Jednej.cz - Petice: Petice za odložení termínu odevzdání osvědčení o ukončení předch. stupně studia

Podpisy:
65 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Akademický senát UP, děkanka PdF UP
Podporuje:


Text petice:

My, níže podepsaní studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prostřednictvím této petice žádáme Akademický senát UP a děkanku PdF UP o odložení mezního termínu pro odevzdání osvědčení o ukončení předchozího stupně studia, který je stanoven na 15.7.2013.

Tento termín pokládáme v době ztíženého studia vinou rekonstrukce fakultní budovy za stresující faktor. Je to tlak nejen na studenty třetích ročníků bakalářského studia, ale také na jejich vyučující, kteří jejich situaci chápou a snaží se jim vyjít vstříc. Stejně tak je nutno podotknout, že například na Fakultě tělesné kultury je nutné odevzdat osvědčení až v den zápisu (viz. http://ftk.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/).

Pevně věříme, že si z nich vezmete příklad a najdete pochopení.


Datum: 31.03.2013 | Kategorie: Ostatní | Kraj: Olomoucký | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

Čoča

12:50 01.04.2013

A co když mi uletělo písmenko? :-D :-D Počítá se to taky? :-D

Čoča

12:50 01.04.2013

A co když mi uletělo písmenko? :-D :-D Počítá se to taky? :-D