Jednej.cz - Petice: Petice „AntiMajdan“:

Podpisy:
6223 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: vláda ČR, Parlament ČR, česká veřejnoprávní média
Podporuje: redakce ProtiProud


Text petice:

Petice AntiMajdan:


My, občané České republiky, kteří se nesmiřujeme s jednostranným postojem české vlády, vedoucích představitelů Evropské unie a vlády Spojených států amerických, jež ve spolupráci s hlavními sdělovacími prostředky zcela překrucují příčiny a podstatu ukrajinské krize, a staví tak svět před riziko nové studené války a nebezpečné konfrontace mezi Západem a Východem, se obracíme na českou vládu, parlament a vedení českých veřejnoprávních médií:


1.) Nezamlčujte nadále našim občanům, že ukrajinskou krizi od počátku inspirovali, pomáhali organizovat, finančně a materiálně ji podporovali především vedoucí představitelé Evropské unie a USA.


2.) Proto vás vyzýváme: Nemanipulujte veřejné mínění jednostrannými postoji, výroky a komentáři. Přestaňte předstírat, že státní převrat proti demokraticky zvolenému ukrajinskému prezidentovi, parlamentu a všem složkám státní moci lze čímkoliv ospravedlnit. Pokud ano, pak veřejně prohlaste, že demokratické zřízení v kterékoli evropské zemi lze „legitimně“ svrhnout ozbrojenými skupinami, které neuspěly ve volbách a své zájmy prosazují za použití zbraní násilím v ulicích.


3.) Přiznejte české veřejnosti, že plnou odpovědnost za současné události a další pád Ukrajiny do ekonomické propasti, za uvržení milionů Ukrajinců do bídy a za prohloubení ekonomické krize Západu jednostrannými a nezdůvodnitelnými akty vůči Ruské federaci, nesou EU a USA.


4.) Vaše podpora ukrajinským ozbrojeným bandám z Majdanu, v nichž byli aktivní nejen občané Ukrajiny, je otevřenou podporou mezinárodního terorismu a výsměchem všem principům demokratického právního státu, občanským právům a svobodám, jimiž se jinak tak hlasitě zaklínáte.


5.) Veřejnoprávní média mají ze zákona povinnost informovat českou veřejnost objektivně a vyváženě. Místo toho jsme od počátku ukrajinské krize svědky jednostranné goebbelsovské propagandy namířené výhradně proti Ruské federaci a jejím demokratickým státním institucím a jejich představitelům, přestože se narozdíl od EU a USA chovaly až do okamžiku státního převratu mimořádně zdrženlivě. Místo objektivních informací jsme však svědky rozněcování vášní proti Rusku, zadržování pravdivých a vyvážených informací o přípravě a průběhu ukrajinského puče a rovněž o obraně přirozených životních zájmů Ruska a jeho občanů na území, které ovládli osnovatelé státního převratu na Ukrajině.


6.) Žádáme proto, aby vláda, zastupitelské sbory a vedení veřejnoprávních médií začaly jednat tak, jak je v demokratické zemi jedině možné:


- Aby informovaly veřejnost objektivně o ukrajinském konfliktu a jeho důsledcích.


- Aby hájily zájmy České republiky jako suverénní země se suverénní zahraniční politikou, bez ohledu na to, co jim diktují zájmy aktuálně vládnoucích elit EU a USA.


- Aby společně s představiteli Ruské federace hledaly diplomatické řešení současné krize, v níž budou zohledněny zájmy všech zúčastněných stran.


- Aby přerušily veškeré kontakty s pučistickou ukrajinskou vládou a teroristy ovládanými státními institucemi a požadovaly návrat demokratických poměrů, včetně demokraticky zvolených představitelů politické a státní moci.


- Aby v rámci svých možností a kompetencí působily na představitele EU a USA, aby tak aktivně bránily dalšímu zvyšování mezinárodního napětí jednostrannými kroky proti Ruské federaci.


Jen tak bude možné, abychom také my, občané České republiky, brali nadále vážně své demokraticky zvolené představitele a bez ohledu na politické preference je respektovali a uznávali. V opačném případě to budeme chápat jako vaše poselství, že způsob prosazování zájmů je možný nedemokratickými, teroristickými metodami ozbrojené ulice. Bude to pro nás signálem, co se skrývá za tím, co nazýváte „hodnotami Západu“, a jako návod, jak může postupovat ve volbách poražená menšina, pokud s regulérně zvolenými představiteli své země nesouhlasí.


Tomu ovšem nechceme věřit. Vyzýváme vás proto, abyste přijali veškerá možná účinná opatření k nápravě tohoto neregulérního stavu, jenž je výsměchem demokracii, občanským svobodám a hodnotám, na nichž naše civilizace dosud stála.


