Jednej.cz - Petice: Jsme proti prodloužení koncipientské praxe na pět let! (UKONČENO)

Podpisy:
3196 ze 3000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: České advokátní komoře
Podporuje:


Text petice:

Návrh novely zákona vypracovaný Českou advokátní komorou (ČAK) prosazuje prodloužení koncipientské praxe ze tří na pět let. Tento návrh má pramálo společného s proklamovaným cílem zvýšení kvalit nových členů komory. Skutečným cílem ČAK je zcela evidentně snaha o umělé omezení konkurence na trhu s právními službami a maximalizace zisku stávajících členů advokátní komory na úkor mladých koncipientů.


Koncipienti by podle tohoto návrhu museli po (standardně) pěti letech úspěšného studia dalších pět vést tvrdou a špatně placenou práci, přičemž by se ještě více prohloubila propast mezi dětmi advokátů či lidmi ze zajištěných rodin a koncipienty bez těchto výhod, kteří by se takto neprávem dostali do bezvýchodné situace.


My níže podepsaní:


- Jsme přesvědčení, že koncipienti se nemají stávat levnou pracovní silou pro všechny účely, ani nemají být rukojmími lobbingu ze strany České advokátní komory.

- Nevěříme tomu, že by se nad výše zmíněným návrhem pracovalo, aniž by existoval jasný záměr ho následně politicky prosadit.

- Nevidíme žádný skutečný přínos v možném prodloužení praxe a odsuzujeme obohacovaní se stávajících členů komory na úkor mladých koncipientů.

- Myslíme si, že již dnes je česká praxe v této sféře velmi přísná.


Skutečný problém tkví ve velmi časté nekvalitě současné tříleté praxe budoucích advokátů a v tom, že ČAK svým počínáním tento tristní stav věci nejenom že neřeší, nýbrž má zřejmě v úmyslu celý problém ještě více prohloubit. My chceme kvalitní právní služby poskytované kvalitními advokáty, ne předražené služby bez zdravé konkurence na trhu.


---
Aktualizováno (31.10.2012) - Autoři petice se rozhodli zvýšit cílový počet podpisů z 500 na 1 000.
Aktualizováno (31.10.2012) - Autoři petice se rozhodli zvýšit cílový počet podpisů z 1 000 na 1 500.
Aktualizováno (31.10.2012) - Autoři petice se rozhodli zvýšit cílový počet podpisů z 1 500 na 2 000.
Aktualizováno (1.11.2012) - Autoři petice se rozhodli zvýšit cílový počet podpisů z 2 000 na 2 500.
Aktualizováno (2.11.2012) - Autoři petice se rozhodli zvýšit cílový počet podpisů z 2 500 na 3 000.

---
Kontakt na organizátory petice:
Pavlína Navrátilová, navratilovapavlina@gmail.com, 774 711 222
Irena Ryšánková, ircarysankova@seznam.cz, 734 693 538
Zuzana Uhříková, zuzanauhrikova@seznam.cz, 732 841 024

---
Na základě petice vzniklo nové občanské sdružení - Sdružení advokátních koncipientů
http://www.advokatni-koncipienti.cz/
https://www.facebook.com/SdruzeniAdvokatnichKoncipientu

Datum: 30.10.2012 | Kategorie: Ostatní | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

query failed: Table 'comments' is marked as crashed and should be repaired