Jednej.cz - Petice: Chceme zpět k řece - Rokycany

Podpisy:
55 ze 2000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: město Rokycany, městský úřad, zastupitelstvo, starosta
Podporuje: ZO ČSOP Kulíšek Rokycany


Text petice:

My, níže podepsaní, jsme si vědomi nutnosti zajištění lepší ochrany města Rokycany a jeho obyvatel před povodněmi.  Nesouhlasíme však s tím, aby protipovodňová opatření na Klabavě (Padrťském potoce) a na Holoubkovském (Boreckém) potoce byla realizována v podobě nyní připravované stavby "Klabava - Rokycany zkapacitnění koryta Klabavy  a Holoubkovského potoka a zabezpečení protipovodňové ochrany města".

Proto požadujeme, aby:

1)      Město Rokycany bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti  k zastavení přípravy a realizace stavby „Klabava – Rokycany zkapacitnění koryta Klabavy a Holoubkovského potoka a zabezpečení protipovodňové ochrany města “, (podle projektu zpracovaného f. Hydroprojekt a.s.)  a ke změně zadání řešení protipovodňové ochrany města  tak, aby:

a)      byla zajištěna protipovodňová ochrana města Rokycany včetně Práchovny,

b)      bylo řešeno zapojení řeky Klabavy i Holoubkovského potoka do veřejného prostoru, aby jejich koryta byla zpřístupněna pro obyvatele a mohla sloužit jako rekreační a volnočasový prostor, který město propojuje, nikoliv rozděluje,

c)       součástí projektu protipovodňových opatření byla podpora návratu života do řeky i jejího okolí.

2)      Nový návrh protipovodňových opatření prošel veřejnou diskusí.

 

Další info

facebook: chceme zpět k řece

https://sites.google.com/site/chcemezpetkrece/

 

Za petiční výbor: LUDMILA MARKOVÁ, VRCHLICKÉHO 469, 337 01 ROKYCANY


Datum: 29.06.2015 | Kategorie: Ostatní | Kraj: Plzeňský | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

Ing.Zedník

16:28 12.02.2016

Ano , plně souhlasím s organizací , která protestuje proti těmto opatřením. Je plno možností jak prtipovodňové opatření je možno zrealizovat tak, aby bylo účinné a přívětivější jak k lidem tak i k řpírodě. Máme schopné lidi se skušenostmi v tomto oboru a mozgy, které by toto dokázaly podstatně líp. Proto jsem tuto petici podepsal a stojím si za mím názorem že tato tak velká investice a velké zásahy do přirody nejsou jen na pár let ,ale je to opatření pro dalši naši generaci. Proto je nutné tot vše přehodnotit a podívat se  na to jak toto řešili naši předkové v oblasti jihočeských rybníků. Všichni lidi si pamatujte  že " VODA JE ŽIVOT !!!!!!!!!!" a NÁM HO CHTĚJÍ PRÁVĚ  VZÍT TAK , PROTO BOJUJTE  I OSTATNÍ !!!!!!. To asi naši páni tzv. RADNÍ pravdepodobně nikdy naslišeli.
S pzdravem k ŽIVOTU VSTŘÍC !!!!   Ing. Zedník