Jednej.cz - Petice: Žádost o trestní oznámení na Tabákový průmysl

Podpisy:
27 ze 10

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Ministerstvu zdravotnictví
Podporuje: Monika Bartošová, Olomouc


Text petice:

Vážený pane ministře Hegere,

 

my normálně myslící občané , chránící si dle zákona naše zdraví a životy, v naší české republice Vás žádáme, abyste podal trestní oznámení na Tabákový průmysl za  úmyslnou výrobu radioaktivních cigaret ( polonium 210 ), které postihují kuřáky závislosti na nich a jejich konzumací dochází k mimořádně četným úmrtím, značně velkého počtu onemocnění. Nejhorší na tom je, že jsou ohrožovány nevinné děti, které musí vdechovat tento toxický kouř od svých rodičů - již závislých a všude v místnostech a autech, kde se tito kuřáci vyskytují. Každý dětský výrostek si chce vyzkoušet něco ze světa dospělých. Závažnost při tom je právě v tom, že na cigarety vzniká ještě větší závislot, než na alkoholu.

Jistě uznáte, že se již taková výroba nedá akceptovat. Tabákový průmysl si vydělává svým produktem, i když zná jeho důsledky. Je to neomluvitelné a zaslouží být obviněni za vědomé usmrcování a poškozování zdraví našich spoluobčanů.

Důkaz: vědecky podloženo

Každý 7. kuřák umírá na ozáření, protože kouř z cigaret obsahuje radioaktivní Polonium-210 a Olovo-210. Z 1000 kuřáků jich na tuto příčinu umírá 138. Zajímavé je, že kdo vykouří 40 cigaret za den, dostane za 6 dní takové radioaktivní ozáření, jako by si nechal udělat rentgenový snímek plic. Cigarety kromě karcinogenů obsahují i silně radioaktivní polonium-210, který způsobuje rakovinu plic a ohrožuje i lidi v okolí kuřáků. Tabákové firmy to vědí už od 50. let, ale dosud své zjištění úzkostlivě tajily. Provedly celou řadu výzkumů, z nichž vyplynulo, že v cigaretách jsou kromě dvacítky karcinogenních látek obsaženy i dva velmi nebezpečné radioaktivní prvky: polonium-210 a olovo-210. Přesto to nezveřejnily.

Tyto látky se usazují v plicích a díky dehtu se z nich uvolňuje radioaktivní alfa záření, které zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic.

Tabákové firmy to přitom ví už půl století. Vědci z University of California prostudovali celkem 27 dokumentů z té doby, jež nebezpečnost polonia i olova dokládají. "Nejenže věděly o přítomnosti polonia, ale také o příčinné souvislosti mezi tímto radioaktivním prvkem a rakovinou," potvrzuje vedoucí studie, Hrayr Karagueuzian. Podle Karagueuziana a jeho týmu způsobují radioaktivní látky z cigaret 138 úmrtí na 1 000 kuřáků za 25 let. A tabákové firmy měly i informace, kolik záření se v plicích kuřáků uvolňuje. Proč o tom neinformovali veřejnost?

Přitom kdyby chtěli, mohou výrobci tabákových produktů radiaci zcela eliminovat. Podle Karagueuziana mohou využít takzvané kyselé promývání, což je metoda, která většinu polonia z tabáku odstraní. Byla objevena už v roce 1980. Ale koncerny ji nevyužívají. Důvody pro odpor k "vyčištění" tabáku jsou hned dva. První je finanční - výrobci se vymlouvají, že je to příliš drahé. Ale podle vědců by odstranění polonia snížilo také vliv nikotinu. A ten by nepůsobil tak rychle, jak jsou kuřáci zvyklí.

Ozáření z 40 cigaret denně - přirovnání k záření rentgenu

Síla ozáření ze 40 vykouřených cigaret za den je stejná, jako byste každý 6. den byli na rentgenovém snímku plic. Z toho zjevně vyplývá vysoká škodlivost a rakovinotvornost.

Rakovina

Mezi zhoubné nádory postihující kuřáky patří nejen ty plicní, ale i nádory v ústní dutině, nádory slinivky břišní, děložního čípku, ledvin a močového měchýře, střev a konečníku.

Srdečně - cévní systém

Kouření výrazně urychluje rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen). Důsledkem jsou mozkové cévní příhody a srdeční infarkty.

Kůže

Kouření má vliv na drobné tepénky kůže, čímž podstatně urychluje zevní projevy jejího stárnutí. Důsledkem kouření se zhoršuje pružnost pleti, zmenšuje se přirozená schopnost optimální hydratace, tvoří se více vrásek, pleť povadne a je našedlá.

