE  PAK  JEJICH  ZLOCINNOST,  DROGY ...
JE   V Y H O D N E     PRO  NEKOHO,  ŽE  JSOU  LIDÉ  NESTASTNI - ZLOMENI,  NEBOT  SE  TAKTO     S N A D N O     V Y T V O R I       K   O   N   T   R   O   L   A       S   P   O   L   E   C   N   O   S   T   I        ZRUDNYM   NEW WORLD ORDER,   NWO,   tedy  Novým světovým řádem,  vedenym  psychopatickymi  jedinci  ze  300  nejbohatších rodin na Zemi  -  zednarsti sataniste, iluminati,  kteří  na  Zemi     T  A  J  N  E     Z     P O Z A D I      V  L  A  D  N  O  U    -     skupina   B I L D E R B E R G  .TOTO  NEW WORLD ORDER,  NWO, tedy Nový světový řád  CHYSTA  CELOSVETOVE  VSEM  DETEM.   NORSKO  JE  POUZE  MODELOVÝ  STAT !     NEW WORLD ORDER,  NWO  nás nechce jen kontrolovat,  ALE  ZNICIT  NASE  DĚTI  A  TIM  ZNICIT  NASI  BUDOUCNOST.      Kdybyste tusil,  co se na nás chystá  -  MUSÍME  LIDI  PROBUDIT !     Na kolik přišel Stalinismus ?  To, co má přijít,  je mnohem horší !     JE  POTREBA,  ABY SE  LIDI  SBLIZILI  BEZ  OHLEDU  NA  COKOLI.   JE  TO  OTÁZKA  PREZITI !
JEJICH  PLANEM  JE  ROZDĚLIT  LIDI,  ABY MEZI  SEBOU  BOJOVALI.  NEW WORLD ORDER, NWO  podporují  lidove odpory, aby policejní stát mohl byt nastolen. 
ZÁKLADNÍ  ZBRANI  JE  ZVEREJNENI  PRAVDY  !JAKMILE  TO  ODHALÍME,  TIM  TO  ZNICIME. INFILTROVAT  HNUTÍ  PRAVDOU !P R A V D A     T O     C E L E     Z N I C I     ! ! ! ! !

http://www.nwoo.org/2013/06/02/brian-gerrish-nathan-allonby-prednaska-a-diskuze-o-common-purpose-25-5-2013/

http://extrastory.cz/otresny-rusky-dokument-ukazuje-jak-norsko-krade-deti-z-rodin.html   ! ! !

http://jordankajiraskova.blog.idnes.cz/c/464554/teroristicka-organizace-barnevernet.html   ! ! !

http://www.hlavnespravy.sk/tyden-norska-socialna-sluzba-barnevernet-ma-v-cechach-povest-asi-ako-stb/633087

http://sonasvobodova.blog.idnes.cz/c/465327/potvrzeno-cr-spolupracuje-s-norskou-socialkou-na-zavedeni-norskeho-vzoru-ochrany-deti.html

http://www.nwoo.org/2013/11/02/brian-gerrish-deti-hledane-statem/

http://www.nwoo.org/2013/06/02/nathan-allonby-a-brian-gerrish-v-praze-tiskova-konference-23-5-2013-uvod-diskuze


2) Čeká nás náročný úkol. Jde o to připravit rodinu o práva genetických rodičů na své děti. Od žen musíme přejít k dětským duším a využít jejich křehké a snadno manipulovatelné založení. Děti se dají ještě snáze využít pro naši věc, než ženy. Budeme však narážet na kritiku ze strany různých mravokárců a především matek, jimž jsme v nedávné době přiřkli výlučná opatrovnická práva na úkor otců. Nyní bychom jim je chtěli odebrat. Zde musíme postupovat obzvlášť obezřetně, skrytě a rafinovaně.
3) Přesto je třeba si uvědomit, že zákony a postupy, jimiž vyřízneme děti z jejich rodičovského lůna, povedou k definitivní deziluzi, atomizaci a morálnímu rozkladu všeho lidu. Budeme tak moci sami postupně převzít výchovu dětí a mládeže, aniž bychom byli závislí na vrtkavosti genetických rodičů. Ve výsledku již nám nebude nikdo a nic stát v cestě v našem záměru nastolení nového světového řádu a tolik potřebného zvrácení populační exploze.

Dítě budoucnosti musí vědět, že může být produktem libovolně zvrácené sociální konstelace. Hlouček homosexuálů bude pro něj totéž, co tradicí upevněná rodinná struktura.

