Jednej.cz - Petice: ZA OBNOVU DEMOKRACIE V ČESKÉ REPUBLICE

Podpisy:
518 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Parlamentu ČR
Podporuje: Občané České republiky


Text petice:

 

PETICE

 „ZA OBNOVU DEMOKRACIE V ČESKÉ REPUBLICE“

dle  čl. 18 Listiny základních práv a svobod a  zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My, občané České republiky, odmítáme nadále pasivně přihlížet, jak v naší zemi vyrůstá nová totalita, nastolovaná stranicko-lobbisticko-kmotrovskými strukturami, které se zformovaly v průběhu uplynulých 20 let na všech úrovních státních a veřejných orgánů a institucí.

Jsme krajně znepokojeni porušováním Ústavy České republiky, které spatřujeme v koncentraci moci v rukách těchto struktur a upřednostňování jejich partikulárních zájmů před zájmy nás, občanů.  

Jsme svědky devastace politiky, která je zřejmá z neschopnosti politických reprezentací navrhnout a dohodnout klíčové reformy v ekonomice a v celé šíři veřejného sektoru, z jejich neochoty vyloučit z veřejného života osoby, které zjevně selhaly  ve správě věcí veřejných. Jsme svědky postupující devastace státní i veřejné správy, rozvratu veřejných financí,  ekonomického propadu, obtížné vymahatelnosti práva v naší zemi a prohlubující se občanské nerovnosti.

S vědomím našich práv, daných Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, předkládáme následující požadavky, jejichž splnění je nutné k obnovení funkční demokracie v České republice.

Žádáme zakotvit v Ústavě České republiky v termínu do následujících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

1)      časové omezení výkonu mandátu poslance, senátora, zastupitele v krajích a obcích nad 50 tisíc obyvatel maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období;

2)      zamezení slučování veřejných funkcí v jedné osobě, včetně funkcí v představenstvech a dozorčích radách státních a polostátních podniků, ve zdravotních pojišťovnách a dalších státních a veřejných institucích. Tzn., že občan České republiky má právo vykonávat pouze jednu veřejnou funkci;

3)      důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné - člen vlády nesmí vykonávat mandát poslance, senátora, zastupitele v kraji či obci nad 50 tis obyvatel;

4)      omezení imunity zastupitelů na úrovni Parlamentu ČR výhradně na dobu výkonu jejich mandátu a skutečností s výkonem tohoto mandátu spojené;

5)      zakotvení povinnosti státního či veřejného orgánu projednat obsah petice podané v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a o výsledku projednání písemně informovat předkladatele petice.

Dále žádáme:

6)      zakotvit zákonnou povinnost majetkového přiznání pro všechny veřejně činné osoby a osoby jim blízké, včetně úředníků na všech řídících pozicích s jasným stanovením lhůt pro plnění této povinnosti. Nepřiznaný majetek propadne automaticky státu.

7)      přijetí Služebního zákona a jeho zavedení do praxe. Obsah zákona musí jasně stanovit  kvalifikačně-profesní požadavky, povinnosti a odpovědnosti, včetně odpovědnosti hmotné  a zakázat úředníkům výkon jakékoliv politické funkce na úrovni státu či samosprávy.

8)      prodloužení promlčecích lhůt pro trestné činy v privatizaci národního majetku, a to neprodleně.

9)      vyloučení jakýchkoliv restitučních nároků jdoucích před 25. únor 1948.

10)   zajištění absolutní svobody informací při nakládání s veřejnými prostředky pod sankcí neplatnosti smluv, a to včetně souhlasu příjemce dotace z jakýchkoliv veřejných prostředků a souhlasu jeho případných  subdodavatelů  se  zveřejněním jejich úplného účetnictví.

 

Tyto požadavky pokládáme za náš občanský program obnovy demokracie v zemi.

Žádáme, aby byla v nejkratším termínu  svolána společná schůze obou komor Parlamentu ČR, na které budou naše požadavky projednány a bylo  nařízeno vládě České republiky neprodleně přistoupit k jejich naplňování v nejkratších zákonných lhůtách.

Jestliže politické orgány odmítnou náš občanský program za obnovu demokracie, pak prohlašujeme, že využijeme všech zákonných možností k jeho prosazeni, včetně všech legálních forem občanské neposlušnosti.

 

..

 

Čtěte také otevřený dopis občanům ČR (viz dokumenty) - přemýšlejte - jednejte!

 

 


------
Otevřený dopis k petici

Kontakt na autora petice:

Emailová adresa : Demos2013@email.cz
Kontaktní adresa k listinné podobě petice:
Dr. Uldrichová,
Ciolkovského 861, b. 61
16100 Praha 6.

