Jednej.cz - Petice: Petice proti dalšímu zadlužování státu

Podpisy:
318 ze 500000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Všem občanům České republiky
Podporuje:


Text petice:

Petice proti dalšímu zadlužování státu!

 

Požadujeme:

 

-aby Česká republika hospodařila s vyrovnaným nebo přebytkovým státním rozpočtem

 

-aby nedocházelo k dalšímu zadlužování České republiky

 

-aby za porušení vyrovnaného veřejného hospodaření byli trestně odpovědní členové vlády, poslanci, senátoři a představitelé veřejných samospráv

Důvod:

-veřejný dluh České republiky se k 20. březnu 2013 zvýšil  již na astronomických        1 761 211 176 148,- Kč a neustále roste (každou sekundu o cca 3 552,- Kč).

-rostoucí schodky státního, resp. veřejného dluhu, jsou příčinou i důsledkem téhož problému. Celou polovinu každoročních deficitů tvoří úroky ze státního dluhu. Dokud nebude vyrovnán státní rozpočet, bude i toto číslo dále růst. Česká republika se tak dostává do dluhové pasti a jen rázné řešení v podobě okamžitého vyrovnání může smyčku ukončit. V opačném případě míří Česká republika v horizontu několika let zcela jistě ke státnímu bankrotu.

Více na http://www.verejnydluh.cz/

 


Další základní informace:

Co je to veřejný dluh?

Souhrnný veřejný dluh jsou pohledávky ostatních subjektů vůči státu. Státní dluh spolu s dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů vytváří zmíněný veřejný dluh. Ve všech zemích je veřejný dluh ve své podstatě dluhem všech daňových poplatníků - občanů země. Vysoké dluhy zatěžují budoucí generace – naše děti a vnuky, protože dluhy se budou muset platit a nebudou finance na investice do zdravotnictví či školství. V horším případě hrozí reálně státní bankrot. Navíc úroky, které se musí zaplatit věřitelům, stoupají každou minutu závratným tempem. Pouhé splácení úroků z úvěru pro Českou republiku velkým oříškem.


Vysoké veřejné dluhy ohrožují nás všechny!

Dluhy se musí platit, jinak přichází exekuce. V případě státu je to podobné. V konečném důsledku stát nezaplatí všechny dluhy, stejně jako občané při osobním bankrotu, ale sníží se dramaticky životní úroveň téměř všech občanů země. Státní bankrot výrazně postihne domácí ekonomiku a podnikatelské prostředí. Prestiž státu výrazně oslabí, čím menší stát, tím více. Bankrotující stát má minimální šanci získat jakýkoli další úvěr, musí hospodařit vyrovnaně, omezují se tak všechny státní výdaje, ale hlavně mnozí investoři odejdou ze země a devalvace měny znehodnotí úspory občanů. Podnikatelské prostředí se zhoršuje, nezaměstnanost stoupá, klesá kupní síla obyvatel a celková životní úroveň se snižuje.

 


Datum: 20.03.2013 | Kategorie: Ostatní | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

query failed: Table 'comments' is marked as crashed and should be repaired