Jednej.cz - Petice: Petice za zřízení Zahrady Spravedlivých v Praze

Podpisy:
116 ze 500

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a další představitele hl. m. Prahy
Podporuje: Art for Public, Gariwo, Společnost přátel Itálie


Text petice:

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Petice za zřízení Zahrady Spravedlivých v Praze

 

My, níže podepsaní občané,

touto peticí žádáme zřízení Zahrady Spravedlivých na území města Prahy.

Výchozími argumenty petice jsou:

- ustanovení ze dne 10. 5. 2012, podpořené 388 europoslanci, v němž Evropský Parlament schválil Písemnou deklaraci podanou italskou neziskovou organizací Gariwo a prohlásil 6. března za Evropský den Spravedlivých

- úspěch a velký zájem ze strany širokého spektra veřejnosti, se kterým se setkaly dvě konference v této souvislosti konané v Praze, a to ve dnech 8. 2. 2012 a 6. 3. 2013

- uvědomění si rizika narůstajících hrozeb vůči demokracii a jejím principům v podobě korupce, demagogie, populismu, extrémního individualismu, polarizace či izolace ve společnosti, růstu xenofobie a nesnášenlivosti vůči menšinám a slabším vrstvám obyvatelstva

- vědomí významu, který má v zájmu zachování a setrvání demokracie a jejich principů neustálá vzpomínka na Spravedlivé lidi, tedy na ty, kteří se zasadili často i za cenu svého života a bezpečí o to, aby byla respektována lidská svoboda a důstojnost obětí totalitních režimů, nezávisle na jejich politickém zaměření

- existence obdobných „Zahrad Spravedlivých“ v dalších evropských městech (Jeruzalém, Milán), což skýtá možnost navázání nových kontaktů a případné spolupráce Prahy a daných měst v této souvislosti.

Žádáme tímto primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobodu a další představitele hl. m. Prahy, aby zvážili zřízení Zahrady Spravedlivých v Praze a aby našli za tímto cílem vhodné místo, kde by se na trvalou památku a počest Spravedlivých lidí mohly zasazovat nové anebo zasvěcovat již rostoucí stromy.

Děkujeme.

Tisková zpráva o konferenci: http://andreaspieralli.eu/cs/novinar/clanky/tiskova-zprava-o-konferenci-u-prilezitosti-1-evropskeho-dne-spravedlivych-balita-dobr

 

Zástupce účastníků petice:

Andreas Pieralli,  Žitná 23, 110 00 Praha 1

andreas.pieralli@gmail.com


Datum: 15.04.2013 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Praha | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře