Jednej.cz - Petice: Petice za zahájení veřejné diskuse o vystoupení České republiky z NATO

Podpisy:
7996 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Vláda ČR, Parlament ČR, česká veřejnoprávní média
Podporuje: Redakce ProtiProud


Text petice:

My, občané České republiky, vyzýváme českou politickou reprezentaci k zahájení procesu, vedoucího k vyvázání naší země ze struktur Severoatlantické aliance (NATO). K tomuto postoji nás vedou následující důvody:

 • 1.) V den, kdy se Česká republika k Washingtonské smlouvě připojila, bylo NATO vojenským společenstvím, určeným k obraně členských států před vnější agresí. Neospravedlnitelné bombardování Jugoslávie, země, jež žádný z členských států NATO neohrožovalo a přijetí nové strategické koncepce aliance 24. dubna 1999 však povahu NATO zásadním způsobem změnilo. Původně obranný pakt se přetvořil na pakt útočný, vojensky zasahující v konfliktech, vzniklých mimo území svých členských států.
 • 2.) Vlastním důvodem k založení NATO byla kolektivní obrana před Sovětským svazem. Rozpadem SSSR a rozpuštěním konkurenční Varšavské smlouvy ztratilo NATO svého původního nepřítele a bylo nuceno hledat nový důvod pro svou další existenci. Nová strategická koncepce proto přišla se seznamem nových hrozeb, kterým prý členské státy NATO čelí: mezinárodní terorismus a takzvaný extrémismus, energetická bezpečnost, zdravotní rizika či klimatická změna. A protože se v souvislosti s americkým útokem na Irák v roce 2003 prosazuje i v rámci NATO doktrína preventivního úderu, výše uvedené změny umožňují zemím NATO aktivně zasahovat z libovolných příčin v kterékoli části světa. Česká republika, která nikdy nebyla imperiální mocností, je dnes mezi nimi. To pokládáme za nepřijatelné.
 • 3.) NATO se čím dál tím více stává reprezentantem výlučně amerických globálních hospodářských a politických zájmů, respektive zájmů mocných zájmových skupin, americkou politiku ovládajících. Jejich ideologické zakotvení tím z NATO činí vojenský nástroj k vyvolávání „barevných revolucí“ a státních převratů i k následným sociálně inženýrským zásahům do nově ovládaných společností. To připouštějí i nedávno přijaté dokumenty NATO, v nichž se hovoří o politice prosazování lidských práv, práv menšin či rovnosti mužů a žen. Severoatlantická aliance se tak z původně obranného seskupení stala organizací prosazující vojenskou silou politické a ekonomické podřízení států, které nejsou jejími členy.
 • 4.) NATO se v průběhu posledních dvou desetiletí přetvořilo v organizaci, plně působící v intencích architektů globální vlády, takzvaného Nového světového řádu. Je ovládáno mesianistickou představou o svém celoplanetárním poslání, nerespektující přirozenou existenci odlišných zájmů jiných národů a států. Usiluje o svět bez hranic a států, podřízeného jediné univerzalistické ideologii a mocenské kontrole. Tím se zcela zpronevěřilo svému poslání obranného seskupení mírumilovných zemí.
 • 5.) Státy, které se této imperialistické politické vizi postaví do cesty, čelí ze strany NATO nepřátelství a odplatě. V tomto kontextu je třeba rozumět i současnému konfliktu NATO s Ruskem. Odmítáme se v rámci aliance podílet na stupňování napětí ve střední a východní Evropě a důrazně protestujeme proti otevřeným přípravám na válku s Ruskem, kterou chtějí vládnoucí americké elity řešit fatální problémy své vlastní společnosti.
