Jednej.cz - Petice: Podnikatelé na podporu Karla Schwarzenberga

Podpisy:
337 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Podnikatelé ČR
Podporuje: Vladimír Dlouhý, Stanislav Bernard, Václav a Elen Hofmeisterovi


Text petice:

Česká ekonomika je v recesi. Kontrola veřejných financí a relativně nízká zahraniční zadluženost je sice zásadně důležitá, ale stejně tak důležitá je kvalita podnikatelského prostředí a obecná situace v české společnosti, zajištující návrat hospodářského růstu. V tomto směru není stav naší země dobrý. Lidé jsou znechuceni politikou a nemají důvěru v budoucnost. Potřebujeme změnu. Prezident republiky nemůže zásadním způsobem ovlivnit hospodářskou politiku vlády, může však být nositelem změny, která postupně vrátí občanům důvěru ve stát i sebe sama. Z pozice své funkce i díky autoritě své osobnosti může přispět ke zlepšení podnikatelského klimatu a rozbití korupčních vazeb mezi politickými stranami, výkonnou mocí a podnikateli. Bude také hrát významnou roli při reprezentaci naší země v zahraničí a podpoře vývozců na světové trhy. Osoba prezidenta ČR, bez ohledu na omezené pravomoci dané ústavou, je tedy mimořádně důležitá i pro ekonomický výkon naší země.

Dnes, několik dní před rozhodující volbou v druhém kole, jsme si naprosto jisti, že ze dvou kandidátů jako jediný muže tuto úlohu s úspěchem sehrát pan Karel Schwarzenberg. Je to osobnost, která se muže stát nositelem právě těch změn, které budou důležité i pro podnikání a ekonomický růst.

Věříme, že Karel Schwarzenberg:

· bude věrohodným a důstojným reprezentantem naší země v Evropě i ve světě;

· dokáže najít politickou rovnováhu mezi pevným zakotvením České republiky v Evropě a podporou obchodních a ekonomických vztahů s dalšími významnými oblastmi a zeměmi, včetně Ruska a Číny;

· podpoří hospodářskou politiku zaměřenou na podnikání – snižování byrokracie, zeštíhlení státu, tak nízké daně, jak to sociální situace dovolí, jen nezbytné nutnou regulaci či vetší srozumitelnost a jednoduchost zákonů a pravidel pro podnikání;

· zasadí se o podporu vědy a vzdělání, rychlejší výstavbu dálniční a železniční infrastruktury a všechny další kroky důležité pro budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky od podpory jaderné energetiky až po nový rozvoj učňovského školství;

· díky své autoritě dokáže před našimi občany obhájit i méně populární, avšak pro další hospodářský růst důležité kroky, které vlády budou muset realizovat.

 

Na rozdíl od druhého kandidáta, pana Miloše Zemana, zaručuje Karel Schwarzenberg skutečnou změnu, skutečný boj proti byrokracii a korupci a naději jak pro podnikatele, tak všechny další občany České republiky. Podporujeme proto jeho kandidaturu a dáme mu v druhém kole prezidentské volby svůj hlas.

Iniciátoři výzvy Vladimír Dlouhý a Stanislav Bernard vyzývají další podnikatele, aby připojili svůj podpis a podpořili Karla Schwarzenberga na funkci prezidenta České republiky.

Pokud se rozhodnete výzvu podpořit, pošlete prosím Vaše jméno a adresu na emailovou adresu:

prokarla2013@gmail.com

 

Iniciátoři výzvy:

Vladimír Dlouhý

Stanislav Bernard – pivovar Bernard

Václav a Elen Hofmeisterovi – Hofmeister s. r. o., Plzeň


Podnikatelé, kteří výzvu „Podnikatelé na podporu Karla

Schwarzenberga“ dosud podpořili:

Zbyněk Frolík – Linet s.r.o., podnikatel roku 2003

Vladimír Kovář – Unicorn Group, podnikatel roku 2008

Radim Jančura – Student Agency, podnikatel roku 2005

Petr Stuchlík – Fincentrum

Pavel Juříček – Brano Group, a.s., podnikatel roku 2006

Andrej Babiš – Agrofert Holding

Adam, Mariusz a Valdemar Walachové – Walmark, podnikatelé roku 2010

Kvido Štepánek – Isolit Bravo, podnikatel roku 2002


V Praze dne 21. ledna 2013


Datum: 21.01.2013 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

query failed: Table 'comments' is marked as crashed and should be repaired