Jednej.cz - Petice: Za návrat vladyky Kryštofa

Podpisy:
659 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Věřícím
Podporuje:


Text petice:

 

 

My níže podepsaní  doc. ing. Vojtěch  Merunka, Ph.D., člen petičního  výboru, Mgr.prof. Sergej Komkov, Gr.Ph.D, člen petičního výboru, Ju.Dr Naděžda Skvarnik, členka  petičního  výboru a Mgr. Petra  Staufčíková, členka petičního  výboru  zakládáme tímto petiční  výbor za  účelem vyjádření svobodné vůle členů  Pravoslavné  církve v Českých zemích a na Slovensku.

 

Cílem petice je podpora Jeho Blaženosti Kryštofa (občanským jménem Radim Pulec nar. 29.6.1953)arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska. Ve světle faktů  ze  dne  19.4.2013 a následného vývoje  událostí  žádají ti členové Pravoslavné církve Českých zemí a na Slovensku, kteří jsou podepsáni pod touto peticí, aby Posvátný synod  Pravoslavné církve zcela očistil metropolitovo jméno a v souladu s textem  metropolitovy rezignace, že je ochoten na výzvu Církve se ujmout opět práce pro dobro Církve,  metropolitovi v plném rozsahu navrátil jeho předchozí statut, odpovědnost a pravomoci tak, jak byly před jeho rezignaci. Činíme tak v souladu  se zákonem č.  85/1990  Sb, o právu  petičním ve znění  pozdějších předpisů.>

doc. ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

prof. Sergej Komkov, Gr.Ph.D, Ju.Dr

Mgr. Naděžda Skvarnik

Mgr. Petra Staufčíková

 

---

 

Pokud se smíříme s tím, že se pořádek věcí nevrátí do doby před skandálem a že se věřícím i veřejnosti neřekne, kdo a proč skandál způsobil, tak všem hrozí, že se podobná strašná věc bude opakovat znovu. Prosíme Vás všechny, kterým nejsou probíhající události lhostejné, aby se k této petici připojili. Ti, kteří mají co říci, ať nemlčí. Ti, kteří mají strach, ať se nebojí. Nejlepší způsob, jak se postavit proti manipulujícím nepravdám a temnotě, je nic netajit a nenařizovat lidem, co si mají myslet. 

Если мы смиримся с тем, что порядок вещей не будет прежним, каким был до скандала, и что верующим и общественности не скажут, кто и зачем этот скандал спровоцировал, нам всем грозит, что подобное беззаконие будет повторяться вновь и вновь. Просим всех Вас, кто неравнодушен к происходящим событиям, присоединиться к данной петиции. Те, кому есть, что сказать, пусть не молчат. Те, кто скован страхом, пусть не боятся. Лучший способ противостоять лживым манипуляциям и темноте - ничего не утаивать и не навязывать людям, как им мыслить.

 

--- 

Více informaci naleznete zde:

http://www.christofor.cz/chronologie

a zde: 

http://www.christofor.cz/dokumenty/peticeReakci médií na tuto petici naleznete zde: Christofor.cz,
Datum: 01.05.2013 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

agenti

19:07 05.07.2013

RSDr. František Cinoldr, CSc. bývalý nadřízený z katedry vědeckého komunismu a Odboru propagandy a agitace ÚV KSČ z Pekla zdraví Járu a Evu Šuvarských.

Re:Re:Re:Re: Každému, co jeho jest

23:06 01.07.2013

Nečíst, nemyslet, napsat blbost. Vaše heslo dne, že? I úplný trouba, pokud četl mé příspěvky níže, by se dovtípil, že nejsem právě fanoušek Kryštofa. Nejsem ani ženská. Natož Staufčíková. Ale zejména nikde mimo Univ. Karlovu bych nestudoval :)

Re:Re:Re: Každému, co jeho jest

16:31 30.06.2013

tý jo, to je asi latinsky ne? Tak tohle jste se učili v té Olomoucké Sorbonně? Jakpak se to asi čte?

Re:Re: Každému, co jeho jest

09:27 14.06.2013

Ale to vůbec není Korán. To je starobylá římská definice spravedlnosti: "Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere." = „Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří“. Suum cuique je právě "každému, co jeho jest". Toto pojetí bylo základem zákoníku sv. imperátora Justiniána (velký a slavný to byl, který toho pro pravoslaví udělal jako málokdo; mimo jiné postavil i Hagia Sofia). Což byste věděl/věděla, kdybyste nebyl/nebyla trapný ignorant.

