Jednej.cz - Petice: ZA OBNOVU DEMOKRACIE V ČESKÉ REPUBLICE

Podpisy:
518 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Parlamentu ČR
Podporuje: Občané České republiky


Text petice:

 

PETICE

 „ZA OBNOVU DEMOKRACIE V ČESKÉ REPUBLICE“

dle  čl. 18 Listiny základních práv a svobod a  zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My, občané České republiky, odmítáme nadále pasivně přihlížet, jak v naší zemi vyrůstá nová totalita, nastolovaná stranicko-lobbisticko-kmotrovskými strukturami, které se zformovaly v průběhu uplynulých 20 let na všech úrovních státních a veřejných orgánů a institucí.

Jsme krajně znepokojeni porušováním Ústavy České republiky, které spatřujeme v koncentraci moci v rukách těchto struktur a upřednostňování jejich partikulárních zájmů před zájmy nás, občanů.  

Jsme svědky devastace politiky, která je zřejmá z neschopnosti politických reprezentací navrhnout a dohodnout klíčové reformy v ekonomice a v celé šíři veřejného sektoru, z jejich neochoty vyloučit z veřejného života osoby, které zjevně selhaly  ve správě věcí veřejných. Jsme svědky postupující devastace státní i veřejné správy, rozvratu veřejných financí,  ekonomického propadu, obtížné vymahatelnosti práva v naší zemi a prohlubující se občanské nerovnosti.

S vědomím našich práv, daných Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, předkládáme následující požadavky, jejichž splnění je nutné k obnovení funkční demokracie v České republice.

Žádáme zakotvit v Ústavě České republiky v termínu do následujících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

1)      časové omezení výkonu mandátu poslance, senátora, zastupitele v krajích a obcích nad 50 tisíc obyvatel maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období;

2)      zamezení slučování veřejných funkcí v jedné osobě, včetně funkcí v představenstvech a dozorčích radách státních a polostátních podniků, ve zdravotních pojišťovnách a dalších státních a veřejných institucích. Tzn., že občan České republiky má právo vykonávat pouze jednu veřejnou funkci;

3)      důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné - člen vlády nesmí vykonávat mandát poslance, senátora, zastupitele v kraji či obci nad 50 tis obyvatel;

4)      omezení imunity zastupitelů na úrovni Parlamentu ČR výhradně na dobu výkonu jejich mandátu a skutečností s výkonem tohoto mandátu spojené;

5)      zakotvení povinnosti státního či veřejného orgánu projednat obsah petice podané v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a o výsledku projednání písemně informovat předkladatele petice.

Dále žádáme:

6)      zakotvit zákonnou povinnost majetkového přiznání pro všechny veřejně činné osoby a osoby jim blízké, včetně úředníků na všech řídících pozicích s jasným stanovením lhůt pro plnění této povinnosti. Nepřiznaný majetek propadne automaticky státu.

7)      přijetí Služebního zákona a jeho zavedení do praxe. Obsah zákona musí jasně stanovit  kvalifikačně-profesní požadavky, povinnosti a odpovědnosti, včetně odpovědnosti hmotné  a zakázat úředníkům výkon jakékoliv politické funkce na úrovni státu či samosprávy.

8)      prodloužení promlčecích lhůt pro trestné činy v privatizaci národního majetku, a to neprodleně.

9)      vyloučení jakýchkoliv restitučních nároků jdoucích před 25. únor 1948.

10)   zajištění absolutní svobody informací při nakládání s veřejnými prostředky pod sankcí neplatnosti smluv, a to včetně souhlasu příjemce dotace z jakýchkoliv veřejných prostředků a souhlasu jeho případných  subdodavatelů  se  zveřejněním jejich úplného účetnictví.

 

Tyto požadavky pokládáme za náš občanský program obnovy demokracie v zemi.

Žádáme, aby byla v nejkratším termínu  svolána společná schůze obou komor Parlamentu ČR, na které budou naše požadavky projednány a bylo  nařízeno vládě České republiky neprodleně přistoupit k jejich naplňování v nejkratších zákonných lhůtách.

Jestliže politické orgány odmítnou náš občanský program za obnovu demokracie, pak prohlašujeme, že využijeme všech zákonných možností k jeho prosazeni, včetně všech legálních forem občanské neposlušnosti.

 

..

 

Čtěte také otevřený dopis občanům ČR (viz dokumenty) - přemýšlejte - jednejte!

 

 


------
Otevřený dopis k petici

Kontakt na autora petice:

Emailová adresa : Demos2013@email.cz
Kontaktní adresa k listinné podobě petice:
Dr. Uldrichová,
Ciolkovského 861, b. 61
16100 Praha 6.

