Jednej.cz - Petice: PETICE ZA SPRAVELDIVÝ SOCIÁLNÍ SYSTÉM VYPRACOVANÝ POSLANCEM OTTO CHALOUPKOU

Podpisy:
532 ze 0

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno:
Podporuje:


Text petice:

Požadujeme, aby sociální reforma vypracovaná poslancem Otto Chaloupkou s cílem motivovat lidi k práci a vzdělání, zamezit zneužívání dávek sociálního systému a obecně nastavit sociální systém tak, aby pro lidi nebylo výhodnější nepracovat a žít ze sociálních dávek, byla schválena Poslaneckou sněmovnou ČR v tomto volebním období a vstoupila v platnost nejpozději od 1.7.2014.

 

Tato reforma obsahuje zákony, které:

 

 • stanoví podmínky, definující osobu/rodinu coby tzv. rizikovou (osoba/rodina, která pobírá dávky v hmotné nouzi dlouhodobě; navštěvuje herny/casina; požívá alkohol nebo omamné látky; použila dávku v hmotné nouzi na jiný účel než na naplnění životních potřeb; nepodporuje děti v řádné školní docházce; páchá trestnou činnost, atd.)
 • stanoví pro tzv. rizikovou osobu povinnost se dostavovat v určenou hodinu v pracovních dnech na určené místo. Na daném místě se bude muset zdržovat 8 hodin a dbát pokynů pověřené osoby. Při nedodržení této povinnosti budou dávky odejmuty
 • stanoví, že forma a výška sociální pomoci státu bude navázána na přístup občana ke společnosti a státu, a na chování jeho rodiny
 • motivují k maximální podpoře dosažení co nejvyššího vzdělání u svých dětí, jak zvláštním ohodnocením za dobré výsledky dětí ve škole (stravenky), tak i sankcemi za neomluvenou docházku a špatný prospěch (zařazení do skupiny tzv. rizikové osoby/rodiny a z toho vyplývající důsledky) s ohledem na schopnosti a zdravotní stav dítěte
 •  umožní dlužníkům splácet svoje dluhy (pokuty apod.) formou veřejně prospěšných prací
 • sjednotí podmínky (jednotná metodika) pro výběr dětí do praktických (zvláštních) škol. Na rozhodnutí se nebudou podílet ředitelé škol, ani rodiče  
 • zamezí zneužívání podpory bydlení majiteli nemovitostí (minimální výměra obytné plochy na osobu)
 •  

  Pokud podepisujete papírovou verzi petice http://f.cl.ly/items/2x2j1u3o2v3b3E1u220B/PETICE%20-%20pdf!.pdf, pak ji prosím zašlete na adresu: Otto Chaloupka, Sněmovní 4, 11826 Praha 1 Děkujeme vám!

  Tato petice má událost na Facebooku, do které můžete pozvat své přátele: https://www.facebook.com/events/425515697562016/
  Datum: 22.07.2013 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

  Podepsat tuto petici

  Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
  předána žádné třetí straně.

  Komentáře

   

  jarka

  14:23 13.08.2013

  požaduji, aby bylo v petici bylo :  OKAMŽITĚ ZASTAVIT ZVÝHODŇOVÁNÍ CIKÁNŮ JAKÝMAKOLI SOC. DÁKAMY, AT POBÍRAJÍ POUZE TY SAMÉ DÁVKY CO ČEŠI

  Fakt dobrej poslanec

  16:00 23.07.2013

  Žádné petice není potřeba, protože "Právo předkládat návrhy zákonů má podle Ústavy poslanec, skupina poslanců,...".

  To pan poslanec Chaloupka neví?

  havran

  15:24 23.07.2013

  ...a pokud práce někde prostě není,tak co pak!
  kde jsou pracovní místa.

  jamajka99

  14:39 23.07.2013

  UŽ ABY TO BYLO, VČERA BYLO POZDĚ :-)

  Jaroslava Šárová

  17:09 22.07.2013

  Cikánské dítě obdrží v učebním poměru za každý půl rok 7.500,- Kč tj. za jeden školní rok 15.000,- Kč PROČ TYTO ČÁSTKY NEDOSTÁVAJÍ I NAŠE DĚTI?Proč magistráty kupují počítač jen cikánské rodině?kdybyste raději dělali něco pořádného než... - URNa - Útvar rychlého nasazení