Za organizátory petiční akce, redakci Protiproud


Petr Hájek
šéfredaktor


Datum: 03.03.2014 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

marty

02:06 04.04.2015

v prvni rade mame myslet na cechy a ne ukrajince kterych tu je mraky a je nam z nich uz na bliti jsou to paraziti ceske zeme dalsi okupace z vychodu!!!

marty

02:05 04.04.2015

v prvni rade mame myslet na cechy a ne ukrajince kterych tu je mraky a je nam z nich uz na bliti jsou to paraziti ceske zeme dalsi okupace z vychodu!!!

OndřejDvořák

14:48 19.03.2015

Armáda poslouchá Vládu, Vláda poslouchá NATO, NATO poslouchá USA, USA poslouchá světovou bankovní oligarchii.
Česká Armáda se stala sluhou nadnárodního bankovního spolčení vrahů.
http://www.novarepublika.cz/2015/03/armadni-noviny-durazne-varuji-ty-co-by.html

Marie

12:02 18.03.2015

Uvítala bych možnost postavit se proti průjezdu Amíků naším úžemím. Pokud někdo zorganizuje takovouto akci, ráda se zúřastním. Marie

h.ulcakova

17:38 16.03.2015

Prosím napište petici proti průjezdu USA armády přes
naše území a to dokonce 3 směry!
Přitom jedou z Polska do Německa!
Děkuji.

OndrejDvorak

14:34 16.03.2015

Video o situaci před Majdanem - Americká ambasáda použila vycvičené specialisty, aby zorganizovala násilný puč a destabilizovala zemi. Toto vše upravují normy mezinárodního práva a USA by mělo být postaveno před mezinárodní soud.

https://www.youtube.com/watch?v=y9hOl8TuBUM

eschus

10:23 13.03.2015

Vážení autoři petice.
Podívejte se do historie. Ukrajina byla v případě puče organizovaného soudruhem Vladimirem Iljičem na straně bělogvardějců. Za to zaplatila tvrdě, protože při řízeném hladomoru z Moskvy umřela ve třicátých letech polovina národa, přes 20 milionů lidí hlady ve chvíli, kdy Sovětský svaz prodával miliony tun obilí. Samozřejmě že za to nikdo sověstké okupanty nikdo nemiloval a v podstatě trvale na Ukrajině probíhala partyzánská válka proti Rusům. Při přepadení Sovětského svazu Německem Ukrajinci vítali Němce jako osvoboditele z područí Ruska. Jenže se k Ukrajincům začali Němci chovat stejně, takže partyzánská válka pokračovala. Tak vznikla UPA - ukrajinská povstalecká armáda, která bojovala jako proti Němcům, tak proti Rusům.
Po válce pokračovala v boji proti Sovětskému svazu až do roku 1947, protože věřili, že je západ nennechá na holičkách. V době, kdy zjistili, že další válku nikdo nechce, tak se pokusili projít do zajetí na západ. Rusům se totiž podařilo vyvraždit ukrajinské vesnice, které podpoorovaly UPA, takže UPA přišla o zázemí. V tuto dobu již dávno prokomunistické ozbrojené síly Polska a Československa se na příkaz poradců z Mosky těmto zbytkům UPA postavily a přechodu zamezily.
Pro Ukrajinu to byl na čas konec snu o nezávislosti. Po roce 1989, kdy se Ukrajina stala nezávislou, a kdy Rusko garantovalo nezávislost Ukrajiny výměnou za odevzdání jaderných zbraní dislokovaných na Ukrajině Rusko tuto mezinárodní smlouvu jednostraně poplivalo a ukradlo Krym a o totéž se snaží s Luhanskem a Doněckem. Je to pouze a jedině Rusko, které se snaží pomocí armády obnovit hranice bývalého Sovětského svazu. Ukrajinci mají plné právo bránit svoje území, a mají právo na svobodné rozhodování. Nakonec proruského prezidenta Janukovyče odvolal parlament, který vznikljako proruský v předchozích volbách. Válku na Ukrajině vyvolali povstalci, kteří kdyby neměli vojenskou a finanční podporu Ruska, tak by už dávno vládl na Ukrajině mír a lidi by tam normálně žili.
Vaše překrucování historie je prostě neuvěřitelné
Pavel Šálek

phorsky

16:48 30.11.2014

vrtěti psem po česku 

Jan Kuchyňka

17:01 22.11.2014

S obsam petice souhlasim a velmi mě prekvapuje, že v době svobodnému šíření informací na internetu je ČT tak neobjektivni a její redaktoři tak zaslepení propagando USA. Je vůbec ČT českou televizí?

Jiřina Kutrová

00:12 19.11.2014

S textem petice plně souhlasím.