Re: Každému, co jeho jest

17:25 11.06.2013

Tahle slova jsou jak vystřižená z Koránu a Hadíth. Pravoslavná církev se pod novým vedením vskutku modernizuje.

re: re: re: re: Moskva & Organizátoři petice

23:50 04.06.2013

Co je černé, je černé. To, že máte povrchní znalosti a máte tendenci peskovat každého na potkání, místo argumentované diskuze, nic nezmění na tom, že Kryštof je jaký je. 
Ve Vašem věku by už člověk mohl mít více rozumu. Obzvláště po všech vlastních zkušenostech s Kryštofem.
P.S.: Ano, ruská carská dynastie byla krví převážně německá, stejně jako všechny tehdy vládnoucí dynastie v Evropě. Ale duchem, výchovou, vírou a láskou byli Rusové. To máte skutečně potřebu klesnout kvůli tomu Vašemu miláčkovi tak nízko, že se pejorativně vyjadřujete o kanonizovaných zesnulých?
Člověk, který se vyjadřuje o svatých jako Vy - není křesťan.
Je mi Vás líto, protože vím, že to vlastně myslíte dobře, upřímně. Ale to nic nemění na podstatě. Kdyby mi Vás líto nebylo, tak bych se musel smát Vaší hlouposti a zaslepenosti. Ale, jak jsem již řekl, je mi Vás upřímně líto.

Každému, co jeho jest

23:35 04.06.2013

Ježíš mu řekl: ”Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.

"Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství."

Bůh je spravedlivý. Kryštof jen sklízí to, co sám zasel. Jednají s ním tak, jak on jednal s jinými.

NNN

16:02 04.06.2013

kánony tu porušuje někdo jiný a jmenuje se Pulec. 

Tohle má být pravoslaví?

16:33 03.06.2013

Vůbec nechápete o co jde. Jste zaslepení vlastní sebestředností. Nejde o Kryštofovy vrcholné funkce, ale o jeho osobní důstojnost a čest. Jde o základní lidská práva. Máte před sebou člověka z masa a kostí, ale vy vidíte jen to křeslo arcibiskupa a metropolity.

Dnešní vedení spolku, který si říká "pravoslavná církev", odpírá člověku Radimovi Pulcovi možnost se občansky očistit, protože na něj nabaluje neustále nová obvinění a hrozí mu, že se nesmí bránit, protože by to bylo údajně "nekanonické". Kde je křesťanská láska, kde je odpuštění, kde je lidskost?

Místo Ježíšova učení tu vidíme jen zášť, urážky, posměšky, sprostá slova, zkrátka hnusný boj malé skupiny lidí o koryto, který likviduje jednoho člověka, který byl dokonce jejich hlavním pastýřem. Bez ohledu na to, i kdyby něco z těch bizarních obvinění Kryštof skutečně udělal, tak tohle mravně uvědomělí lidé nedělají, a už vůbec ne křesťané.

V jedné z tiskových zpráv vašeho posvátného synodu jste napsali, že Kryštof má od vás laskavě udělenou svobodu pohybu a může přednášet na fakultě. Ještě to tak. To si vážně myslíte, že v 21. století dáváte právě vy občanům naší republiky milostivou možnost se svobodně pohybovat a přednášet na fakultě veřejné vysoké školy? Vy si myslíte, že jste nad občanskými zákony? Vám patří veřejné vysoké školy? Vy si myslíte, že když na někoho uděláte bububu, tak se vás lidé budou bát, že je bez světského soudu zavřete do domácího vězení podobně, jako ten rakouský úchyl, který ve sklepě držel Nataschu Kampuschovou? Vy si myslíte, že když se ten váš zdiskreditovaný synod na něčem usnese, tak právní řád a Policie České republiky sklopí uši podobně jako to udělal Pilát před Sanhedrinem?

Jste lidští šmejdi, porušujete a využíváte svoje vlastní kánony a svoje vlastní církevní právo, jak se vám to hodí. Stejně jako před 2000 lety Farizeové. Spustili jste se svými poskoky mediální kampaň o milenkách a dětech na počátku vašeho vlastního svátku - velikonočního půstu. Vy jste v těžkém hříchu otevřeli světská média, aby pod jejich tlakem Kryštof odstoupil. A teď, když jste Kryštofova "dobrovolného" odstoupení dosáhli, tak máte plnou hubu Boha a kánonů pravoslavné víry, jen abyste se udrželi u získaných koryt a vysokých klobouků a nebo si zahojili vlastní hříchy. Zároveň o sobě druhým lidem vytrubujete, že jste pravoslavní křesťané, jakobyste byli ti nejlepší vyvolení lidé na Zemi, lidé vznešení, osvícení, blažení a svatí, jak sami sebe nazýváte. Nejste však nic, jste jen šašci, kteří si hrají na spásu lidstva, ale ve skutečnosti dělají ostudu celému křesťanství a především Bohu.

Říkáte, že v Boha věříte a že jeho zákony plníte. Cítili jste ale někdy na sobě jeho skutečnou přítomnost? Proč jste zapomněli, jak se choval Ježíš Kristus ke svým bližním včetně zločinců? Vy jen mechanicky vykonáváte rituály, ve kterých drmolíte církevní slovanštinu s ruským přízvukem.

Bůh ústy Ježíše Krista mimo jiné řekl: "A proto všechno, co chcete, aby lidé dělali vám, stejně i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci." Nějak jste na to zapomněli, vaše nejvyšší přeosvícenosti.

NNN

13:33 03.06.2013

Líbí se mi jak tu fanoušci Radima Pulce bojují za jeho čistotu tím, že pomlouvají všechny, kteří ví až moc dobře, co je Radim Pulec a jeho poskokové zač.