Jednej.cz - Petice: Petice za zahájení veřejné diskuse o vystoupení České republiky z NATO

Podpisy:
7996 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Vláda ČR, Parlament ČR, česká veřejnoprávní média
Podporuje: Redakce ProtiProud


Text petice:

My, občané České republiky, vyzýváme českou politickou reprezentaci k zahájení procesu, vedoucího k vyvázání naší země ze struktur Severoatlantické aliance (NATO). K tomuto postoji nás vedou následující důvody:

 • 1.) V den, kdy se Česká republika k Washingtonské smlouvě připojila, bylo NATO vojenským společenstvím, určeným k obraně členských států před vnější agresí. Neospravedlnitelné bombardování Jugoslávie, země, jež žádný z členských států NATO neohrožovalo a přijetí nové strategické koncepce aliance 24. dubna 1999 však povahu NATO zásadním způsobem změnilo. Původně obranný pakt se přetvořil na pakt útočný, vojensky zasahující v konfliktech, vzniklých mimo území svých členských států.
 • 2.) Vlastním důvodem k založení NATO byla kolektivní obrana před Sovětským svazem. Rozpadem SSSR a rozpuštěním konkurenční Varšavské smlouvy ztratilo NATO svého původního nepřítele a bylo nuceno hledat nový důvod pro svou další existenci. Nová strategická koncepce proto přišla se seznamem nových hrozeb, kterým prý členské státy NATO čelí: mezinárodní terorismus a takzvaný extrémismus, energetická bezpečnost, zdravotní rizika či klimatická změna. A protože se v souvislosti s americkým útokem na Irák v roce 2003 prosazuje i v rámci NATO doktrína preventivního úderu, výše uvedené změny umožňují zemím NATO aktivně zasahovat z libovolných příčin v kterékoli části světa. Česká republika, která nikdy nebyla imperiální mocností, je dnes mezi nimi. To pokládáme za nepřijatelné.
 • 3.) NATO se čím dál tím více stává reprezentantem výlučně amerických globálních hospodářských a politických zájmů, respektive zájmů mocných zájmových skupin, americkou politiku ovládajících. Jejich ideologické zakotvení tím z NATO činí vojenský nástroj k vyvolávání „barevných revolucí“ a státních převratů i k následným sociálně inženýrským zásahům do nově ovládaných společností. To připouštějí i nedávno přijaté dokumenty NATO, v nichž se hovoří o politice prosazování lidských práv, práv menšin či rovnosti mužů a žen. Severoatlantická aliance se tak z původně obranného seskupení stala organizací prosazující vojenskou silou politické a ekonomické podřízení států, které nejsou jejími členy.
 • 4.) NATO se v průběhu posledních dvou desetiletí přetvořilo v organizaci, plně působící v intencích architektů globální vlády, takzvaného Nového světového řádu. Je ovládáno mesianistickou představou o svém celoplanetárním poslání, nerespektující přirozenou existenci odlišných zájmů jiných národů a států. Usiluje o svět bez hranic a států, podřízeného jediné univerzalistické ideologii a mocenské kontrole. Tím se zcela zpronevěřilo svému poslání obranného seskupení mírumilovných zemí.
 • 5.) Státy, které se této imperialistické politické vizi postaví do cesty, čelí ze strany NATO nepřátelství a odplatě. V tomto kontextu je třeba rozumět i současnému konfliktu NATO s Ruskem. Odmítáme se v rámci aliance podílet na stupňování napětí ve střední a východní Evropě a důrazně protestujeme proti otevřeným přípravám na válku s Ruskem, kterou chtějí vládnoucí americké elity řešit fatální problémy své vlastní společnosti.
