Jednej.cz - Petice: STOP DILETANTISMU A AROGANCI ÚŘEDNÍKŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!

Podpisy:
751 ze 2000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Moravskoslezský kraj
Podporuje: učitelé, studenti, absolventi a přátelé Jazykového gymnázia Pavla Tigrida


Text petice:

STOP DILETANTISMU A AROGANCI ÚŘEDNÍKŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!

Vyzýváme všechny, jimž není situace v regionálním školství lhostejná, aby vyjádřili svůj nesouhlas s rozhodnutím Rady MSK z ledna 2013, ve kterém bylo schváleno omezení přijímání žáků ke vzdělávání na Jazykovém gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě!

Akt arogance a nekompetentnosti úředníků, kteří rozhodli o osudu jedné z nejúspěšnějších škol v regionu zcela nekoncepčně, bez zohlednění VLASTNÍCH (TEDY MS KRAJEM VYHLÁŠENÝCH) kritérií tzv. oborové optimalizace (rozuměj omezování míst na školách v důsledku populačního poklesu) nemá v historii školství obdoby.

Srovnejte níže kritéria, která si MS kraj k projektu snižování počtu míst na středních školách stanovil a jejich „naplnění“ ve vztahu k Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida. Ani v jednom z hledisek škola nesplňuje požadavky na typ vzdělávacího subjektu, jehož by se měla redukce počtu tříd čtyřletého vzdělávání týkat. Proti takovému postupu zásadně protestujeme a žádáme jeho OKAMŽITOU REVIZI příslušným orgánem. S naším požadavkem se obracíme na představitele MS kraje, MŠMT, ČŠI a dalších subjektů na vzdělávacím programu školy participujících (rada školy apod.).TZ MS kraje ze dne 18. 1. 2013 

(dostupné na: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/oborova-optimalizace-se-dotkne-22-strednich-skol-29579/ ; podtržení v textu red. petice)

OBOROVÁ OPTIMALIZACE SE DOTKNE 22 STŘEDNÍCH ŠKOL


Dvou desítek středních škol v Moravskoslezském kraji se letos dotkne tzv. oborová optimalizace, která představuje redukci počtu přijímaných žáků do nabízených oborů vzdělání. Změny jsou navrženy ve 22 z celkového počtu 98 středních škol, jichž je kraj zřizovatelem. Jedenáct gymnázií a stejný počet odborných škol sníží od září počet nově přijímaných uchazečů. Hlavním důvodem jsou opakovaně nenaplňované třídy středních škol v důsledku negativního demografického vývoje.
O změnách jednala v pátek s řediteli dotčených škol náměstkyně hejtmana kraje pro školství, mládež, sport a tělovýchovu Věra Palková. "K chystanému nutnému, i když nepopulárnímu kroku utlumení nabídky počtu tříd v prvních ročnících jsme přistoupili především vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji.Při výběru škol vhodných k optimalizaci jsme vycházeli z pečlivého zhodnocení naplněnosti tříd příslušného oboru, jeho potřebnosti na trhu práce, zastoupení ve městě, okrese i v kraji," vysvětlila náměstkyně s tím, že kraj zohlednil i dostupnost škol.K TISKOVÉ ZPRÁVĚ O SITUACI NA JAZYKOVÉM GYMNÁZIU P. TIGRIDA V OSTRAVĚ UVÁDÍME:

1) škola je opakovaně vystavena převisu poptávky nad nabídkou míst ve třídách, každý rok odmítáme asi 100 zájemců o studium, současná naplněnost I. a II. ročníku: 1. A ,B,C,E - 33, 34, 33, 31 žáků; 2. A,B,C,E – 33, 33, 32, 32 žáků;

2) dostupnost školy je výtečná – v současnosti zde studuje 132 žáků z jiných okresů a nemají problémy s každodenní účastí ve výuce (NJ-32, FM-24, KA-21, OP-47, VS-2, Zl-1);

3) škola je z hlediska úspěšnosti žáků u maturitní zkoušky a jiných (především mezinárodně uznávaných jazykových) zkoušek vysoce hodnocena;

4) školní vzdělávací program zaměřený na podporu bilingvního vzdělávání nachází pravidelně grantovou podporu u Statutárního města Ostravy, Francouzského institutu a Francouzského velvyslanectví v Praze, u Centrály pro zahraniční školství se sídlem v Bonnu, fondů EU, projektů soukromých subjektů apod.;

5) takto citelný zásah do koncepčního záměru rozvoje školy nebyl projednán se školskou radou, což je v rozporu s § 168 odst. 1 písm. e) školského zákona;

6) není nám lhostejná úroveň vzdělanosti v kraji, ve kterém žijeme a pracujeme.

 

VZHLEDEM K VÝŠE POPSANÝM OKOLNOSTEM NAVRHUJEME KOMPETENTNÍM ORGÁNŮM:

1) vyvolat okamžitě jednání, které povede k přehodnocení tohoto politováníhodného rozhodnutí;

2) informovat bezodkladně o nastalé situaci a jejím řešení vedení Jazykového gymnázia P. Tigrida, školskou radu a pedagogickou radu při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida;

3) zveřejnit seznam 22 škol, jichž se má dotknout oborová optimalizace a umožnit tak veřejnosti a interesovaným subjektům posoudit, zda i v některých dalších případech nedošlo k flagrantnímu porušení kritérií optimalizace.

 

 

 

 

 

V Ostravě 28. 1. 2013                                   učitelé Jazykového gymnázia P. Tigrida

------
Událost na Facebooku, kterou prosím šiřte: http://www.facebook.com/events/130893863745947/
------
Reakce na petici od poslankyně PhDr. Jaroslavy Wenigerové
Datum: 29.01.2013 | Kategorie: Politika | Kraj: Moravskoslezský | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

Céva 1997-2001

04:05 09.02.2013

Zdravím,
pracuji v automotive industry již 10 let a pravda je taková: absolventi tohoto gymnázia jsou na  takové jazykové úrovni, které se jiným kolegům nezdá! Tak jak jsme byli ochotni cestovat za vzděláním desítky kilometrů, nyní cestujeme za prací a nelitujeme - vše je otázkou poptávky a nabídky a my se neztratíme!!!