 • 6.) NATO v průběhu poslední dekády zdegenerovalo v nástroj pro prosazování globálních zájmů Spojených států. V této podobě představuje hrozbu pro mír a civilizované soužití mezi národy a státy. Vznikající konflikty ve světě jeho zásahy neřeší, spíše je posiluje a zmnožuje, některé pak přímo samo vyvolává, nebo se na jejich vzniku účastní. To je v přímém protikladu k zájmům České republiky, jejíž občané stále silněji dávají najevo, že chtějí žít v míru a dobrých vztazích se všemi národy světa.
 • 7.) Vystoupením z Varšavské smlouvy po zhroucení komunistického režimu jsme udělali historický krok z vojenského bloku, který byl pro budoucnost naší země rizikem a nebezpečím. Bylo to v době, kdy mnozí doufali, že začíná nová epocha mírové spolupráce států a národů, v níž vojenské bloky přestanou hrát roli světových četníků. Náš vstup do NATO se proto zdál být tehdy spíše formálním završením procesu naší integrace mezi země, sdílející touhu po míru. Nezapomínejme, že to byla doba, kdy se vážně uvažovalo o tom, že také Ruská federace a další dříve znepřátelené státy se stanou součástí společně sdílené obrany proti budoucím nebezpečím. Došlo však k pravému opaku. Severoatlantická aliance se na počátku jedenadvacátého století změnila v agresívní vojenský blok, jenž kolektivní obranu zaměnil za imperiální strategii, ohrožující mír v Evropě a na celém světě.
 • 8.) Ukrajinská krize, takzvané Arabské jaro a další zvyšování napětí na Blízkém a Středním východě, v nichž se NATO přímo či nepřímo angažuje, ačkoli mu to podle zakládacích listin vůbec nepřísluší, jsou zjevným dokladem podstatné změny jeho původního zaměření. Tu jsme v okamžiku našeho vstupu nemohli předpokládat. Není v zájmu našeho státu, abychom se stali agresory, aby se naše armáda proměnila v expediční sbor, účastnící se vojenských operací v různých částech světa. Zvláště pak je v přímém protikladu s našimi zájmy, abychom byli součástí vojenské aliance, jež bude zástěrkou pro americké velmocenské ambice v Evropě. Nezakrývaná snaha obklíčit a podmanit si případně i válkou Ruskou federaci je zatím posledním krokem na této zničující cestě, vůči němuž nemůžeme zůstat lhostejní.
 • 9.) Rusko nás neohrožuje. Uměle vyvolaný ukrajinský konflikt se stal záminkou k nástupu NATO proti přirozeným životním zájmům Ruské federace. Důsledkem této nezodpovědné politiky je, že se naše země jako členský stát aliance v případě válečného konfliktu stane jako jedna z prvních předmětem odvety ruských obranných sil. Máme tak posloužit jako předsunuté území pro válečné operace Spojených států a zemí jim v NATO podřízených. Tím je zcela popřena idea, s níž jsme do této mezinárodní organizace vstupovali.
 • 10.) Proto nastal čas zahájit intenzívní společenskou diskusi, zda, kdy a jak z tohoto vojenského paktu vystoupit. Jsme to povinováni jak současným generacím, tak našim předkům, kteří v dobách poroby bojovali za naši svobodu a státní svrchovanost a zaslouží si to i naše děti, jež tím chceme ochránit od hrozby násilných společenských zvratů a nesmyslných válek, z nichž budou profitovat pouze ty síly, jež o směřování NATO v dnešní době rozhodují. Nejde o nic nového. Svého času Francie, daleko významnější země než je Česká republika, uprostřed první studené války vystoupila z vojenských struktur NATO. Jde o krok stejně tak regulérní, jako byl náš vstup. Ten se obešel bez všelidového souhlasu v referendu. Vystoupení z NATO je proto možné stejnou cestou – nebo prostřednictvím lidového hlasování.

