Jednej.cz - Petice: Petice za zahájení veřejné diskuse o vystoupení České republiky z NATO

Podpisy:
7996 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Vláda ČR, Parlament ČR, česká veřejnoprávní média
Podporuje: Redakce ProtiProud


Text petice:

My, občané České republiky, vyzýváme českou politickou reprezentaci k zahájení procesu, vedoucího k vyvázání naší země ze struktur Severoatlantické aliance (NATO). K tomuto postoji nás vedou následující důvody:

 • 1.) V den, kdy se Česká republika k Washingtonské smlouvě připojila, bylo NATO vojenským společenstvím, určeným k obraně členských států před vnější agresí. Neospravedlnitelné bombardování Jugoslávie, země, jež žádný z členských států NATO neohrožovalo a přijetí nové strategické koncepce aliance 24. dubna 1999 však povahu NATO zásadním způsobem změnilo. Původně obranný pakt se přetvořil na pakt útočný, vojensky zasahující v konfliktech, vzniklých mimo území svých členských států.
 • 2.) Vlastním důvodem k založení NATO byla kolektivní obrana před Sovětským svazem. Rozpadem SSSR a rozpuštěním konkurenční Varšavské smlouvy ztratilo NATO svého původního nepřítele a bylo nuceno hledat nový důvod pro svou další existenci. Nová strategická koncepce proto přišla se seznamem nových hrozeb, kterým prý členské státy NATO čelí: mezinárodní terorismus a takzvaný extrémismus, energetická bezpečnost, zdravotní rizika či klimatická změna. A protože se v souvislosti s americkým útokem na Irák v roce 2003 prosazuje i v rámci NATO doktrína preventivního úderu, výše uvedené změny umožňují zemím NATO aktivně zasahovat z libovolných příčin v kterékoli části světa. Česká republika, která nikdy nebyla imperiální mocností, je dnes mezi nimi. To pokládáme za nepřijatelné.
 • 3.) NATO se čím dál tím více stává reprezentantem výlučně amerických globálních hospodářských a politických zájmů, respektive zájmů mocných zájmových skupin, americkou politiku ovládajících. Jejich ideologické zakotvení tím z NATO činí vojenský nástroj k vyvolávání „barevných revolucí“ a státních převratů i k následným sociálně inženýrským zásahům do nově ovládaných společností. To připouštějí i nedávno přijaté dokumenty NATO, v nichž se hovoří o politice prosazování lidských práv, práv menšin či rovnosti mužů a žen. Severoatlantická aliance se tak z původně obranného seskupení stala organizací prosazující vojenskou silou politické a ekonomické podřízení států, které nejsou jejími členy.
 • 4.) NATO se v průběhu posledních dvou desetiletí přetvořilo v organizaci, plně působící v intencích architektů globální vlády, takzvaného Nového světového řádu. Je ovládáno mesianistickou představou o svém celoplanetárním poslání, nerespektující přirozenou existenci odlišných zájmů jiných národů a států. Usiluje o svět bez hranic a států, podřízeného jediné univerzalistické ideologii a mocenské kontrole. Tím se zcela zpronevěřilo svému poslání obranného seskupení mírumilovných zemí.
 • 5.) Státy, které se této imperialistické politické vizi postaví do cesty, čelí ze strany NATO nepřátelství a odplatě. V tomto kontextu je třeba rozumět i současnému konfliktu NATO s Ruskem. Odmítáme se v rámci aliance podílet na stupňování napětí ve střední a východní Evropě a důrazně protestujeme proti otevřeným přípravám na válku s Ruskem, kterou chtějí vládnoucí americké elity řešit fatální problémy své vlastní společnosti.
 • 6.) NATO v průběhu poslední dekády zdegenerovalo v nástroj pro prosazování globálních zájmů Spojených států. V této podobě představuje hrozbu pro mír a civilizované soužití mezi národy a státy. Vznikající konflikty ve světě jeho zásahy neřeší, spíše je posiluje a zmnožuje, některé pak přímo samo vyvolává, nebo se na jejich vzniku účastní. To je v přímém protikladu k zájmům České republiky, jejíž občané stále silněji dávají najevo, že chtějí žít v míru a dobrých vztazích se všemi národy světa.
 • 7.) Vystoupením z Varšavské smlouvy po zhroucení komunistického režimu jsme udělali historický krok z vojenského bloku, který byl pro budoucnost naší země rizikem a nebezpečím. Bylo to v době, kdy mnozí doufali, že začíná nová epocha mírové spolupráce států a národů, v níž vojenské bloky přestanou hrát roli světových četníků. Náš vstup do NATO se proto zdál být tehdy spíše formálním završením procesu naší integrace mezi země, sdílející touhu po míru. Nezapomínejme, že to byla doba, kdy se vážně uvažovalo o tom, že také Ruská federace a další dříve znepřátelené státy se stanou součástí společně sdílené obrany proti budoucím nebezpečím. Došlo však k pravému opaku. Severoatlantická aliance se na počátku jedenadvacátého století změnila v agresívní vojenský blok, jenž kolektivní obranu zaměnil za imperiální strategii, ohrožující mír v Evropě a na celém světě.
 • 8.) Ukrajinská krize, takzvané Arabské jaro a další zvyšování napětí na Blízkém a Středním východě, v nichž se NATO přímo či nepřímo angažuje, ačkoli mu to podle zakládacích listin vůbec nepřísluší, jsou zjevným dokladem podstatné změny jeho původního zaměření. Tu jsme v okamžiku našeho vstupu nemohli předpokládat. Není v zájmu našeho státu, abychom se stali agresory, aby se naše armáda proměnila v expediční sbor, účastnící se vojenských operací v různých částech světa. Zvláště pak je v přímém protikladu s našimi zájmy, abychom byli součástí vojenské aliance, jež bude zástěrkou pro americké velmocenské ambice v Evropě. Nezakrývaná snaha obklíčit a podmanit si případně i válkou Ruskou federaci je zatím posledním krokem na této zničující cestě, vůči němuž nemůžeme zůstat lhostejní.
 • 9.) Rusko nás neohrožuje. Uměle vyvolaný ukrajinský konflikt se stal záminkou k nástupu NATO proti přirozeným životním zájmům Ruské federace. Důsledkem této nezodpovědné politiky je, že se naše země jako členský stát aliance v případě válečného konfliktu stane jako jedna z prvních předmětem odvety ruských obranných sil. Máme tak posloužit jako předsunuté území pro válečné operace Spojených států a zemí jim v NATO podřízených. Tím je zcela popřena idea, s níž jsme do této mezinárodní organizace vstupovali.
 • 10.) Proto nastal čas zahájit intenzívní společenskou diskusi, zda, kdy a jak z tohoto vojenského paktu vystoupit. Jsme to povinováni jak současným generacím, tak našim předkům, kteří v dobách poroby bojovali za naši svobodu a státní svrchovanost a zaslouží si to i naše děti, jež tím chceme ochránit od hrozby násilných společenských zvratů a nesmyslných válek, z nichž budou profitovat pouze ty síly, jež o směřování NATO v dnešní době rozhodují. Nejde o nic nového. Svého času Francie, daleko významnější země než je Česká republika, uprostřed první studené války vystoupila z vojenských struktur NATO. Jde o krok stejně tak regulérní, jako byl náš vstup. Ten se obešel bez všelidového souhlasu v referendu. Vystoupení z NATO je proto možné stejnou cestou – nebo prostřednictvím lidového hlasování.

