Jednej.cz - Petice: Petice „AntiMajdan“:

Podpisy:
6223 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: vláda ČR, Parlament ČR, česká veřejnoprávní média
Podporuje: redakce ProtiProud


Text petice:

Petice AntiMajdan:


My, občané České republiky, kteří se nesmiřujeme s jednostranným postojem české vlády, vedoucích představitelů Evropské unie a vlády Spojených států amerických, jež ve spolupráci s hlavními sdělovacími prostředky zcela překrucují příčiny a podstatu ukrajinské krize, a staví tak svět před riziko nové studené války a nebezpečné konfrontace mezi Západem a Východem, se obracíme na českou vládu, parlament a vedení českých veřejnoprávních médií:


1.) Nezamlčujte nadále našim občanům, že ukrajinskou krizi od počátku inspirovali, pomáhali organizovat, finančně a materiálně ji podporovali především vedoucí představitelé Evropské unie a USA.


2.) Proto vás vyzýváme: Nemanipulujte veřejné mínění jednostrannými postoji, výroky a komentáři. Přestaňte předstírat, že státní převrat proti demokraticky zvolenému ukrajinskému prezidentovi, parlamentu a všem složkám státní moci lze čímkoliv ospravedlnit. Pokud ano, pak veřejně prohlaste, že demokratické zřízení v kterékoli evropské zemi lze „legitimně“ svrhnout ozbrojenými skupinami, které neuspěly ve volbách a své zájmy prosazují za použití zbraní násilím v ulicích.


3.) Přiznejte české veřejnosti, že plnou odpovědnost za současné události a další pád Ukrajiny do ekonomické propasti, za uvržení milionů Ukrajinců do bídy a za prohloubení ekonomické krize Západu jednostrannými a nezdůvodnitelnými akty vůči Ruské federaci, nesou EU a USA.


4.) Vaše podpora ukrajinským ozbrojeným bandám z Majdanu, v nichž byli aktivní nejen občané Ukrajiny, je otevřenou podporou mezinárodního terorismu a výsměchem všem principům demokratického právního státu, občanským právům a svobodám, jimiž se jinak tak hlasitě zaklínáte.


5.) Veřejnoprávní média mají ze zákona povinnost informovat českou veřejnost objektivně a vyváženě. Místo toho jsme od počátku ukrajinské krize svědky jednostranné goebbelsovské propagandy namířené výhradně proti Ruské federaci a jejím demokratickým státním institucím a jejich představitelům, přestože se narozdíl od EU a USA chovaly až do okamžiku státního převratu mimořádně zdrženlivě. Místo objektivních informací jsme však svědky rozněcování vášní proti Rusku, zadržování pravdivých a vyvážených informací o přípravě a průběhu ukrajinského puče a rovněž o obraně přirozených životních zájmů Ruska a jeho občanů na území, které ovládli osnovatelé státního převratu na Ukrajině.


6.) Žádáme proto, aby vláda, zastupitelské sbory a vedení veřejnoprávních médií začaly jednat tak, jak je v demokratické zemi jedině možné:


- Aby informovaly veřejnost objektivně o ukrajinském konfliktu a jeho důsledcích.


- Aby hájily zájmy České republiky jako suverénní země se suverénní zahraniční politikou, bez ohledu na to, co jim diktují zájmy aktuálně vládnoucích elit EU a USA.


- Aby společně s představiteli Ruské federace hledaly diplomatické řešení současné krize, v níž budou zohledněny zájmy všech zúčastněných stran.


- Aby přerušily veškeré kontakty s pučistickou ukrajinskou vládou a teroristy ovládanými státními institucemi a požadovaly návrat demokratických poměrů, včetně demokraticky zvolených představitelů politické a státní moci.


- Aby v rámci svých možností a kompetencí působily na představitele EU a USA, aby tak aktivně bránily dalšímu zvyšování mezinárodního napětí jednostrannými kroky proti Ruské federaci.


Jen tak bude možné, abychom také my, občané České republiky, brali nadále vážně své demokraticky zvolené představitele a bez ohledu na politické preference je respektovali a uznávali. V opačném případě to budeme chápat jako vaše poselství, že způsob prosazování zájmů je možný nedemokratickými, teroristickými metodami ozbrojené ulice. Bude to pro nás signálem, co se skrývá za tím, co nazýváte „hodnotami Západu“, a jako návod, jak může postupovat ve volbách poražená menšina, pokud s regulérně zvolenými představiteli své země nesouhlasí.


Tomu ovšem nechceme věřit. Vyzýváme vás proto, abyste přijali veškerá možná účinná opatření k nápravě tohoto neregulérního stavu, jenž je výsměchem demokracii, občanským svobodám a hodnotám, na nichž naše civilizace dosud stála.


Za organizátory petiční akce, redakci Protiproud


Petr Hájek
šéfredaktor


Datum: 03.03.2014 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

Lubomír Man

21:50 04.11.2014

Souhlasím se zněním petice ve všech bodech. Skvěle a výstižně napsáno. Lež, ale přesněji řečeno goebbelsovské zakrývání pravdy, posiluje ve všech našich médiích (tedy nejen v ČT), ale i v Právu (Mitrofanov). CIA zřejmě usoudila stejně jako Bismarck, že kdo má Čechy, má i Evropu. Jinak si tu protiruskou hysterii nelze vysvětlit.

