NEDEJME SE! - proti zrušení pořadu Nedej se!

NEDEJME SE!


Veřejnoprávní televize nepatří, jak se mnozí domnívají, politickým stranám, ale veřejnosti. Těm, kdo ji jako koncesionářï platí, a prostřednictvím svých nezávislých zástupců (tzv. mediálních rad) ..