 • 6.) NATO v průběhu poslední dekády zdegenerovalo v nástroj pro prosazování globálních zájmů Spojených států. V této podobě představuje hrozbu pro mír a civilizované soužití mezi národy a státy. Vznikající konflikty ve světě jeho zásahy neřeší, spíše je posiluje a zmnožuje, některé pak přímo samo vyvolává, nebo se na jejich vzniku účastní. To je v přímém protikladu k zájmům České republiky, jejíž občané stále silněji dávají najevo, že chtějí žít v míru a dobrých vztazích se všemi národy světa.
 • 7.) Vystoupením z Varšavské smlouvy po zhroucení komunistického režimu jsme udělali historický krok z vojenského bloku, který byl pro budoucnost naší země rizikem a nebezpečím. Bylo to v době, kdy mnozí doufali, že začíná nová epocha mírové spolupráce států a národů, v níž vojenské bloky přestanou hrát roli světových četníků. Náš vstup do NATO se proto zdál být tehdy spíše formálním završením procesu naší integrace mezi země, sdílející touhu po míru. Nezapomínejme, že to byla doba, kdy se vážně uvažovalo o tom, že také Ruská federace a další dříve znepřátelené státy se stanou součástí společně sdílené obrany proti budoucím nebezpečím. Došlo však k pravému opaku. Severoatlantická aliance se na počátku jedenadvacátého století změnila v agresívní vojenský blok, jenž kolektivní obranu zaměnil za imperiální strategii, ohrožující mír v Evropě a na celém světě.
 • 8.) Ukrajinská krize, takzvané Arabské jaro a další zvyšování napětí na Blízkém a Středním východě, v nichž se NATO přímo či nepřímo angažuje, ačkoli mu to podle zakládacích listin vůbec nepřísluší, jsou zjevným dokladem podstatné změny jeho původního zaměření. Tu jsme v okamžiku našeho vstupu nemohli předpokládat. Není v zájmu našeho státu, abychom se stali agresory, aby se naše armáda proměnila v expediční sbor, účastnící se vojenských operací v různých částech světa. Zvláště pak je v přímém protikladu s našimi zájmy, abychom byli součástí vojenské aliance, jež bude zástěrkou pro americké velmocenské ambice v Evropě. Nezakrývaná snaha obklíčit a podmanit si případně i válkou Ruskou federaci je zatím posledním krokem na této zničující cestě, vůči němuž nemůžeme zůstat lhostejní.
 • 9.) Rusko nás neohrožuje. Uměle vyvolaný ukrajinský konflikt se stal záminkou k nástupu NATO proti přirozeným životním zájmům Ruské federace. Důsledkem této nezodpovědné politiky je, že se naše země jako členský stát aliance v případě válečného konfliktu stane jako jedna z prvních předmětem odvety ruských obranných sil. Máme tak posloužit jako předsunuté území pro válečné operace Spojených států a zemí jim v NATO podřízených. Tím je zcela popřena idea, s níž jsme do této mezinárodní organizace vstupovali.
 • 10.) Proto nastal čas zahájit intenzívní společenskou diskusi, zda, kdy a jak z tohoto vojenského paktu vystoupit. Jsme to povinováni jak současným generacím, tak našim předkům, kteří v dobách poroby bojovali za naši svobodu a státní svrchovanost a zaslouží si to i naše děti, jež tím chceme ochránit od hrozby násilných společenských zvratů a nesmyslných válek, z nichž budou profitovat pouze ty síly, jež o směřování NATO v dnešní době rozhodují. Nejde o nic nového. Svého času Francie, daleko významnější země než je Česká republika, uprostřed první studené války vystoupila z vojenských struktur NATO. Jde o krok stejně tak regulérní, jako byl náš vstup. Ten se obešel bez všelidového souhlasu v referendu. Vystoupení z NATO je proto možné stejnou cestou – nebo prostřednictvím lidového hlasování.

 • Datum: 12.03.2015 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

  Podepsat tuto petici

  Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
  předána žádné třetí straně.

