Jednej.cz - Petice: Petice za dodržení závazků města plynoucích z výsledku výb.říz. č.j.34769/SMI/12

Podpisy:
721 ze 500

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Zastupitelstvo města Mělník
Podporuje:


Text petice:

PETICE
dle čl.18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


My, níže podepsaní občané, žádáme zastupitelstvo Mělníka, aby neprodleně dořešilo situaci, která vznikla kolem předání městského útulku, a to předáním útulku vítězi výběrového řízení – o.s. Dogpoint. Výběrové řízení mělo být vypsáno a vyhodnoceno tak, aby všechny odvolací lhůty běžely ještě za provozu původního provozovatele, a když už nebylo toto dodrženo, rozhodně by tím neměl být poškozen vítěz výběrového řízení a předání by mělo být maximálně urychleno. 

Mluvíme za nezanedbatelnou skupinu lidí, kteří by rádi na Mělníku viděli dobře vedený útulek. Abychom ilustrovali, proč jsme přesvědčeni, že takový bude právě o.s. Dogpoint, předkládáme některá fakta. 

O.s. Dogpoint každoročně zveřejňuje své kompletní hospodaření, využití veškerých získaných prostředků je perfektně průhledné. MSOZ nikdy nezveřejnilo své hospodaření. Argumentuje tím, že město informuje o tom, kam jdou jeho peníze, ale má i jiné příjmy, které získává podnikáním na městském pozemku pronajatém od města za 1 Kč. Tyto příjmy nejsou nikde zveřejňované a nikdo neví, na co jsou použité. Dále jde o příjmy za umisťování psů a koček z jiných obcí, sponzorské dary a příjmy od lidí, kterým se pes ztratil a byl vrácen původnímu majiteli. Veterinární péči pro psy, kteří byli nalezeni na katastru obce Mělník, platí přitom také město.

O.s. Dogpoint vede přesnou evidenci přijatých a umístěných psů a své svěřence kontroluje v nových domovech. Zájemci o psy jsou pečlivě vybíráni, aby se minimalizovala pravděpodobnost opakovaného vracení umístěných zvířat. 
MSOZ na četné žádosti zveřejnilo koncem loňského roku vágní statistiku na svém facebookovém účtu. Z této jejich statistiky vyplývá, že s příjmem „zhruba milion“ a s veškerým zázemím se za rok 2012 staralo o cca 210-250 psů. Všichni ale nebyli umístěni pěstounům, nezanedbatelná část (dle vlastní stručné statistiky MSOZ 35-40 %) se vrací původnímu majiteli. Do 4 % pak zůstává v útulku. 
O.s. Dogpoint umístil 95 psů za rok 2012 BEZ možnosti využití vlastního pozemku, bez dotací města, poplatků za odchyty apod. 
MSOZ nikde přesně nezveřejňuje, kolik psů bylo nalezeno v Mělníce, kolik v okolí, kolik se jich skutečně umístilo a kolik jich bylo vráceno majiteli, a hlavně, kolik jich bylo pěstouny vráceno. Přitom toto číslo by umožnilo objektivně srovnat úspěšnost obou organizací.

MSOZ přesto, že jejich oficiální název je Mělnické sdružení ochránců zvířat, se nikde oficiálně neangažuje v ochraně zvířat. Nepodává úřadu žádné podněty v případech týrání. Pouze v případě, že jim město zadá, že mají přijmout nějakého psa z případu týrání, pak tak činí. 
O.s. Dogpoint se aktivně snaží o ochranu zvířat, bere psy především z kauz týraných psů - a na tyto psy přitom nikdo pravidelně nepřispívá.