Datum: 11.02.2013 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

10mil

06:31 19.07.2015

Zdravím . Překvapuje mě , jak málo je pod touto peticí podpisů ? To ti ostatní občané jsou se směřováním republiky do Americké prdele spokojeni ? Vláda už dává docela veřejně lidem na vědomí , že ti jim můžou být ukradení a v podstatě VLÁDNE proti vůli a zájmům občanů . Z ČSSD se stala strana protilidová a konáním ministrů Sobotky , Zaorálka , Diensbíra a hlavně ministra vnitra se stává , nebo už stala , čistokrevnou fašistickou stranou . Omlouvám se všem , že jsem tyto gaunery volil . Tato horda už přímo žene ČR do války za zločinecké Americké zájmy a vlastně posílá lidi na smrt . FUJ současné vládě Amerických poskoků . Rosendorf

JOE

17:19 23.06.2013

ZA OPRAVDOVOU DEMOKRACII BEZ TOTALITNÍCH KOMUNISTŮ, KTEŘÍ PROPAGUJÍ DIKTATURU!!!!!!!

Budoucí příznivci strany RAS (sice nás předběhl otec Davida Ratha, který dostal krycí jméno RAS v StB, ale to nás nezastaví při sjednocování antikomunistů!) protikomunistického, proticigánského a protibyrokratického zaměření! Skončete se starými zkorumpovanými strukturami, které zbohatly na chudobě ostatních. Podepište, prosím, petici nutnou k založení této strany:

http://jednej.cz/petition.php?id=1805

 

RAS - Revoluční Antikomunistická Strana – Dle Komunistů, Ale Proti Nim: Za Opravdovou Revoluci, Nové Znárodnění A Pak Privatizaci, Ale Bez Nich. Revoluční Antikomunistická Strana Ideově Svobodná a Totálně Antibyrokratická (Pro Evropu Bez Těchto a Černých Příživníků)

Hlavním úkolem strany je sjednotit antikomunisty a odstranit staré struktury, které přes 20 let parazitovaly v naší zemi. 

Je důležité spojit všechny síly, které objevily spojitost mezi dnešním katastrofálním hospodářským, politickým a morálním stavem naší společnosti a tím, že díky Klausovi a spol. zůstaly zachovány staré pořádky - vč. zákonů (aby se staré struktury mohly dál obohacovat), komunistů na soudech a policii (aby staré mafiánské struktury nemohly být potrestány)!!!!  Proto Klaus nechce jednotnou Evropu - jeho mafiáni by ztratili moc! Nenecháme se dále stahovat do bahna těmito živly! Jsme nezkorumpovaní lidé, nezkažení komunizmem a používáme zdravý selský rozum.

Petici alespoň jednoho tisíce občanů, kteří požadují, aby strana nebo hnutí vznikly. Každý uvede své jméno a příjmení, rodné číslo (rozdíl oproti petici dle petičního zákona!), bydliště a podpis. 

Mika-ř

20:47 09.06.2013

Je nám z vás zle: z vašich lží, podvodů na lidech, i mafiánských praktik.

Demos2013

09:23 04.05.2013

Dobrý den, Důvody, proč se někomu nepodaří petice podepsat nebo se mu nepodaří přidat komentář jsou: Špatně opsán ověřovací kód a uživatel si toho nevšiml Velmi zastaralá verze internetového prohlížeče Uživatel má zablokovaný javascript prohlížečem, nebo zablokován manuálně Uživatel už jednou petici podepsal, jeden uživatel nemůže jednu petici podepsat vícekrát Snad se podaří. Držime place. 
S pozdravem, Tým Jednej.cz

 

Demos2013

22:03 01.05.2013

Dobrý den, především Václavovi. Požádám Administrátora Jednej.cz, aby s tím něco udělal. Děkuji za upozornění. Petiční arch je ke stažení a k tisku pod ikonou "Petice bez podpisů". dr. Uldrichová

václav

23:23 30.04.2013

Nedá se to podepsat,ani když měníte ten kód,tak to nefunguje,nebere to prostě

Demos2013

21:40 28.04.2013

Milá Lady, to už není o teorii nebo o minulosti, to je o základní existenci. Demokracií má být to, co si MY sami vytvoříme.Zatím jsme na to, promiňte, dost kašlali a spoléhali na ty, které tu dnes máme. Tudíž tu máme, co jsme dovolili. Prosím,přidejte se. :-)

Lady

09:09 28.04.2013

Ona tady nějaká demokracie byla?????????????????????

Demos2013

22:15 23.04.2013

Děkuji všem, kteří dosud podepsali. Prosím o šíení této petice. Nikdo změnu za nás neudělá. Čtěte, přemýšlejte, jednejte. dr. Uldrichová, autorka petice, řadová občanka České republiky.

demos2013

13:22 17.04.2013

Dobrý den,
jestliže se zdá, že kód nefunguje, pak ho můžete změnit poklepnutím na šipky vpravo, příp. počkat s podpisem, protože stránky mohou být současně zaplněny dalšími zájemci o petice. To je moje laické vysvětlení, ale je funkční. Pěkný den. :-)