  Komentáře

   

  Martin

  02:30 16.04.2015

  Jsem obyčejný 26-letý pracující muž a dokonale to chápu a souhlasím...Úplně jak kdybych byl já naše republika na mě se taky vždycky všichni vyprdli nebo jsem pomohl a ještě za to byl byt. Tak proč jim zase věřit, že. Buď nám Vládne banda idiotů, nebo jim samy USA davaj úpatky, protože vlastní lid ženou do záhuby... A není to jen o USA celkově co nas všechno učili ve škole za nesmysly... škoda slov. Omluvte můj pravopis.

  Petr

  22:27 04.04.2015

  Omlouvám se za překlepy způsobené automatickým doplňováním slov, oprava frází - ne-li staletí..., , pod falešnou záštitou,.., chcete aby naše děti válčili..,, že naši dědové bojovali za hodnoty a náboženství Evropy..,, Mocenské agresorské záměry... 
  Děkuji Jen na závěr zkoušel jste někdo dát příspěvek na lidové noviny nebo jinak cenzurovaný blog? Absolutně neprůchodné v daný moment, chtějí přihlášky, povolí vám nebo ne dle vlastního uvážení a to až vám laskavě udělí vstupní pin, opravdu "svobodný tisk" ... Proto si vážím i zdejšího prostoru k seriozní svobodné  diskusi. 

  Petr

  19:51 04.04.2015

  Vážení spoluobčané, copak to nevidíte? Naprosto evidentní manipulace s lidmi prostřednictvím médií, vytváření bojových a agresivních nálad, podsouváním bojových a agresivních témat na všech možných přístupových místech k informacím. Ať už filmy z USA nebo zprávy o katastrofách, vraždách a násilí. Do toho bojové videohry a postupné nastavování obyvatel starého kontinentu na válku a sebedestrukci kterou využije USA. USA je agresor největšího kalibru a základním cílem jeho demokracie je vytvářet pomocí vysoce sofistikovaných  zpravodajských služeb nestabilitu a stavět proti sobě i národy které spolu soužili po desetiletí není století. Následně po falešnou záštitou demokracie a lidských práv jednu ze stran podpoří.. A cíl? Business! Nejdřív vyrobit zbraně, potom rozjet válku (vždy tam kde to má dopředu promyšlený ekonomický a politický pozitivní cíl pro USA) rozjet válku znamená rozjet velký business, válkou zničit a zdevastovat vybraného nepřítele a jeho území včetně obyvatel. Následně využít veškeré možné zdroje (hlavně nerostné /ropu/rudy/uran/atd) pod záštitou opravy válkou zničeného území a infrastruktury. A to výměnou za nerostné bohatství té dané země. A cena? Zlomek běžné světové ceny. Tedy cíl USA? Pomocí vyprovokované války získat jakýkoliv prospěch pro USA!! Copak to nevidíte? Naivně se Evropan nechá zavléct do absolutně agresorských praktik USA.?? Copak chcete aby naše děti válčení proti sobě? Rus není nepřítel!! Je to Rus, ale Američan resp. Jeho agresivní politika a válečné jednání na všech územích kromě svého.! Proboha co tu dělá v Evropě  amík a jeho Dragounská jízda?! Vzpomeňte Libie , Kuvajt , Irák, Írán, Vietnam, Afghánistán, všude z toho USA těží.. A to ani nevíme kolik konfliktů plánovaně rozdmýchává právě teď systematicky na různých částech světa. Lidi nechce se aby jste byli nastaveni  protialergický, ale uvědomte si evropané (praví evropané, ne ti co se snaží infiltrovat z jižních zemí do Evropy) ze naší dějové bojovali za Evropu a starý kontinent je nejhodnotnější část světa a proto se tu všichni tak cpou a někteří  chtějí využít a zneužít její ekonomické zázemí ve svůj prospěch (ale pracovní nasazení jako střední Evropan nemá žádný člověk z Afriky a blízkého východu) a proto to Evropa nebude schopná unést, pokud ji nepomůžeme my sami. A jiní chtějí právě tu destabilizaci aby mohli sami prosazovat svoje mocenské agresor své záměry. Vyzývám Evropany opravdu k zamyšlení nad vlastní budoucností. Amerika nás nespasí, ta nás pouze vycucne a novodobě zkolonizuje pokud se Merklová a Putin nechají. A naše politiky kteří slepě pochlebují amikum vůbec nechápu,, už i ten Stropnický se stáhnul,  že by zastrašováním?  To neumím odhadnout, ale názor změnil dost rychle. Prezidenta co by representative osobnost ČR moc nemusím, ale je pravdou že nazývá věci pravými jmény.. To samé Klaus.. 