 • Datum: 12.03.2015 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

  Podepsat tuto petici

  Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
  předána žádné třetí straně.

  Komentáře

   

  jarda

  10:07 13.03.2015

  Americká nacistická verbež se rozhodla vyprovokovat válku s Ruskem ,ale krvácet má Evropa. Měli bychom jít umírat za americkou rozpínavost jako hloupé ovce. Postavme  se už konečně  jednou jednohlasně americkému fašismu pro naše děti.

  JARCA

  09:39 13.03.2015

  Ano,Abuelo,pryč ze zločinný organizace NATO.Jsou to vrahové a lháři v kravatách.Už se s tím ani netají,co jsou zač.A ta masa normálních mírumilovných lidí tomu nehodlá jen přihlížet. 

  Dagmar

  08:37 13.03.2015

  Ahoj doma,
  zdravim vas z Francie a styska se mi, situace je ve Francii stejna jako v Cechach. NWO/US radi a odboj zda se ze je slaby. Ale
   existuje a to je nase nadeje.
  Dagmar

  01:20 13.03.2015

  Abuelo

  23:10 12.03.2015

  Zrádný, prodejný, bezcharakterní a prolhaný Pravdoláskař ve svých projevech jenom lhal a zase lhal. Ta prolhaná erzsvině pravdoláskařská lež nazývala pravdou, nenávist láskou a vraždění civilních obyvatel americko-židovskou KFO (Kriminální Finanční Oligarchií), známou pod pojmem Bilderbergové, Trilaterální komise a Svobodní zednáři, humanitárním bombardováním. Za to tu "českou" prolhanou a zrádnou erzsvini pravdoláskařskou, která z České republiky udělala neokolonii amerických imperialistů ji ti vrazi z USA prohlásili za hrdinu USA a ČR. Kromě stovek lží si pamatuji jak ta prolhaná erzsvině pravdoláskařská v ČT lhala: "Již nikdy nevstoupíme do žádného vojenského paktu"! A za devět let nás tam dotáhla bez našeho souhlasu. Dnes několik desítek těch prolhaných a zrádných děvek pravdoláskařských nám ukradlo masová média a ČT, justici, školství, národní ekonomické bohatsví, které ještě navíc astronomicky zadlužují. Jejich primitivní, zrádné a prolhané držky se na nás celých 24 hodin šklebí z České televize a slušní vlastenci jako je třeba Petr Hájek, spisovatelka Lenka Procházková, Adam Bartoš, JUDr. Vyvadil, Jan Veleba a další stovky českých vlastenců tam vystupovat nesmí. A pokud je tam už pozvou, aby vytvořili prolhanou iluzi svobody projevu, tak ty primitivní a sprosté držky pravdoláskařské jim nedovolí vyjádřit jejich myšlenky a neustále jim vnucují svůj "úhel pohledu určený EU". Rozuměj cenzuru amerických imperialistů prostřednictvím zkorumpovaných úředníků Evropské komise.Proto, Český národe, pryč ze zločinné organizace NATO, jak ji nazval Marek Obrtel, když vracel své medaile, které od těch zločinců dostal. 

  Lubomír Čáslava

  22:00 12.03.2015

  Organizátoři. Je tu 42 webů které o tom musí psát aby se o petici vědělo.  Potřebujete oslovit a získat celebrity jako je např.pan Troška a další.. Musí to mít takový ohlas aby se chytil bulvár a pak i mainstream. Tah na branku

  Lubomír Čáslava

  21:59 12.03.2015

  Organizátoři. Je tu 42 webů které o tom musí psát aby se o petici vědělo.  Potřebujete oslovit a získat celebrity jako je např.pan Troška a další.. Musí to mít takový ohlas aby se chytil bulvár a pak i mainstream. Tah na branku

  Miki

  21:46 12.03.2015

  Odpověď panu Michalu Breškovcovi:

  S Vaším názorem by jste se měl (po vzoru "Švejka") jít dobrovolně přihlásit do  armády NATO  za hlasitého volání "Hurá na RUSA! ... a nezapomeňte sebou vzít děti a vnoučata. Ať si to také užijí.

  Gabriel

  21:20 12.03.2015

  A co se týče budoucí obrany, je lepší domluvit se se sousedy. Jsou tu Slováci, Maďaři, Poláci, Němci .... tj. naši bývalí spoluobčané z dob CK monarchie, se kterými máme dodnes řadu styčných bodů. Nevěřím v neutralitu, věřím spíše římskému "Si Vis Pacem, Para Bellum".

  František Novák

  20:51 12.03.2015

  Jako bývalý poslanec za ODS jsem byl přesvědčený, že jsem přispěl ke dvěma důležitým pozitivním rozhodnutím pro ČR. Tím prvním bylo rozdělení federace a tím druhým bylo přistoupení do NATO. Ve druhém případě jsem se hluboce zmýlil, tak jak je to popsáno v textu petice. I proto pod ní připojuji svůj podpis.