Odpovědným vedoucím je MSOZ pan Miroslav Mrhal, který rovněž zodpovídá za útulek Hněvice. Tento člověk nemá vůbec přehled, co se v útulku Mělník děje, navenek vystupuje pouze za útulek Hněvice. Navíc má na svém vlastní webu „útulku“ Hněvice tuto formulaci: „Náš chov odložených psů není obyčejným útulkem. Nemůže se "honosit" statusem útulek, protože pan Mrhal (jako odpovědný vedoucí) je invalidní důchodce a nesplňoval by náležitosti s útulkem spojené.“
Je záhadou, jak pak může vystupovat jako odpovědný vedoucí mělnického útulku.

MSOZ vítěznému o.s. Dogpointu vyčítá, že mu jde pouze o pozemek. Snaží se lidi přesvědčit, že Dogpoint chce pozemek vlastně jen pro svou činnost. Opět nějaká fakta: o.s. Dogpoint vznikl proto, aby pomáhal zvířatům, a tuto činnost provozuje stabilně i bez vlastního pozemku. Zatímco MSOZ, citace z jejich vlastního webu: „Mělnické sdružení ochránců zvířat vzniklo v srpnu 2005 jako dobrovolná organizace. Hlavním motivem byla snaha převzít provoz útulku pro zvířata v nouzi Mělník. Za tímto účelem se MSOZ zúčastnilo výběrového řízení, které vypsalo město Mělník na podzim roku 2005. Na základě tohoto výběrového řízení MSOZ provozuje od 1.1.2006 útulek pro zvířata v nouzi Mělník.“ 
Tedy - MSOZ vznikl POUZE za účelem získání útulku, vznikl v srpnu 2005 a na podzim 2005 se zúčastnil výběrového řízení na útulek. To vyhrál a od 1.1. 2006, tj. za 4 měsíce od vzniku, řídil útulek. To znamená, že o.s. Dogpoint má dnes neporovnatelně více zkušeností, než měl MSOZ v době, kdy přebíral mělnický útulek. Od té doby, co MSOZ převzal útulek, se už nikdy neangažoval v žádné jiné činnosti než provozování útulku. O.s. Dogpoint i bez zázemí organizuje různé semináře, akce pro veřejnost, navštěvuje „voříškiády“, má svůj e-shop, přispívá do tématicky zaměřených časopisů, jezdí na kynologické akce, kde se prezentuje veřejnosti, ale i získává finance na svůj provoz. Jeho členové se navíc trvale soustavně vzdělávají v oboru působnosti.
Co se týče zkušeností s odchytem zvířat, o.s. Dogpoint má zaměstnance vyškolené a připravené tuto činnost provozovat, vzhledem k tomu, že jsou držiteli osvědčení o absolvování Kurzu pro odchyt a asanační činnosti na ICV, VFU Brno. Rovněž jejich zkušenosti s problémovými a agresivními zvířaty budou v této věci přínosem. 

Dalším tématem je budova útulku samotná. MSOZ za 7 let působení v útulku nijak nevylepšil budovu, která je v havarijním stavu umožňujícím množení choroboplodných zárodků a šíření chorob.
O.s. Dogpoint plánuje jako jeden z prvních kroků v mělnickém útulku zřízení karantény, přestože (dle např. článku L. Zikmundové v 5+2 Mělnicko ze 17. 1. 2013) budou jejich příjmy od města na provozování útulku o 70 tisíc Kč nižší než byly dosud u MSOZ, čili se bude jednat de facto o investici vlastních prostředků o.s. Dogpoint do budovy. 

Z těchto faktů vyvozujeme, že o.s. Dogpoint je schopen a připraven převzít mělnický útulek nejen jako prostý provozovatel. Jsme přesvědčeni, že bude navíc obrovským přínosem pro šíření osvěty, vzdělávání (nejen) kynologické veřejnosti a bude Mělník důstojně reprezentovat.

Za petiční výbor:
Helena Chocholoušková, Kly Lom 83, 27741
Pavla Zandlová, Dolní Zimoř 37, 27721 p. Liběchov

Datum: 20.01.2013 | Kategorie: Příroda | Kraj: Středočeský | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

query failed: Table 'comments' is marked as crashed and should be repaired