6) Půjdeme ještě dál, vyprázdníme obsah samotného pojmu otec a matka. Nahradíme je pojmy opatrovník, opatrovnice, pěstounskou péčí a podobně. Zavedeme právo na rodičovství gay a lesbických párů. Tak docílíme toho, že příští generace již nebudou schopny vytvářet pevná rodinná společenství a stanou se z nich psanci bez pohlavní identity. Tak budou bloudit od jednoho partnera k druhému, od jednoho zaměstnání k jinému, od jednoho bydliště k dalšímu a sotva budou tušit, co se s nimi děje. Nedokážou pak ani nahlédnout cestu ven z jejich osamělosti a závislosti na otrockém systému.

5) Našim novým strategickým nástrojem je juvenilní justice. Jde o vyšší formu hájení práva dítěte, než dává opatrovnická justice. Jejím účelem je odejmout děti rodičům tam, kde pro to existuje vyšší zájem, než právo dítěte na své genetické rodiče.
6) Umožnili jsme uzákonit rodičovství gay a lesbických párů, uvolnili podmínky adopce v zájmu odstranění genderových stereotypů. To s sebou nutně přineslo potřebu omezit práva genetických rodičů ke svým dětem, aby byl zákon o rodině konsistentní. Nyní nám z právního hlediska již nic nebrání v tom, abychom odebírali děti genetickým rodičům, je-li k tomu důvod z hlediska ochrany dítěte před nevhodným zacházením. A vězte, že tam, kde dosud vládnou tradiční role otce a matky ve vztahu k jejich dětem, není těžké takový důvod nalézt. Zcela postačí tvrdost otce či přehnaná starostlivost matky.
7) K uplatnění moci juvenilní justice poslouží nově zřízené linky důvěry, kam mohou děti zavolat, kdykoliv se jim nelíbí postup rodičů k nim samotným. Získáme tak rovněž nečekaně otevřený zdroj informací o životě lidu.
8) Máme k dispozici pokročilé technologie kontroly nad chováním populace. Využijeme jich, abychom poskytli juvenilní justici dostatek informací pro její činnost. Na stole jsou již návrhy zákonů, jimiž může juvenilní justice nařídit instalovat do domu rodičů kamery v případě, že existuje podezření na jejich přestupky proti zákonu na ochranu dítěte. Je jen otázka času, kdy se nám je podaří prosadit v parlamentech všech moderních států.
9) Začíná nová éra naší moci, v níž nebude nikdo uchráněn před naším dohledem tím, že se uzavře v soukromí. Neváhejme toho využít, situace je dost zralá k tomu, abychom dostali výchovu mládeže plně pod kontrolu a zcela tak eliminovali vliv produktivní generace na vývoj společnosti.
10) Zkušenosti s počátky juvenilní justice jsou dobré. V některých státech byly odebrány děti svým rodičům až v tisíci případů celistvých rodin za rok. Nacházíme pro ně již nyní vhodnější opatrovníky. Do budoucna budeme řešit otázku internátní výchovy, kde budou děti v rukách školených vychovatelů.
11) Probíhá intenzivní příprava na státní sociální péči o dorost v řadách sloužícího lidu. Zavádíme nové sociálně pedagogické výukové obory na všech úrovních škol, abychom si připravili potřebné odborné zázemí. K tomu vracíme děti do zařízení pro péče o děti na dobu, kdy na ně rodiče nemají čas. Za tím účelem uvolňujeme investice na budování jeslí, mateřských škol a družin. Vše pod rouškou starostlivosti o zajištění rovných příležitostí mužů a žen.
12) Jak vidíte, nic neponecháváme náhodě. Vhodnou genderovou a sociální demagogií získáváme horlivé příznivce v řadách učitelů, studentů i vysokoškolských profesorů. Nakonec víme dobře, že tyto kádry vzešli z moderního školství. Nemají tudíž ani představu o skutečném vzdělání a mnozí z nich podléhají různým formám zvrhlosti, pro niž nacházejí v naší účelové propagandě pochopení.zničit rodinu (ekonomicky, eticky, psychicky i fyzicky); rodičům znemožnit výchovu zlobivých ratolestí za pomoci tradičních trestů; skvělé k tomu poslouží „juvenilní výchova a justice“, která eliminuje odvěký princip, že rodiče chtějí pro své děti to nejlepší, devalvuje civilizační hodnoty a vnáší do života dítěte chaos. Tento systém učí děti, že mají veškerá práva a žádné povinnosti; a také udávat vlastní rodiče a podávat žaloby na ně. Cíl: stále více dětí násilně odebraných rodičům, které zmizí v zahraničí a skončí v homosexuálních rodinách, pornobyznysu, případně jako zdroje orgánů. Produkuje se tak armáda bezcitných vykořeněných psychopatů a zločinců s naprosto zpřeházeným hodnotovým žebříčkem, kteří se dají dokonale ovládat. Juvenilní byznys už přináší skvělé výsledky v Anglii a Norsku, ale to je málo. Pro odebrání dítěte musí stačit, nechá-li ho rodič mýt nádobí (pracovní násilí), nedává mu požadované kapesné (ekonomické násilí), nepustí li je na feťáckou diskotéku (omezování svobody), brání-li synovi koukat na porno (omezování práva na informace), odmítá-li dítěti učit se ze „slabikáře“ s úchylnými pedofilními perverznostmi (narušení výchovy). Ale měl by stačit i prach v pokoji, rozházené hračky, málo pomerančů v ledničce, zkrátka cokoliv, co juvenilní úředník shledá jako závadné;http://orgo-net.blogspot.cz/2015/05/svet-ovlada-svetovlada.html?m=1

