Jednej.cz - Petice: Za odstoupení vlády ČR

Podpisy:
853 ze 10000

(Po dosažení cíle se podpisy stále přičítají)
Adresováno: Vládě ČR
Podporuje: Holešovská výzva


Text petice:

Vláda stále více prokazuje evidentní neschopnost vést naši zemi k prosperitě, k rozvoji zemědělství, průmyslu, obchodu a služeb, ke zvýšení počtu pracovních míst a v konečném důsledku ke zvýšení životní úrovně především nízko příjmových skupin obyvatel.

Vláda není schopna zabezpečit finance státu a nést zodpovědnost za svěřený majetek občanů. Na neschopnost vlády už doplácí zdravotnictví, školství, bezpečnostní složky, jednotlivci v produktivním věku a lidé v penzi. Z důvodu rozkradeného majetku jsou konstruovány reformy, které povedou ke zhoršení výživy a zdraví obyvatelstva, zhoršení stupně vzdělanosti a k celkovému zániku a destrukci státu.

Z důvodu nedůvěry občanů a nedošetřených korupčních kauz požadujeme okamžitou demisi vlády !

 

P o ž a d u j e m e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            demisi vlády České republiky pro ztrátu politické legitimity.

 

Děkujeme

 

Dáno a zahájeno v Praze a dalších městech a obcích České republiky 15.3. 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

P e t i č n í   v ý b o r : 

Věra Řezníčková, U  Vojanky 1/741, 150 00 Praha 5

Monika Korábová, Kunčina 277,569 24 Svitavy

Květoslav Novotný, K Vltavě 1381/62, 143 00 Praha 4

Pavel Krejčí, Ocelíkova 1, 140 00 Praha 4

Z a s t u p o v a t   petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Věra Řezníčková,U Vojanky 1,15000 Praha 5 a Petr Kužvart,Za Zelenou liškou 967, 140 00 Praha 4


 

Podpisový arch k Petici za odstoupení vlády ČR

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Ve smyslu § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za odstoupení vlády ČR ze dne 15. 3. 2012. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace Listiny základních práv a svobod a z petičního zákona.

Za petiční výbor:

Věra Řezníčková, U Vojanky 1,150 00 Praha 5 … (adresa pro zasílání podepsaných archů)


Datum: 03.12.2012 | Kategorie: Politika | Kraj: Česká republika | Nahlásit petici

Podepsat tuto petici

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude
předána žádné třetí straně.

Komentáře

 

query failed: Table 'comments' is marked as crashed and should be repaired