Těhotenství

Kouření má velmi negativní vliv na vyvíjející se plod v děloze. Kouří-li matka v době těhotenství, zvyšuje se tím pravděpodobnost potratu, nižší porodní hmotnosti dítěte, narození dítěte s vrozenými vývojovými vadami. Přesto je překvapivé, že v těhotenství přestává kouřit pouze asi 20 % žen.

Ohrožení dětí

Podle Charty dětských práv má každé dítě právo na čistý vzduch. Tabákový kouř je mimo jiné také jednou z příčin syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS – z angl. sudden infant death syndrome). Pobyt v zakouřeném prostředí: zvyšuje u dětí riziko zápalu plic a zánětů středního ucha,je příčinou asi desetiny dětských leukemií, zvyšuje u dětí riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu, vede ke snížení plicních funkcí dítěte.

Ostatní nemoci

Mezi další nemoci a poruchy, které kuřáci obvykle mívají, můžeme zařadit:

 • vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku
 • dřívější rozvoj šedého zákalu a stařecké hluchoty
 • poruchu potence a plodnosti u mužů
 • menstruační obtíže či neplodnost u žen
 • zhoršené hojení ran.

Pasivní kouření

Jedná se o nedobrovolné kouření spojené s pobytem v uzavřeném, ale i otevřeném prostoru s kuřákem. Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jednak z doutnajícího konce cigarety mezi dvěma potáhnutími a jednak je vydechován kuřákem. Na pasivní kouření zemře v ČR ročně přes 3 000 lidí .

Inhalace tabákového kouře vede zejména:

 • k psychosomatickým poruchám
 • ke zhoršení chronických onemocnění
 • k urychlení civilizačních chorob, jako jsou nádory a srdečně-cévní onemocnění
 • k opoždění vývoje dítěte

Vznik závislosti na nikotinu

Závislost na nikotinu vzniká velmi rychle, mechanizmus lze vyložit jako dynamický stereotyp na základě podmíněných reflexů z vnitřních a vnějších receptorů.

Složka psychosociální zpočátku převažuje nad složkou toxikomanickou (fyzická závislost), která začne převládat až po určité době. Závislost psychosociální se projevuje potřebou mít v ruce cigaretu, hrát si s ní, manipulovat s ní. Jedná se tedy o závislost na cigaretě jako na předmětu bez ohledu na účinky látky.

S odstupem přibližně dvou let se přidává závislost fyzická, která se projeví až u 80 % pravidelných kuřáků. Kouřením se totiž zvyšuje počet tzv. nikotinových receptorů. Ty pak reagují na nedostatek nikotinu a způsobují abstinenční příznaky v situaci, kdy se kuřák se svojí neřestí rozhodne skoncovat. Nejhorší bývají zpravidla první tři týdny, v průměru však tyto příznaky trvají tři týdny až tři měsíce. Důležité je však zdůraznit, že dříve či později abstinenční příznaky ustanou.

Příznaky závislosti

Obecně můžeme říci, že člověk je závislý tehdy, vyskytnou-li se minimálně 3 z následujících 7 příznaků během období 12 měsíců:

 • růst tolerance (zvyšování počtu vykouřených cigaret)
 • výskyt abstinenčních příznaků po vysazení
 • potíže s kontrolou dávek
 • dlouhodobá neúspěšná snaha o kontrolu užívání
 • trávení velkého množství času obstaráváním a užíváním látky, resp. zotavováním se z jejích účinků
 • zanedbávání aktivit rodinných, pracovních a sociálních
 • užívání látky i přes povědomí o její škodlivosti

Následky závislosti

Polovina kuřáků zemře na následky kouření, a to v průměru o 15 let dřív, než kdyby nekouřili. Nejčastěji umírají na kardiovaskulární nemoci (infarkt, mozková mrtvice nebo uzavírání tepen na nohou), nádory a na chronické plicní nemoci. K poškození stačí jedna cigareta denně nebo i pasivní kouření. Také pes nebo kočka, kteří žijí v domácnosti kuřáků, mají kratší život, než by měli v nekuřácké domácnosti.

Účinky kouření na populaci obyvatel Země v 21. století

Každý rok na celém světě zničí kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady. Během 21. století prý dojde v jeho důsledku ke snížení počtu obyvatel na Zemi o jednu miliardu.

