Jednej.cz - Petice: ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON

Podpisy:
3022 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: vláda, parlament
Podporuje: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR


Text petice:

ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON

Dne 9. 5. 2013 zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR návrh nové úpravy pobytu cizinců v ČR. Tento nový cizinecký zákon odmítáme, neboť je nepřiměřeně zpřísňující. Návrh zákona zejména:

 

-          vyžaduje povolení k pobytu delšímu 3 měsíců i od občanů EU. Vůbec poprvé by si tak museli vyřizovat povolení k pobytu i občané Slovenska, jinak by jim hrozily pokuty nebo i umístění do detenčních zařízení (do detence má být nově možné zajistit i děti mladší 15 let)

 

-          diskriminuje rodinné příslušníky českých občanů oproti rodinám cizinců z jiných států EU, tj. např. ukrajinská manželka Čecha by měla horší postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v ČR (neboť tento je pod ochranou práva EU)

 

-          zhorší postavení cizinců s trvalým pobytem. Trvalý pobyt jim bude možné zrušit, pokud budou mít jakékoli nedoplatky (což je v rozporu s právem EU), přičemž Ministerstvo vnitra má mít online přístup do databází finančních úřadů a České správy sociálního zabezpečení

 

-          zavádí kategorii gastarbeiterů: tito cizinci mají moci přijet vždy jen na 1 rok, nemají mít právo vzít s sebou svou rodinu, ač zaměstnáni, nemají mít veřejné zdravotní pojištění a nikdy se nebudou moci v ČR usadit a integrovat; i pro ostatní cizince má být příchod rodiny a přístup k trvalému pobytu podmíněn majetností (např. čtyřčlenná rodiny by musela mít čistý příjem 28.600,- Kč)

 

-          problém, že úředníci nerozhodují v zákonem stanovených lhůtách, řeší prodloužením těchto lhůt

 

-          dává při všem rozhodování o pobytu cizinců právo veta zpravodajským službám: pobyt bude cizinci zamítnut, cizinec se nebude moci s důvody seznámit ani se nebude moci bránit soudně

 

-          je více než 2x delší a komplikovanější, než současný zákon. Zbytečně mění zavedené pojmy a strukturu současného cizineckého práva, na kterou si již cizinci a odborná veřejnost zvykli (např. termín „zelená karta“, do jehož propagace se tolik investovalo, se nahrazuje „zaměstnaneckou kartou“)

 

Cizinci nejsou obecně „nebezpečnější“ než čeští občané. Člověk se přece nestává nebezpečnějším jen proto, že překročil hranice. Domníváme se, že úředníci Ministerstva vnitra, zpravodajských služeb a dalších represivních složek si na cizince troufají nikoli proto, že by cizinci byli nebezpečnější než ostatní, nýbrž proto, že cizinci mají méně práv. Nový cizinecký zákon je v hrubém rozporu s hodnotami svobodné demokratické společnosti, kterou se občané ČR a cizinci snaží od roku 1989 vytvářet, a blokoval by potenciál plynoucí z přítomnosti cizinců v ČR.

 

Žádáme, aby byl tento návrh nové legislativy zcela odmítnut a aby byla zahájena nová diskuse, do níž bude zapojeno více subjektů a ve které nebude hrát hlavní roli kontrola a restrikce.

 

Pokud se chcete připojit k prohlášení jako organizace, kontaktujte office@konsorcium-nno.cz.

Víc informací o novém cizineckém zákoně najdete na http://migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakonVyjádřete svůj nesouhlas před Ministerstvem vnitra ČR, Nad štolou 3, Praha 7 v úterý 2 . 7. 2013 11:00 účastí na happeningu I PRAOTEC ČECH BYL MIGRANT
https://www.facebook.com/events/177061079135138/?ref=22
Datum: 17.06.2013 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

Pepapepík

20:41 11.03.2016

Co za bezmozka zkouší takovou petici ??? Á už vím Shapiro . Je to on nebo jeho sloužící.

Jokles

10:45 04.04.2015

Jsem hluboce pobouřen samotnou existenci takové petice ! Faktem je, že neznám (a jistě i mnoho dalších) dopodrobna textaci tohoto zákona a že by měl být podroben alespoň částečné veřejné diskusi !  V každém případě novou úpravu imigračního zákona potřebujeme jak sůl a měla by být filosoficky podřízena výhradně českým zájmům !  Proto tuto petiční aqkci rozhodně odmítám !

Ing.Ivan Hrdina

20:44 14.03.2015

Souhlasím s každým opatřením,které omezí imigraci do Česka.Máme více jak 600 tisíc českých občanů bez práce a kvalitních pracovních míst nepřibývá.Je mi líto.Česká vláda musí hájit zájmy českých občanů!!!!!!

Anemoesa

14:50 12.03.2015

You have nothing to be feared people by other people who are legally working in this country. Reading comments about how much you are afraid of foreigners..no matter where they come from and what their religion is ..it is proof of a failing education system since racism and xenophobia seems to gain ground..and that is just sad. You should put yourselves in their shoes, maybe one day you will have to move and live and work elsewhere, I wish you the best of luck! Respectfully!

HELEN

03:38 23.12.2014

Считаю, что нужно подходить к данному вопросу более взвешенно. Радикальным экстремистам о ислама - не место в стране, однако условия для цивилизованного ведения бизнеса и создания рабочих мест должны быть у тех, кто  приезжает из Рашки, я не имею ввиду жуликов, которые легализовали капитал и скупили заводы и недвижимость в  Карловых Варах, речь о простых интеллигентах с мозгами, то же касается и беженцев с Украины. Поймите, никто из них не будет вести паразитический образ жизни, если получит пособие по безработице и одновременно поменяет место работы или специальность.

lada

14:33 01.12.2014

Jsem proti přílivu islámu. Běžte se podívat jaký problém sněma mají ve Francii. To už bych se cítil bezpečněji v Israeli.

slonik

13:03 01.12.2014

nepodepsala a nepodepíši jsem proti přílivu cizinců do čr zvláště z islámu a těchto násilnických zemí

lojzo

17:58 04.11.2014

Frantisek

Hana Havlíčková

17:20 04.10.2014

Cizinecký zákon je třeba více zpřísnit, jsem proti přílivu cizinců a proti náboženským fanatikům, násilnickým skupinám z jakékoliv země!

Anca Vonaskova

11:10 11.09.2014

Nepodepsala jsem, protoze jsem proti prilivu cizincu ze zemi s extremnim a nasilnem nabozenstvi a extremni kulturou !!!!