 • Datum: 12.03.2015 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

  Podepsat tuto petici

  Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
  předána žádné třetí straně.

  Komentáře

   

  Filip

  18:15 23.03.2015

  Takovou věc může podepsat snad jen nesvéprávný český opočlověk....

  slovan

  14:07 23.03.2015

  Vlivné bankovní a zbrojařské kruhy v USA zastupované politiky mají zlý sen: jednotná Evropa ve spojenectví s Ruskem, nebo dokonce s Asií jako mocenský a vojenský protipól USA. Tento zlý sen se pokouší zaplašit především rozbíjením vztahů Evropa - Rusko (momentálně prostřednictvím Kyjeva) a zaséváním nesvárů mezi samotnými Evropskými zeměmi. K tomu jim slouží v první řadě původně obranná aliance NATO, jako pozůstatek studené války. Slib Gorbačovovi, že aliance se nebude rozšiřovat dále na východ byl porušen a Rusko tím bylo donuceno k protikrokům v zájmu zajištění vlastní bezpečnosti proti narušení rovnováhy. Je čas, aby se Čeští občané byli vtaženi do NATO aniž by se jich někdo ptal, je čas to napravit.

  David

  23:57 22.03.2015

  Nesouhlasim s petici. Jsem rad, ze jsme v NATO. 

  Jirka

  21:47 22.03.2015

  S tímto panfletem nesouhlasím a jsem rád,že jsme součásti obranného paktu NATO.

  Richard

  18:29 22.03.2015

  Kdo chce opravdu mír, neleze do žádných paktů, v dějinách nám žádný jak vidno neprospěl. Obávám se, že ani neprospěje.

  Jan Želivský

  10:03 22.03.2015

  Pro Karla:
  Uvědomujte si kolik zla na světě již USA napáchali? Kolik mrtvých a umučených lidí po celém světe je jejich obětí nebo bětí jimi dosazených nebo podporovaných diktátorů? Kolik rozvrácených státu a vykradených ekonomik, kolik ubožáků nemajících ani na zakladní potraviny a potřeby vyrobila ta jejich skvělá takzvaná demokracie?
  Asi neuvědomujete, a asi ani nevíte jakou máte pravdu, jsme zoufalí, skutečně zoufalí z horečného usílí o zastavení americké hydry proti zatažení naší země do hanebné vražedně a nespravedlivé války.

  zbynek68

  09:36 22.03.2015

  Od Bílé hory jsme armádu nepoužili i když bylo potřeba. Teď ji snad nebudeme posílat na ještě větší chudáky než jsme my sami. Jednoznačně výstup a používat rozum.

  Jirka 38

  08:59 22.03.2015

  Můžeme to říci i takto: Věrni odkazu Václa Havla "Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme". Takže nastal ten pravý čas, vystoupit z nechtěného.

  Jirka 38

  08:58 22.03.2015

  Můžeme to říci i takto: Věrni odkazu Václa Havla "Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme". Takže nastal ten pravý čas, vystoupit z nechtěného.

  Karel

  05:40 22.03.2015

  Bando zoufalců - co si myslíte, že Rusku jde o náš blahobyt?? Ten jsme tu již měli a stálo to za prd. To nás pokud bude to možné jen okupovat a využívat naše zdroje jako to dělalo do r. 1989.. . Opravdu vás nechápu - USA podporovali naší nezávislost už od našeho vzniku, Bojovali za Evropu ve dvou světových válkách + tu studenou - to ještě tomu vašemu úžasnému Rusku muselo půjčit peníze a dodat vybavení za 40 miliard tehdejších USD.. A? ještě v roce 2003  jim ten váš velký medvěd dlužil 700 mil USD...