Jednej.cz - Petice: PETICE na podporu zachování současného stavu v oblasti regulace kouření

Podpisy:
201 ze 5000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno:
Podporuje:


Text petice:

My, níže podepsaní, požadujeme zachování současného stavu v oblasti regulace kouření v zařízeních společného stravování (tj. jídelnách, restauracích a barech). Žádáme, aby byla zachována možnost provozovatelů těchto zařízení rozhodnout o tom, zda se bude jednat o prostor kuřácký či nekuřácký, či o oddělené prostory, a tak bylo zachováno právo deklarované v Listině základních práv a svobod - svobodně podnikat a vlastnit majetek. Dále pak žádáme, aby bylo zachováno právo občanů ČR se svobodně rozhodovat, jaký typ zařízení budou navštěvovat. Navrhované striktní omezení by bylo zásahem do práv deklarovaných ústavním pořádkem České republiky.

Petici podává: SMOKING S, o.s. Heřmanova 9/1119 Praha 7 17000

Osoba oprávněná jednat za o.s. -  Marek Libert Heřmanova 9/1119 Praha 7 17000

 


Datum: 30.04.2015 | Kategorie: Lidská práva | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

Jíťa

09:42 01.06.2015

300