  harry

  00:45 30.03.2015

  Rychle pryč z north atlantic terorist organization!

  Vašek

  14:36 27.03.2015

  Situace se sice stále vyvíjí, přesto si myslím, že je nutné neustále připomínat počátek ukrajinské krize. Poukazovat na konkrétní osoby, které za EU něco podepsaly a druhý den bylo vše jinak. Je na místě připomínat přístup Francie a Anglie k ČR v roce 38 a 39. Klást otázky, zda jsou to pro nás věrohodní partneři i dnes a je-li správné, že jim opět věříme.
  Připomínat "demokracii" US při používání mučení, rozvratu zemí, lhaní jejich tajných služeb a přípravě barevných revolucí. Nejen na Ukrajině, Libii. Syrii ale třeba i Venezuele. Jen blázen může spojit demokracii a politiku USA.

  Vašek

  14:35 27.03.2015

  Situace se sice stále vyvíjí, přesto si myslím, že je nutné neustále připomínat počátek ukrajinské krize. Poukazovat na konkrétní osoby, které za EU něco podepsaly a druhý den bylo vše jinak. Je na místě připomínat přístup Francie a Anglie k ČR v roce 38 a 39. Klást otázky, zda jsou to pro nás věrohodní partneři i dnes a je-li správné, že jim opět věříme.
  Připomínat "demokracii" US při používání mučení, rozvratu zemí, lhaní jejich tajných služeb a přípravě barevných revolucí. Nejen na Ukrajině, Libii. Syrii ale třeba i Venezuele. Jen blázen může spojit demokracii a politiku USA.

  Novák

  11:32 27.03.2015

  Evropa potřebuje žít v  míru bez  neustálého  podněcování k  nenávisti mezi státy a do  Evropy patří i  Rusko. Takže  ať si  USA a Kanada hledí svého a  nepletou se do vnitřních záležitostí Evropy. My evropané  nechceme již žádné války. A vše  chceme řešit  demokratickým přístupem  jako my v roce 1993 domluvou i  když  tenkrát  nás  podvedl Klaus a Mečar- Bez  referenda rozdělili stát a to v rozporu s  platnou  Ústavou takže vlastně by  jsme to nemuseli uznávat .ALE STALO SE  a nemá cenu to  již  měnit. Je to  lepší jak  pod  taktovkou USA a NATO zlikvidovaná Jugoslávie. A nechtějme aby tak  pokračoval spor o Ukrajinu. Tam by  mělo  referendum pod  kontrolou OSN říci kdo  kam  chce  jít- A  kontroloři OSN bez účasti USA.Kanady,Anglie .Mír  je důležitý  protože  USA připravuje válku  proti Rusku z ekonoických a  mocenských  důvodů ale to  přeroste v jadernou  váklu a  postihne to Evropu jako první zem. 

  tomsa55

  21:27 26.03.2015

  Pokud někdo stále pochybuje o neagresivitě USA a o jejích záměrech, nechť si zhlédne toto video:
  https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE

  Dex

  13:43 26.03.2015

  přidejte do textu ještě i výstup z EU popřípadě požadavek na závazek pro všechny vlády až do vypuknutí jaderné války o nepřijetí eura.

  Jindra Mitter

  08:51 26.03.2015

  Co tak petice za umístění Petra Hájka do ústavu se statnými ošetřovateli ? A nějak mi tu chybí článek ke smrti pana Kovarčíka.