Jednej.cz - Petice: Za zrušení ministerstva pro lidská práva

Podpisy:
2365 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Vládě
Podporuje: Akce D.O.S.T.


Text petice:

PETICE ZA ZRUŠENÍ MINISTERSTVA PRO LIDSKÁ PRÁVA

My, níže podepsaní občané České republiky, vyzýváme premiéra a vládu ČR ke zrušení Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti. Jsme přesvědčeni, že: Občané existenci zmíněného ministerstva nepotřebují a prostředky vynakládané na jeho provoz lze využít účelněji!

Svobody a práva občanů jsou garantovány Ústavou a o jejich dodržování mají dbát standartní státní orgány a instituce. Zřízení samostatného "lidskoprávního" ministerstva je zbytečné a nic neřeší. Název i celé pojetí Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti jsou odvozeny z jednostranných ideologií radikálního feminismu, genderismu a multikulturalismu, čímž se dostává do rozporu s charakterem ostatních státních úřadů a institucí v České republice!

Vzhledem k této své ideologické zatíženosti může být také snadno využito jako nástroj k persekuci jinak smýšlejících občanů! V obavě o důstojnost, práva a svobody všech občanů České republiky proto co nejnaléhavěji požadujeme zrušení tohoto zbytečného a potenciálně nebezpečného ministerstva!

Za organizátory petiční akce, Akce D.O.S.T.

Michal Semín

Petr Bahník 

www.akce-dost.cz


Datum: 25.05.2014 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

pp

16:10 27.11.2014

Vždyť ministerstvo pro lidská práva není. Jak ho chcete zakázat?

16:10 27.11.2014

Vždyť ministerstvo pro lidská práva není. Jak ho chcete zakázat?

PhDr. Martin Herzán

19:22 01.09.2014

Vážení přátelé, podepisuji se pod Vaši petici. Jsem bývalý člen výboru Rady vlády ČR pro lidská práva, což byla předchůdkyně dnešního ministerstva pro lidská práva. A musím s vámi souhlasit, že Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti jsou odvozeny z jednostranných ideologií radikálního feminismu, genderismu a multikulturalismu, čímž se dostává do rozporu s charakterem ostatních státních úřadů a institucí v České republice! A dostává se do rozporu i s mravností, která by měla být základní hodnotou lidských práv. Současná vládní osvěta lidských práv je zesměšnění skutečných lidských práv. Místo abychom tu řešili porušování skutečných lidských práv, zejména tedy těch zranitelných – například práva zdravotně postižených, práva pacientů, práva sociálně slabých občanů, práva dětí, ochranu seniorů, práva zaměstnanců a dalších, řešíme tu práva jedné jediné národnostní menšiny (jako by další nebyly), homosexuálů, lesbiček, feministek, přestože tím ničíme ty nejzákladnější lidské hodnoty chráněné lidskými právy – právo na spořádaný rodinný život, mravní výchovu svých dětí či svobodu projevu. Neboť ten, kdo si dnes dovolí říci svůj svobodný a oprávněný negativní názor na feminismus, gender nebo extremismus naruby, je okamžitě umlčován a obviňován z nesnášenlivosti. Tohle nejsou lidská práva, tohle je začátek konce skutečných lidských práv a nástup určitého fašismu v růžovém plášti.  PhDr. Martin Herzán