Jednej.cz - Petice: ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON

Podpisy:
3022 ze 1000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: vláda, parlament
Podporuje: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR


Text petice:

ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON

Dne 9. 5. 2013 zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR návrh nové úpravy pobytu cizinců v ČR. Tento nový cizinecký zákon odmítáme, neboť je nepřiměřeně zpřísňující. Návrh zákona zejména:

 

-          vyžaduje povolení k pobytu delšímu 3 měsíců i od občanů EU. Vůbec poprvé by si tak museli vyřizovat povolení k pobytu i občané Slovenska, jinak by jim hrozily pokuty nebo i umístění do detenčních zařízení (do detence má být nově možné zajistit i děti mladší 15 let)

 

-          diskriminuje rodinné příslušníky českých občanů oproti rodinám cizinců z jiných států EU, tj. např. ukrajinská manželka Čecha by měla horší postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v ČR (neboť tento je pod ochranou práva EU)

 

-          zhorší postavení cizinců s trvalým pobytem. Trvalý pobyt jim bude možné zrušit, pokud budou mít jakékoli nedoplatky (což je v rozporu s právem EU), přičemž Ministerstvo vnitra má mít online přístup do databází finančních úřadů a České správy sociálního zabezpečení

 

-          zavádí kategorii gastarbeiterů: tito cizinci mají moci přijet vždy jen na 1 rok, nemají mít právo vzít s sebou svou rodinu, ač zaměstnáni, nemají mít veřejné zdravotní pojištění a nikdy se nebudou moci v ČR usadit a integrovat; i pro ostatní cizince má být příchod rodiny a přístup k trvalému pobytu podmíněn majetností (např. čtyřčlenná rodiny by musela mít čistý příjem 28.600,- Kč)

 

-          problém, že úředníci nerozhodují v zákonem stanovených lhůtách, řeší prodloužením těchto lhůt

 

-          dává při všem rozhodování o pobytu cizinců právo veta zpravodajským službám: pobyt bude cizinci zamítnut, cizinec se nebude moci s důvody seznámit ani se nebude moci bránit soudně

 

-          je více než 2x delší a komplikovanější, než současný zákon. Zbytečně mění zavedené pojmy a strukturu současného cizineckého práva, na kterou si již cizinci a odborná veřejnost zvykli (např. termín „zelená karta“, do jehož propagace se tolik investovalo, se nahrazuje „zaměstnaneckou kartou“)

 

Cizinci nejsou obecně „nebezpečnější“ než čeští občané. Člověk se přece nestává nebezpečnějším jen proto, že překročil hranice. Domníváme se, že úředníci Ministerstva vnitra, zpravodajských služeb a dalších represivních složek si na cizince troufají nikoli proto, že by cizinci byli nebezpečnější než ostatní, nýbrž proto, že cizinci mají méně práv. Nový cizinecký zákon je v hrubém rozporu s hodnotami svobodné demokratické společnosti, kterou se občané ČR a cizinci snaží od roku 1989 vytvářet, a blokoval by potenciál plynoucí z přítomnosti cizinců v ČR.

 

Žádáme, aby byl tento návrh nové legislativy zcela odmítnut a aby byla zahájena nová diskuse, do níž bude zapojeno více subjektů a ve které nebude hrát hlavní roli kontrola a restrikce.

 

Pokud se chcete připojit k prohlášení jako organizace, kontaktujte office@konsorcium-nno.cz.

