Ochrana dat
E-mailové adresy

E-mailové adresy využívané na stránce Jednej.cz, nebudou zveřejněny a nebudou předány žádné třetí straně. Můžou být využity pouze v rámci nutných informačních potřeb provozovatele projektu.

Zpracování osobních údajů - Diskuze

Provozovatel zpracovává osobní údaje blogerů a diskutérů, jmenovitě identifikační údaje, které uvedení sami a svobodně poskytli při registraci do služby Jednej.cz, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tedy za účelem ochrany práv Provozovatele v případě porušení Kodexu nebo platných právních předpisů uvedenými osobami.

Provozovatel tímto informuje blogery i diskutéry o jejich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že blogeři a diskutéři mají právo přístupu k nim, a že mají právo při porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona.

Zpracování osobních údajů - Petice

Provozovatel zpracovává osobní údaje signatářů a zakladatelů petic, jmenovitě identifikační údaje, které uvedení sami a svobodně poskytli při podpisu nebo vytvoření petice na webu Jednej.cz, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tedy za účelem ochrany práv Provozovatele v případě porušení Kodexu nebo platných právních předpisů uvedenými osobami.

Provozovatel tímto informuje signatáře a zakladatele petic o jejich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že signatáři a zakladatelé petic mají právo přístupu k nim, a že mají právo při porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona.

Zpracování osobních údajů - Demonstrace

Provozovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků, jmenovitě identifikační údaje, které uvedení sami a svobodně poskytli při registraci do služby Jednej.cz, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tedy za účelem ochrany práv Provozovatele v případě porušení Kodexu nebo platných právních předpisů uvedenými osobami.

Provozovatel tímto informuje návštěvníky o jejich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že návštěvníci mají právo přístupu k nim, a že mají právo při porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona.

Aktuálnost textu

Poslední aktualizace textu: 22. srpna 2012