Datum: 11.02.2013 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

20:55 15.04.2013

Chtěla jsem petici podepsat,ale nebere to správně opsaný kód,tak co dělaT? Adamcová

Demos2013

17:58 31.03.2013

Joe, zdravím Vás. Seznámila jsem se s Vaší peticí. Nemáme k sobě daleko. Je-li porušován základní zákon země, je upřímně řečeno jedno, zda je na to poukazováno zprava či zleva, jestliže pár stovek těch, kterým jsme svěřili výkon SLUŽBY pro nás občany se obohacuje díky kšeftování s informacemi (fotovoltaika, IZIP, S-karty), tak je třeba je vyměnit.Lišíme se ve formě změny. Výkřiky hesel na náměstích nic nezmění, to už tady bylo. Vyjádřit názor a jednat o něm, je-li názorem podstatné části občanů, se dá i bez křiku. :-) Vpravo - vlevo - to je, promiňte, v situaci, ve které je naše země, úplně jedno. Je to jedno proto, že v každé z těch současných vládnoucích struktur toto dělení neplatí. Tam jsou ti, kteří si spojili svou službu veřejnosti s vyděláváním prachů, a ti, kteří jim to trpí. Prostě se jich nedokáží zbavit v režimu, který si vytvořili. Je opravdu třeba se dohodnout na základních požadavcích a společně je "protlačovat" :-) Tady už jde o existenci a vpravo a vlevo je   v současnosti slovní balast. Promiňte. Je zarážející, že při množství vzniklých občanských iniciativ se nejsme schopni spojit. Přitom si všichni přejeme to nejzákladnější: pořádek, nárok na rovnost před zákonem, kvalitní služby zaplacené z našich daní a je jedno, zda se jedná o službu, kterou máme právo očekávat od poslanců, starostů atd., nebo o kvalitně opravené silnice - stačí se rozhlédnout. Prostě Vás chci požádat - přidejte se. V.U.

Joe

17:14 31.03.2013

Senát je mimochodem zbytečný a může se klidně zrušit, protože na něj nemáme peníze! Beztak je to většinou jen snůška starých postkomunistických struktur! Dokonce i (stále ještě) bohaté Švédsko změnilo dvoukomorový systém na jednokomorový. Radikálně by měla být změněna nejen Ústava, ale i Ústavní soud, odkud by měli být vyhozeny všechny staré struktury! Potrestáni by měli být za schválení amnestie i všichni, kteří se na jejím vyhlášení podíleli, a také soudci Ústavního soudu, kteří byli proti tomu, aby Klaus byl souzen! Jejich zdůvodnění, že Klaus už není prezident, je výsměchem celému českému národu! 

Jedinou šancí pro českou ekonomiku je radikální snížení byrokratického aparátu na polovinu, zestátnění nakradeného majetku během „privatizace“ a jeho skutečný prodej za skutečné peníze, zabavení nakradených miliónů jako na Kypru a uzákonit vyrovnaný rozpočet!

Hlasujte pro konečné zjednání pořádku na:

http://jednej.cz/petition.php?id=1805

Joe

17:13 31.03.2013

joe

17:03 31.03.2013

Jedinou šancí pro českou ekonomiku je radikální snížení byrokratického aparátu na polovinu, zestátnění nakradeného majetku během „privatizace“ a jeho skutečný prodej za skutečné peníze, zabavení nakradených miliónů jako na Kypru a uzákonit vyrovnaný rozpočet!

Hlasujte pro konečné zjednání pořádku na:

http://jednej.cz/petition.php?id=1805

joe

17:02 31.03.2013

Administrátor

17:18 29.03.2013

Dobrý den, petici můžete stáhnout i s podpisy na následujícím odkazu:
http://jednej.cz/pdf2.php?id=1882

Držíme palce!
tým Jednej.cz

Josef Lipka

00:09 28.03.2013

Píšete: z jejich neochoty vyloučit z veřejného života osoby, které zjevně selhaly  ve správě věcí veřejných.
Tady vidím hlavní možnost obnovy demokracie (jako vlády lidu) odvolatelnost poslance, který selhal peticí či referendem.   

00:08 28.03.2013

Píšete: z jejich neochoty vyloučit z veřejného života osoby, které zjevně selhaly  ve správě věcí veřejných.
Tady vidím hlavní možnost obnovy demokracie (jako vlády lidu) odvolatelnost poslance, který selhal peticí či referendem.   

Oldřich Šubrt

20:58 13.03.2013

Přátelé podepsal jsem Vaši výzvu a přidávám komentář:"jsem sedlák senior(1933) a stavím se a podepisuji Vaši výzvu