Tomas

02:08 13.06.2015

Pravda ! Pravda ! Pravda !

Vsechno co je v tomto videu je pravda ! MLUVIM Z VLASTNI ZKUSENOSTI ! a zkusenosti ostatnich lidi, ktere jsem poznal odobne a touto hruzou museli projit a mnoho z nich kvuli tomu zkoncili v nemocnici na praskach ! Socialni urady zkutecne nemilosrdne kradou deti rodicum a strkaji je na neznama mista. Jediny kontakt ktery jsem mel z mou 2 letou dcerou bylo na 2 hodiny a to v miste, ktere bych zadnemu diteti nepral !!! Vsechny deti jsou tam jak v kleci zavreny !!!! a vsechny deti nonstop placou a chteji domu !!!!!!! Je to hnus !!! Nebudu tady popisovat cely ten horor, kterym jsem musel ja a ma dcera projit. Stalo se mi to v Kanade na zaklade falesneho udani a aji kdyz me soud na prvnim stani uznal nevinym, tak po 3 letech boje ze socialnimi urady o mou dceru jsem nakonec stratil z mou dcerou uplne kontakt. Sosialni urady maji sve zakony a sve soudni instituce ktere NIKDO NEMUZE VYHRAT ! Jsou to zrudy ! Nedopustte aby se tohle agresivni svinstvo vuci detem a rodicum dostalo do CR !!!!!!!

PODEPISTE TUHLE PETICI !!!!!!! NIC VAM TO NEUDELA A POMUZETE TIM VSEM DETEM !!!!!!!

Verte mi, vim o cem mluvim.

♥ Buh vam vsem a vasim detem zehnej ♥

wojta

08:43 02.02.2015

Lži! Lži! Lži!
Většina informací v tomto videu je snůžka zaujatých, neověřených a nenávistnýc keců! Než to někdo podepíše, zkuse použít vlastní selský rozum a tyto informace si ověřte!

dalik

22:12 20.08.2013

Co se to kurva děje?

tom

13:35 29.07.2013

A takto nějak to začíná http://www.adopce.com/diskuze/tema.php?tema=1652&strana=1  budiž to poučením pro sociální pracovníky v CR

milaj

13:24 29.07.2013

http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2013060011 to k tomu patří 

Karol

14:32 12.06.2013

Je to soucast totalitarismu, ktery zachvatil zapadni civilizaci. Je treba rozproudit verejnou diskuzi a vedet o necem je prvnim krokem k reseni. Stat je tu jenom a jenom pro nas. A bude delat to co chceme my, obcane. Pokud ne, tak je treba vlade ukazat ceho jsme my slovane schopni. At si strci tu svou zapadni degenerovanou pseudokulturu nekam.

Baja

23:42 18.02.2013

Facebokové stránky kde je dost info o všem:Česko,vratme děti rodičům.Přidejte se.

jenda

12:05 18.02.2013

I přes to, co si myslím o peticích na jednej.cz, jsem podepsal. Je to hnus. 

...........

20:53 15.02.2013

Petr Svoboda tahle novela je již nějakej pátek schválena, je jasný, že dusledky nebudou znát hned, je to otázka času, kdy se to projeví, co se týče Ruska ,  to udělalo Americe naschvál, ale z jinýho duvodu a zase to muže byt jen dočasné.