Jednej.cz - Petice: Petice k prosazení možnosti dobrovolného očkování proti tuberkulóze

Podpisy:
139 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Ministerstvo zdravotnictví
Podporuje:


Text petice:

Petice k prosazení možnosti dobrovolného očkování proti tuberkulóze

   V roce 1949 bylo na našem území zavedeno povinné plošné očkování dětí proti TBC. Před zavedením povinného plošného očkování onemocnělo u nás tuberkulózou ročně 1.600 dětí a přes 700 dětí do věku 14 let na tuto nemoc ročně zemřelo. Po zavedení plošného očkování během deseti let došlo k významnému poklesu výskytu TBC a postupem doby k vyloučení generalizovaných forem a tím i úmrtí. Tím byla prokázána účinnost tohoto opatření, přičemž se ochrana vztahuje na všechny formy TBC jak na generalizované formy TBC, tak i na onemocnění mykobakteriózami (onemocnění podobné tuberkulóze) kde je rezistence na léčbu, přičemž očkování proti TBC proti těmto formách chrání 100% (dítě se může nakazit kdekoliv, voda, rašeliniště ze supermarketů atd).

   V r. 2009 bylo v ČR zrušeno plošné přeočkování – revakcinace – v 11-ti letech a v roce 2010 bylo zrušeno plošné povinné očkování i u novorozenců (primovakcinace). Byla však zachována možnost dobrovolného očkování, které si hradil pacient, respektive jeho rodiče. K  31.5.2013 byla  v ČR zrušena registrace současné vakcíny BCG VACCINE SSI proti TBC vyráběné v Dánsku, která se u nás používala bez větších problémů desítky let. Nyní je odkupována z Francie a dovážena ve specifickém léčebném programu jen pro rizikové jedince, kterých je velmi málo a rodiče ostatních dětí (kterých je většina) nemají možnost nechat své děti naočkovat ani na bázi dobrovolnosti, neboť tomu brání podmínky specifického léčebného programu, které schválilo Ministerstvo zdravotnictví nařízením ze dne 14.5.2013, č.j. MZDR 14644/2013/FAR. 

   Výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví byly totiž stanoveny cíle schváleného programu tak, že použití shora uvedeného neregistrovaného humánního léčivého přípravku (BCG vakcinace) je omezeno pouze na imunizaci proti tuberkulóze u novorozenců podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., což jsou případy dětí z tzv. rizikových skupin. Jediný dovozce této vakcíny, společnost AVENIER a.s. také již avizoval, že bude vakcínu dodávat pouze v rozsahu, jak to vyplývá ze specifického léčebného programu schváleného Ministerstvem zdravotnictví výše uvedeným rozhodnutím. Toto opatření se v podstatě rovná zákazu dobrovolného očkování proti TBC, což se nám jeví jako opatření zcela neadekvátní, jdoucí proti smyslu prevence před nakažlivými nemocemi. 

   Vycházíme z přesvědčení, že by každému měla být dána možnost, aby na základě odborné informace se nechal oočkovat proti těm nakažlivým nemocem, které sám bude považovat za pro sebe nebezpečné. Je proti smyslu současné úpravy práv pacientů, aby na jedné straně byli nuceni se podrobovat plošnému povinnému očkování proti nemocem, které se na našem území vůbec nevyskytují již několik desítek let (např. záškrt, tetanus, obrna) a na druhé straně se jim v podstatě zakazovalo se nechat oočkovat proti nemoci, která není zcela potlačena, stále se v naší zemi objevuje a riziko onemocnění proto trvá.

   Obracím se proto s výzvou na občany, aby se svým prohlášením připojili k této petici, jejímž cílem je přimět Ministerstvo zdravotnictví, aby upravilo specifický léčebný program, který schválilo  nařízením ze dne ze dne 14.5.2013, č.j. MZDR 14644/2013/FAR, tak, aby bylo umožněno v rámci tohoto programu očkovat proti TBC BCG VACCINE SSI  nejen rizikové skupiny, ale také ty dětské pacienty, jejichž rodiče si to budou přát a budou ochotni si očkování uhradit.


Datum: 29.08.2013 | Kategorie: Zdraví | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře