Jednej.cz - Petice: Petice za zahájení veřejné diskuse o vystoupení České republiky z NATO

Podpisy:
7995 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Vláda ČR, Parlament ČR, česká veřejnoprávní média
Podporuje: Redakce ProtiProud


Text petice:

My, občané České republiky, vyzýváme českou politickou reprezentaci k zahájení procesu, vedoucího k vyvázání naší země ze struktur Severoatlantické aliance (NATO). K tomuto postoji nás vedou následující důvody:

 • 1.) V den, kdy se Česká republika k Washingtonské smlouvě připojila, bylo NATO vojenským společenstvím, určeným k obraně členských států před vnější agresí. Neospravedlnitelné bombardování Jugoslávie, země, jež žádný z členských států NATO neohrožovalo a přijetí nové strategické koncepce aliance 24. dubna 1999 však povahu NATO zásadním způsobem změnilo. Původně obranný pakt se přetvořil na pakt útočný, vojensky zasahující v konfliktech, vzniklých mimo území svých členských států.
 • 2.) Vlastním důvodem k založení NATO byla kolektivní obrana před Sovětským svazem. Rozpadem SSSR a rozpuštěním konkurenční Varšavské smlouvy ztratilo NATO svého původního nepřítele a bylo nuceno hledat nový důvod pro svou další existenci. Nová strategická koncepce proto přišla se seznamem nových hrozeb, kterým prý členské státy NATO čelí: mezinárodní terorismus a takzvaný extrémismus, energetická bezpečnost, zdravotní rizika či klimatická změna. A protože se v souvislosti s americkým útokem na Irák v roce 2003 prosazuje i v rámci NATO doktrína preventivního úderu, výše uvedené změny umožňují zemím NATO aktivně zasahovat z libovolných příčin v kterékoli části světa. Česká republika, která nikdy nebyla imperiální mocností, je dnes mezi nimi. To pokládáme za nepřijatelné.
 • 3.) NATO se čím dál tím více stává reprezentantem výlučně amerických globálních hospodářských a politických zájmů, respektive zájmů mocných zájmových skupin, americkou politiku ovládajících. Jejich ideologické zakotvení tím z NATO činí vojenský nástroj k vyvolávání „barevných revolucí“ a státních převratů i k následným sociálně inženýrským zásahům do nově ovládaných společností. To připouštějí i nedávno přijaté dokumenty NATO, v nichž se hovoří o politice prosazování lidských práv, práv menšin či rovnosti mužů a žen. Severoatlantická aliance se tak z původně obranného seskupení stala organizací prosazující vojenskou silou politické a ekonomické podřízení států, které nejsou jejími členy.
 • 4.) NATO se v průběhu posledních dvou desetiletí přetvořilo v organizaci, plně působící v intencích architektů globální vlády, takzvaného Nového světového řádu. Je ovládáno mesianistickou představou o svém celoplanetárním poslání, nerespektující přirozenou existenci odlišných zájmů jiných národů a států. Usiluje o svět bez hranic a států, podřízeného jediné univerzalistické ideologii a mocenské kontrole. Tím se zcela zpronevěřilo svému poslání obranného seskupení mírumilovných zemí.
 • 5.) Státy, které se této imperialistické politické vizi postaví do cesty, čelí ze strany NATO nepřátelství a odplatě. V tomto kontextu je třeba rozumět i současnému konfliktu NATO s Ruskem. Odmítáme se v rámci aliance podílet na stupňování napětí ve střední a východní Evropě a důrazně protestujeme proti otevřeným přípravám na válku s Ruskem, kterou chtějí vládnoucí americké elity řešit fatální problémy své vlastní společnosti.
 • 6.) NATO v průběhu poslední dekády zdegenerovalo v nástroj pro prosazování globálních zájmů Spojených států. V této podobě představuje hrozbu pro mír a civilizované soužití mezi národy a státy. Vznikající konflikty ve světě jeho zásahy neřeší, spíše je posiluje a zmnožuje, některé pak přímo samo vyvolává, nebo se na jejich vzniku účastní. To je v přímém protikladu k zájmům České republiky, jejíž občané stále silněji dávají najevo, že chtějí žít v míru a dobrých vztazích se všemi národy světa.
 • 7.) Vystoupením z Varšavské smlouvy po zhroucení komunistického režimu jsme udělali historický krok z vojenského bloku, který byl pro budoucnost naší země rizikem a nebezpečím. Bylo to v době, kdy mnozí doufali, že začíná nová epocha mírové spolupráce států a národů, v níž vojenské bloky přestanou hrát roli světových četníků. Náš vstup do NATO se proto zdál být tehdy spíše formálním završením procesu naší integrace mezi země, sdílející touhu po míru. Nezapomínejme, že to byla doba, kdy se vážně uvažovalo o tom, že také Ruská federace a další dříve znepřátelené státy se stanou součástí společně sdílené obrany proti budoucím nebezpečím. Došlo však k pravému opaku. Severoatlantická aliance se na počátku jedenadvacátého století změnila v agresívní vojenský blok, jenž kolektivní obranu zaměnil za imperiální strategii, ohrožující mír v Evropě a na celém světě.
 • 8.) Ukrajinská krize, takzvané Arabské jaro a další zvyšování napětí na Blízkém a Středním východě, v nichž se NATO přímo či nepřímo angažuje, ačkoli mu to podle zakládacích listin vůbec nepřísluší, jsou zjevným dokladem podstatné změny jeho původního zaměření. Tu jsme v okamžiku našeho vstupu nemohli předpokládat. Není v zájmu našeho státu, abychom se stali agresory, aby se naše armáda proměnila v expediční sbor, účastnící se vojenských operací v různých částech světa. Zvláště pak je v přímém protikladu s našimi zájmy, abychom byli součástí vojenské aliance, jež bude zástěrkou pro americké velmocenské ambice v Evropě. Nezakrývaná snaha obklíčit a podmanit si případně i válkou Ruskou federaci je zatím posledním krokem na této zničující cestě, vůči němuž nemůžeme zůstat lhostejní.
 • 9.) Rusko nás neohrožuje. Uměle vyvolaný ukrajinský konflikt se stal záminkou k nástupu NATO proti přirozeným životním zájmům Ruské federace. Důsledkem této nezodpovědné politiky je, že se naše země jako členský stát aliance v případě válečného konfliktu stane jako jedna z prvních předmětem odvety ruských obranných sil. Máme tak posloužit jako předsunuté území pro válečné operace Spojených států a zemí jim v NATO podřízených. Tím je zcela popřena idea, s níž jsme do této mezinárodní organizace vstupovali.
 • 10.) Proto nastal čas zahájit intenzívní společenskou diskusi, zda, kdy a jak z tohoto vojenského paktu vystoupit. Jsme to povinováni jak současným generacím, tak našim předkům, kteří v dobách poroby bojovali za naši svobodu a státní svrchovanost a zaslouží si to i naše děti, jež tím chceme ochránit od hrozby násilných společenských zvratů a nesmyslných válek, z nichž budou profitovat pouze ty síly, jež o směřování NATO v dnešní době rozhodují. Nejde o nic nového. Svého času Francie, daleko významnější země než je Česká republika, uprostřed první studené války vystoupila z vojenských struktur NATO. Jde o krok stejně tak regulérní, jako byl náš vstup. Ten se obešel bez všelidového souhlasu v referendu. Vystoupení z NATO je proto možné stejnou cestou – nebo prostřednictvím lidového hlasování.

 • Datum: 12.03.2015 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

  Podepsat tuto petici

  Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
  předána žádné třetí straně.

  Komentáře

   

  08:20 26.03.2015

  08:15 26.03.2015

  „Pokud si někdo hodí rajče po americkým tanku a pak by měl být za to popotahovaný a trestaný, tak to se mi zdá trošku mimo. Vždyť lidé házeli vajíčka i na hlavu státu a také na ostatní prezidenty. A to bylo daleko horší, přesto se jim nic nestalo. Když už bych tam šel, tak bych si tam stoupnul s nějakým transparentem a plakátem, kde by třeba bylo napsáno: 
  ´Šťastnou cestu domů a už se nevracejte!´ 
  Hotovo,“ dodal režisér Troška.- myslim ze tem plakat by se mel napsat a přinést v tašce pokud by policie brala transparenty na holich.kdo jde protestovat tak přemýšlejte nad tou větou!!!

  06:48 26.03.2015

  Moskevské bombové kryty se plní, Rusko se připravuj...
  http ://www.czechfreepress.cz/rusko​/moskevske-bombove-kryty-se-pl​ni-rusko-se-pripravuje-na-valk​u.html ,•Svobodne noviny ktere asi konci a kde najdeme jiné nevim...
   www.inespravy.sk ,

  •Zlodejska EU a jeji krádež stoleti a protiproud mlci!! ...
   www.paratdnes.cz/2015/03/Zloci​​​n-stoleti-za-rozkradeny-plyn​-​n​a-Ukrajine-plati-penale-Ru​sk​o-​Evrope.html ,
  •USA vybije Evropu. To nema chybu. Ani cinismuz a radost z nicméně eu neskryvaji
  https ://www.youtube.com/watch?v=LLt​m-3jTJWE&feature=player_embedd​ed ,

  •Vrcholná amer.veliteľka Obamy zatknutá–odmietla vypustiť jadr. střely http ://www.magnificat.sk/aktualne-​​usa-spustili-jadrovy-utok/• www.novarepublika.cz/2015/03/z​droj-z-ct-nesmime-ani-hlesnout​-o.html 

  Zdroj z ČT: Nesmíme ani hlesnout o okupaci z 15.3. 1939, dostali jsme gener.zákaz zeshora. USA ambasáda chce ovlivňovat ...

  Proc se k tomu Protiproud a Hájek nevyjádří.
  Proc zbaběle mlci?

  slovan

  23:21 25.03.2015

  Po stoletých zkušenostech se spojenci a s ohledem na polohu ČR v centru Evropy je jen jediné řešení a tím je NEUTRALITA.

  www.svobodny-vysilac.cz

  12:17 25.03.2015

  Bojovat proti NATO zbraněmi nemůžeme, není jak. To si může dovolit Rusko, a i tam se zaměřili na obranné systémy, a to za desetinu ceny, co USA vyvíjí zbraně útočné. Můžeme však něco jiného, čeho se satanisté velmi bojí - najít všichni společně myšlenkovou shodu, sjednotit se na tom, že CHCEME MÍR. Zatím jsme se sjednotit nedokázali, mnoho spoluobčanů podporuje USA, často pro pár mizerných tisícovek. V čele stojí "pražská kavárna". Proto s námi mohou USA takhle cvičit, ukazovat svaly a vyhrožovat. Očekávají od toho eskalaci našeho vnitřního napětí v ČR, s cílem přece jen rozpoutat vnitřní konflikt. Bez nás samotných to nedokážou, potřebují nás k tomu. Zachovejme si zdravý selský rozum, kritické myšlení a pud sebezáchovy. Neprovokujme, to je kontraproduktivní a vede ke zvyšování napětí, ale buďme svorní. Stůjme v klidu a s úsměvy čekejme, až se zhroutí dolarový systém a USA nebudou mít z čeho vydržovat armádu. Tak jako to dělal Švejk.

  Radek

  01:32 25.03.2015

  NATO je USA, a USA je NATO. My nejsme "spojenci", nýbrž USA kolonie. Takové "spojence" jako jsme my, by američtí barbaři nepotřebovali ani na vylejvání zkaženého žrádla po rautu s děvkama na dobytém území. Jinými slovy: o české lidi nejde, na nich vůbec nezáleží, jde o prostor a ten může být klidně lidu-prázdný. Američtí barbaři dokázali vylidnit spoustu zemí, v poslední době namátkou Libye, Irák, a to buď sami, nebo pod pokryteckým dohledem a s donucením svých dalších kolonií v Evropě. Česko není Nový Zéland, o tuhle parcelu byl vždycky zatraceně velký zájem, o lidi ne. Až američtí barbaři vlastní zem zlikvidují, na čemž už usilovně pracují, NATO zmizí ze světa tak rychle, že si toho běžný člověk ani nevšimne. Pak oprášíme staré "suum cuique" a pojedem každý za vlastní, kdo na to nemá, nebude mít vlastní stát. Ještě nikdy v historii do 2. světové války nikdo nikoho neosvobozoval, tzv. osvobozování a tzv. chránění je jenom propaganda, která je hodila jak dříve socialismu, tak nyní barbarismu. Američtí barbaři nevedou války pro dobro lidí, nýbrž pro zdroje, a jelikož jejich Americká říše umírá, a zdroje tudíž potřebovat nebude, je nasnadě, že konec NATO se nevyhnutelně blíží. To však neznamená že bychom že s tím měli smířit, proti NATO je třeba bojovat jakýmikoliv prostředky. Když pro nic, tak třeba protože díky NATO mají Češi jako členové tohoto vraždícího spolku na rukou krev srbských dětí vybombardovaných v Jugoslávii, a tudíž špatný karmický úděl vlastní země, vlastní společnosti.

  SWDNAB

  20:46 24.03.2015

  neutralita Česka zcela ze zásady je jediná schůdná cesta, jak přežít snahu USA si z Evropy udělat svou (další) kolonii

  20:41 24.03.2015

  Petr

  14:58 24.03.2015

  Neměl bych nic proti NATO, pokud by zůstalo obranným uskupením. Bohužel je ovládáno a zneužíváno psychopaty, v jejich prospěch. Mají přesně opačné zájmy, než mírumilovní lidé. Z toho důvodu si tato organizace již nezaslouží naši podporu! Vadí mě, že každý z nás přispívá svým dílem ze svých daní na tuto organizaci. Tím jsme vinni všichni, a nepřímo se tak dopouštíme a podporujeme vraždění lidí, kteří chtějí žít klidné životy v lásce a míru, úplně stejně jako to chceme my. Bohužel už se situace dostala do takové fáze, že ti zvrhlí psychopaté už vůbec nic neskrývají. Takže každý, kdo zde píše, že je rád, že jsme součástí NATO, buď s tímto vražděním vědomě souhlasí, nebo má nedostatek informací a potom doporučuji hledat, číst a přemýšlet. Bůh s námi!

  Sikorski

  23:20 23.03.2015

  Za cca třičtvrtě hodiny mi to nevzalo již druhý pokus a také za tuto dobu se počítadlo nezměnilo. Kdopak to blokuje? Komu to překáží?