Abstinenční příznaky

Abstinenční syndrom je tvořen kombinací příznaků, které se objevují při úplném nebo částečném vysazení látky, která byla dlouhodobě užívána. Pramení z narušení vnitřního prostředí organizmu, které je již na dané látce závislé. Podílí se na něm vysazení pravidelných dávek drogy, předchozí předávkování a vyčerpání rezerv organismu.

Nedostatek drogy je prožíván jako velmi nepříjemný stav. Intenzita, s jakou se abstinenční syndrom objevuje, je velmi individuální. V případě kuřáka mohou za nelibé pocity při vysazení cigaret „hladové nikotinové receptory“ v jeho mozku. Ty si v průběhu kouření zvykly na stálý přísun drogy – nikotinu –, a když jim jej odepřeme, bouří se a způsobují abstinenční příznaky.

Nejtypičtější příznaky abstinenčního syndromu:

 • nezvladatelná chuť na cigaretu („craving“)
 • špatná nálada, deprese
 • úzkost
 • nespavost
 • neschopnost soustředění
 • neschopnost odpočívat
 • zvýšená chuť k jídlu
 • podrážděnost, zlost, frustrace
 • bolesti hlavy
 • závratě
 • pokles krevního tlaku a tepové frekvence
 • pokles schopnosti zvládat stresové a jiné zátěžové situace

Abstinenční příznaky při vysazení nikotinu se objevují řádově po několika hodinách a nejhůře bývají pociťovány v průběhu prvních 3 týdnů. Celková doba jejich trvání se pohybuje v rozmezí 3 týdny až 3 měsíce.

Vážený pane ministře, pevně doufáme ve Váš střízlivý úsudek a dáte přednost zdraví a životu nás občanů a případných dalších obětí kouření, před byznysem Tabákového průmyslu, kterému je jedno, kolik lidí zemře, nebo se bude "pouze"  těžce zdravotně postižen. Nakonec, je to dokonce i Vaše povinnost, chránit zdraví a životy lidí. Od toho má být ministr zdravotnictví.

 


Datum: 01.05.2013 | Kategorie: Zdraví | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

Hela

18:53 12.08.2015

Kuřáci jsou bezohlední, kazí vzduch všude, kde si zapálí.Škoda, že mezi ně patří naši politici, prezident i lékaři.Palec dolů.

18:52 12.08.2015

Kuřáci jsou bezohlední, kazí vzduch všude, kde si zapálí.Škoda, že mezi ně patří naši politici, prezident i lékaři.Palec dolů.

Marcus67

15:36 08.05.2013

Taková petice je bohužel odsouzená k nezdaru. Je dlouhá, vágní a argumentačně neudržitelná. Je naprosto demagogické uvádět, že cigarety obsahují radioaktivní látky, když je snadné prokázat, že tyto látky vznikají běžným procesem, tedy rozpadem radonu 222 a jsou v podstatě všudypřítomné. Pisatelka se snaží vyvolat dojem, že rostliny tabáku snad tyto izotopy vyrábí nebo že vznikají při jejich spalování. Připomínám, že tyto látky vznikají v přírodě přirozenou cestou, přesněji rozpadem uranu 238 a to již od vzniku této planety, čili nezávisle na nějaké kopretině... Na druhou stranu souhlasím s tím, že kouřit je nezdravé (sám mám více než 25-ti letou zkušenost), ale řešení formou trestního oznámení na výrobce, mi přijde nešťastné. Každopádně ho může autorka podat sama, ale domnívám se, že z výše uvedených důvodů, by ho bylo třeba zásadně přeformulovat. Nicméně držím palce, protože záměr špatný není ;-)    

MaT

12:24 03.05.2013

Na petici je to moc dlouhé... Petice by měla být spíš krátká a trochu údernější, koho by zajímaly další informace, může být odkázán na nějaké další dokumenty a zdůvodnění...

A co vlastně po tom ministrovi ta petice chce? Aby podal trestní oznámení? Proč zrovna on? To může udělat kterýkoliv občan ČR...

Navíc než se to poslalo do světa (nebo alespoň než by se to pak posílalo panu ministrovi :-), chtělo by to ten text trochu učesat co se týče pravopisu a tak...

monikabart

19:07 02.05.2013

No jo, zapoměla jsem :-). Psala jsem to pozdě večer. Už je to napraveno. Samozřejmě, že souhlasím s tím, co jsem sama napsala.

Pothos

09:31 02.05.2013

Pozastavuji se nad tím, že u této petice není ani jeden hlas. Neměl by jako první být podpis autora petice?