Víc informací o novém cizineckém zákoně najdete na http://migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakonVyjádřete svůj nesouhlas před Ministerstvem vnitra ČR, Nad štolou 3, Praha 7 v úterý 2 . 7. 2013 11:00 účastí na happeningu I PRAOTEC ČECH BYL MIGRANT
https://www.facebook.com/events/177061079135138/?ref=22
Datum: 17.06.2013 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

m

23:51 06.07.2013

Looks like Heidrich will be back!do we need to have somethink around our arms?is this new way of democracyis minstry planing gas chambers for as?this looks more like 1939!m

Reaskiller

14:36 03.07.2013

Cista diskriminacia

14:30 03.07.2013

Krajan

13:57 02.07.2013

Reakce na nepřesnosti v médiích
Reakce na článek „Odmítáme nový cizinecký zákon“

Vyjádření Ministerstva vnitra k článku zveřejněnému na internetových stránkách Organizace pro pomoc uprchlíkům „Odmítáme nový cizinecký zákon“ a k vyjádření ředitele této organizace JUDr. Martina Rozumka „Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena“

Ministerstvo v této souvislosti pevně doufá, že bude vedená odborná diskuse na základě argumentů a ne na základě polopravd, které jsou prezentovány veřejnosti. Ministerstvo je připraveno takovou diskusi vést.

http://www.mvcr.cz/soubor/reakce-na-nepres...-letak-pdf.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/reakce-na-clanek...ecky-zakon.aspx

Krajan

13:56 02.07.2013

Krajan

20:25 30.06.2013

„Aксиома!!!

Чехия нуждалась в рабочей силе из Украины и других стран, поэтому можно было оформить визу и приехать сюда, а чехи уехали на запад дальше, потому что там заработать можно больше, сейчас украинцы стали не нужны. а кто работать то будет? Чехи сильно не перетрудятся“

 

Нельзя согласится с утверждением о том, что аксиома м.б. правильной, т.к. аксиома – есть аксиома, тобишь то, что уже само по себе, по своей сути доказано о доведено в правоте, истонности давно праотцами и нам места для экспериментов уже здесь нет никакого. Др. дело, что если в обсуждении имеется несколько точек зрения, а главное, когда используются различной природы суждения, из разных областей чел. знаний. В данной же связи, в случае тривиального характера мнения форумчанина, который утверждает себя, всех нас в прямой зависисимости для блага ЧР от наличия украинских заробитчан, - это не работает. Во 1-х, - потому, что нет объективных данных о степени «полезности» от привлечения трудовых мигрантов прямо, как говориться, «в лоб» для всей чешской экономики, а во 2-х, - из-за того, субъективное мнение одного из нас в связи с его личной неустроенностью, нельзя использовать в качестве солидного аргумента в споре. Доказывании своей правоты. Возвращаясь к «полезности» от привлечения иностранной раб. силы, следует отличать позитив для ЧР в смысле государства и для серых схем трудоустройства, которая смыкается, как известно, с коррупционной непобедимой составляющей жизни всего чешского общества. Понимаю, что нет необходимости развивать эту тему. Может так статься, что, если убрать иностр. трудовые ресурсы – станется непредвиденное – экономика заработает, рабочие места будут истребованы туземцами, т.к. иной альтернативы не будет и т.п. … Но это тема уже др. дискуссии

nimfiti

17:39 28.06.2013

ja protiv takogo zakona

nimfiti

17:37 28.06.2013

MOL

21:50 25.06.2013

POZOR  - ZMĚNA ČASU HAPPENINGU - BUDE VE 12,30 (více zde: https://www.facebook.com/events/177061079135138/?ref=22). (někdo se ptal, proč je to během pracovní doby; to je nevýhoda pro ty, kdo se nemohou trhnout z práce, ale pokud chceme být před ministerstvem v době, když tam ještě jsou nějací úředníci, tak to nemůžeme udělat v 7 hodin večer)

MOL

21:50 25.06.2013

POZOR  - ZMĚNA ČASU HAPPENINGU - BUDE VE 12,30 (více zde: https://www.facebook.com/events/177061079135138/?ref=22). (někdo se ptal, proč je to během pracovní doby; to je nevýhoda pro ty, kdo se nemohou trhnout z práce, ale pokud chceme být před ministerstvem v době, když tam ještě jsou nějací úředníci, tak to nemůžeme udělat v 7 hodin večer)