Petice na podporu Deklarace platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onem

My, níže podepsáni, se ztotožňujeme s Deklarací platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR ze dne 19. června 2012 a připojujeme s k žádosti, ..