Jaromír Habr

15:09 04.11.2014

Je dobré uvědomit si, že nikdo nemá právo považovat se za nadřazeného ostatním.

 

Je dobré uvědomit si, že nikdo nemá právo vnucovat svoji kulturu potažmo své hodnoty komukoli jinému.

 

Je dobré uvědomit si, že skutečný demokrat či svobodomyslník to ví a zcela automaticky se tím řídí.

 

Je dobré uvědomit si, že mnozí mocichtiví nenasytní pošetilci jsou schopni užít čehokoli, tedy například i masky svobody či demokracie, aby dosáhli svého.

 

Je dobré uvědomit si, že protest proti globálně vnucované US hegemonii v podobě tzv. neoliberalismu (přesněji neo“liberalismu“, protože tato ideologie nemá se svobodou mnoho společného), nemusí znamenat přilnutí k Rusku, nýbrž může být snahou zabránit vzniku nebezpečné světové unipolarity podporou bipolarity (když už tedy nelze prosadit multipolaritu).

 

Je dobré uvědomit si, že žádný člověk nepřekročil (a nejspíš nikdy nepřekročí) svůj přírodní původ a nepřestal tedy být pouhou součástí přírody, k jejímž jejímž hlavním funkčním principům diverzita patří. Proč tedy tento princip, dějinně dostatečně ověřený, neakceptovat?

Vlasta

15:24 26.10.2014

Požaduji po těch, co mají možnost publikovat v tisku a komentovat ve veřejnoprávních médiích, aby se zdrželi svých domněnek o tom, co udělá Putin, anebo Rusko, ale aby raději popsali historii toho, co se událo od roku 2013 na Ukrajině a jak se do toho začala vměšovat jak EU, tak USA, postup OSN a to chronologicky na faktech, doložitelných a ne na domněnkách a výrocích nějakých politiků, analytiků, či komentářů - začíná se ve mně probouzet lehká agresivita vůči těmto lehkoživkům, kteří plácají o svých domněnkách a ani se nenamáhají zjistit si fakta. Žádám, aby BIS zveřejnila chronologicky naši účast na podpoře, či odsouzení toho, co se na Ukrajině dělo od roku 2013 až dosud, neb se to týká nás - občanů ČR !!

OLDA.II

07:47 26.10.2014

Podepisuji tuto petici a souhlasím s jejím obsahem, neboť je v souladu s mojím poznáním a z něho plynoucího přesvědčení, že žádá po volených představitelích v ČR naplňování spravedlnosti a pravdy v souladu s Duchem Zákona Božího.Je ostudné, že ČT24 a jim podobná media klamou občany ČR, zcela cíleně jím lžou či zkreslují pravdu a potlačují spravedlnost.Tyto praktiky jsem již začal pozorovat záhy po něžné revoluci, ale nyní již zcela veřejně a sofistikovaně media podporují fašismus a zločinné praktiky vydávají za dobro a spravedlnost a dobro staví do role opačné. Tato zvrhlost nemůže lidi, kteří milují spravedlnost a usilují o pravdu je nechat nečinnými. Není jiné cesty než té, dáti svůj nesouhlas s politikou státních činitelů jasně najevo podepsáním této alrmující petice s očekáváním, že volení zástupci lidu budou hlas lidu respektovat ve svých činech. POKUD TOMU TAK NEBUDE, TAK VOLIT POTOM VSKUTKU NEMÁ SMYSL, NEBOŤ BYLY VYVRÁCENY ZÁKLADNÍ PILÍŘE DEMOKRATICKÉHO POJETÍ VLÁDY LIDU V TOM, KTERÉM STÁTNÍM USKUPENÍ A OBČAN NEMÁ NI ŽÁDNÝCH PRÁV A PROTO BUDE MUSET BÝTI PROVEDENA DUCHOVNÍ REVOLUCE PŘÍMO OD STVOŘITELE

JIVA

17:08 15.10.2014

Nepodepsáním této petice, bych podporoval fašismus. Proč jej podporuje EU, mi není jasné, u USA mě to vůbec nepřekvapuje. U Poláků žasnu, copak zapoměli?

mariez

14:30 16.08.2014

Prosím  oprava :  PROTESTUJI PROTI PODŘÍZENOSTI NAŠÍ VLÁDY VŮČI USA A EU ,PROTESTUJI PROTI OČERNOVÁNÍ A DEHONESTACI RUSKA A PREZIDENTA PUTINA .PROTESTUJI PROTI ŮČASTI V NATO ,PROTESTUJI  PROTI VÁLEČNÉMU ŠTVANÍ NAŠICH MÉDIÍ VČETNĚ  VEŘEJNOPRÁVNÍ  TV.PROTESTUJI .MARIE ZAPECOVÁ.  

MARIEZ

19:27 15.08.2014

PROTESTUJI PROTI PODŘÍZENOSTI NAŠÍ VLÁDY VŮČI USA  A  EU ,PROTESTUJI PROTI ÚČASTI V NATO ,PROTESTUJI PROTI DEHONESTOVÁNÍ  ,PROTESTUJI PROTI  OČERNOVÁNÍ RUSKA A PREZIDENTA PUTINA ,PROTESTUJI VÁLEČNÉMU  ŠTVANÍ  NAŠICH MÉDIÍ VČETNĚ  VEŘEJNOPRÁVNÍ ČT ,PROTESTUJI.MARIE ZÁPECOVÁ.